Waar gaat de Bijbel over en wat betekent dat voor mij?

Introductie cursus van 4 bijeenkomsten

Als je met de Bijbel wilt kennismaken, je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofsontwikkeling kan gaan betekenen. Of als je met mede gelovigen over Bijbelteksten wil praten en vooral naar elkaar luisteren. Dan is deze cursus van 4 bijeenkomsten, om de 14 dagen op maandagavond, te overwegen.

Organisatie
We gebruiken een klein boekje, ’Bijbel in ’t Kort’ dat de deelnemers  bij de aanvang ontvangen alsmede een exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Ter voorbereiding wordt voor elke bijeenkomst een viertal korte Bijbel teksten zelf gelezen, met bij elke tekst een concrete vraag over wat die tekst voor jou zou kunnen betekenen. Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers met elkaar daarover in gesprek. Aan het eind van de cursus heb je een eerste indruk van wat voor Boek de Bijbel is en hoe je de Bijbel zelf kunt gaan lezen. De cursus wordt verzorgd door pastoraal assistent Frans van den Bosch.

Locatie, data en tijd
De bijeenkomsten vinden plaats in de Cuyperszaal in de Crypte van de Basiliek te Oudenbosch, ingang De Pelgrim 2. Op de volgende maandagavonden: 25 september, 9 oktober, 23 oktober en 6 november van 19.30 – 21.00 uur.

Aanmelden
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10-12 personen; aanmelden tot 11 september 2023. Vragen over de cursus en aanmelden a.u.b. via:  pastoraalassistent@outlook.com