Waar gaat de Bijbel over

Introductie cursus van 4 bijeenkomsten in Zevenbergen

Als je met de Bijbel wilt kennismaken, je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofsontwikkeling kan gaan betekenen of als je met mede gelovigen over Bijbelteksten wil praten en vooral naar elkaar en naar de H. Geest luisteren. Dan is deze cursus van 4 bijeenkomsten, om de 14 dagen op maandagavond, te overwegen.

Organisatie
We gebruiken een klein boekje, ’Bijbel in ’t Kort’ dat de deelnemers bij de aanvang ontvangen en ook een exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Ter voorbereiding wordt voor elke bijeenkomst een viertal korte Bijbelteksten zelf gelezen, met bij elke tekst concrete vragen over wat die tekst voor jou zou kunnen betekenen. Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers met elkaar daarover in gesprek. Aan het eind van de cursus heb je een eerste indruk van wat voor Boek de Bijbel voor jou zou kunnen zijn en hoe je de Bijbel zelf kunt gaan lezen. De cursus wordt verzorgd door pastoraal assistent Frans van den Bosch.

Locatie, data en tijd
De bijeenkomsten vinden plaats in het Bartholomeushuis te Zevenbergen, op de volgende maandagavonden: 15 januari, 29 januari, 12 februari en 26 februari van 19.30 – 21.00 uur.

Aanmelden
Het maximumaantal deelnemers bedraagt 10-12 personen; aanmelden tot 2 januari 2024. Vragen over de cursus en aanmelden a.u.b. via:  pastoraalassistent@outlook.com