Weer naar de kerk

Vanaf zondag 5 juli zullen de zondagsvieringen weer worden hervat. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse bisschoppen in acht genomen. Wilt u de vieringen bijwonen, lees dan aandachtig het volgende door:

Om deel te kunnen nemen aan de zondagsdienst verzoeken wij u zich vooraf aan te melden.

Bartholomeuskerk Zevenbergen:

Telefonisch elke werkdag tussen 08.30 en 11.30 uur op nummer 0168-323567 of via e-mail pkmidden@immanuel-parochie.eu met vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen.

Jacobus de Meerdere Fijnaart:

Tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur of telefonisch op nummer 0168-462345. Op vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur alleen telefonisch. Aanmelden via e-mail kan ook: pkwest@immanuel-parochie.eu met vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen.

Bartholomeus Zevenbergschen Hoek:

Aanmelden bij binnenkomst kerk. Uw naam en telefoonnummer worden dan genoteerd. Om tijd te besparen graag van huis al een briefje meenemen waarop uw naam en telefoonnummer zijn genoteerd.

Op de dag van de viering vragen wij u, ook buiten de kerk, de afstand  van 1,5 m te respecteren. Aan de kerkdeur zal iedereen worden gevraagd naar de naam, zodat die gecontroleerd kan worden met de opgavenlijst. Tevens worden een aantal gezondheidsvragen gesteld.

Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren met het aanwezige desinfectiemiddel. Vervolgens volgt u de instructies van de route regelaars. Gezinsleden mogen bij elkaar zitten, maar er moet 1,5 m gehandhaafd worden met de volgende persoon.

Wanneer u een kaarsje op wilt steken dient u voldoende afstand te houden en uw gebed kort te houden. U kunt het kaarsengeld  met de GIVT app betalen of contact in de collectebus.

Tijdens de viering is het niet toegestaan om te zingen. De zang wordt alleen verzorgd door de organist en de cantor.

U mag de communie weer ontvangen. Ook hier zal er door de toezichthouders aangegeven worden wanneer uw kerkbank aan de beurt is. Voordat u de communie ontvangt, ontsmet u uw handen. De voorganger staat achter een transparant scherm en zal de hostie met een pincet in uw hand aanreiken. Volg hierna de pijl op de vloer en/of de aanwijzingen van de toezichthouders voor de route die u terug naar uw plaats moet lopen.

Tijdens de viering dient lichamelijk contact te worden vermeden, dus we geven elkaar geen vredeswens.

Na afloop van de viering volgt u ook weer de instructies van de route regelaars. Ook bij het verlaten van de kerk desinfecteert u uw handen weer bij de deur. U kunt uw bijdrage aan de collecte in de mandjes doneren die achterin de kerk staan. Ook buiten de kerk houdt u zich steeds aan de 1,5 m afstand.

Helaas kunnen we na de viering niet samen een kopje koffie of thee drinken, aangezien het niet mogelijk is om volgens de RIVM richtlijnen de 1,5 m afstand te waarborgen.

Het toilet is alleen toegankelijk voor noodgevallen.

Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:

  • Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts

Houd u aan de volgende regels:

  • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
  • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling)
  • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
  • Ga voordat u van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
  • Was voorafgaand aan het kerk bezoek uw handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 sec.
  • Vermijd aanraken van uw gezicht
  • Schud geen handen