Wekelijks een half uur stilte in Gods aanwezigheid

Iedere woensdag van 19.30-20.00 uur in De Ontmoeting,
Stationsstraat 2 in Zevenbergen

In 2012 zendt de BBC een driedelige documentaire ‘De grote stilte’ uit. Vijf Engelsen brengen acht dagen door in een retraitecentrum. Christofor Jamison,de abt van de Benedictijnen in Sussex, zet al in de eerste minuten de toon: “de grote godsdiensten zijn ervan overtuigd dat er een eenvoudige weg is die ons naar God leidt, deze weg brengt ons gelijktijdig naar het hart van wie wij ten diepste zijn, deze weg heet: de stilte. Als we regelmatig de stilte opzoeken dan gaan we de dingen duidelijker zien. Ik leer mezelf kennen en ik kom in contact met dat deel in mijzelf dat het diepste van mijzelf is: mijn ziel.” (einde citaat)

Als groep staan we in de Benedictijnse traditie van de Wereldwijde Beweging van Christelijke Meditatie (wccm.nl).
Hebt u interesse, dan kunt u contact opnemen met Piet de Meijer, 06-25332101