(Zieken)triduüm van 6 t/m 8 juni 2023

We zijn blij dat we ook in 2023 een triduüm kunnen organiseren in de Immanuelparochie, niet alleen bestemd voor mensen die ziek zijn of beperkt, maar voor allen die om wat voor reden ook kwetsbaar zijn geworden. U bent van harte welkom! 

Het thema dit jaar luidt: ‘Geef mij wat te drinken’. Elke dag belichten we dit thema vanuit een andere invalshoek: 
Dinsdag 6 juni: ‘Ik heb dorst’ 
Woensdag 7 juni: ‘Op zoek naar een bron’ 
Donderdag 8 juni: ‘Leven gevend water’ 

Elke dag start om 10.00 uur met een eucharistieviering in de Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek. Op donderdag is er de gelegenheid om tijdens de eucharistieviering het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Daarna gaan we met z’n allen naar het vlakbij gelegen gemeenschapshuis De Zevensprong, waar een lekker kopje koffie/thee op ons wacht en er volop ruimte is om op verhaal te komen. Na een gezellige lunch start een ontspanningsprogramma. We sluiten de middag telkens samen af: op dinsdag en woensdag met een gebedsviering; op donderdag is er lof met zegen. Rond 16.00 u is het tijd om van elkaar afscheid te nemen en huiswaarts te keren. 

 Meedoen? Belangstelling? 

Deelname aan het triduüm is gratis. Hebt u interesse? Dan graag opgeven vóór 28 mei bij Petra Mergaerts, p.mergaerts@immanuel-parochie.eu , tel. 06 135 496 88 of Wies van Minderhout lvanminderhout@gmail.com, tel. 06 539 856 85.