Vormsel

11 november 2023

Op 11 november 2023 biedt de parochie de mogelijkheid aan jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Bijeenkomsten rouwverwerking

28 september in Zevenbergen, 4 oktober in Fijnaart

Misschien is het al wat langer geleden, mogelijk is het allemaal nog heel vers: het afscheid van een geliefd iemand. Dat kan je partner zijn, een kind, een ouder of ander familielid, een waardevolle vriend of vriendin. Hij of zij kan een grote leegte achterlaten. Het is rouwen om het verlies van die ander. En wenen om een eigen stukje ik dat verloren is gegaan. Het leven gaat sindsdien voor jou verder, maar anders. Lees verder

Omgaan met verlies en rouw

Lezing dinsdag 3 oktober 2023

Net als vorig jaar organiseren de Bernardus- en Immanuelparochie, de gemeente Halderberge en ontmoetingshuis ’t Stoofje een kennisavond waarop je specialistische informatie ontvangt, ditmaal rond het thema verlies en rouw. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven veroorzaken vaak gevoelens van eenzaamheid. Lees verder

Samen naar Rome: ontdekken, bewonderen en ontmoeten

Vooraankondiging

Iedere 25 jaar viert de Katholieke Kerk een HEILIG JAAR.
Het komende Heilig Jaar, in 2025, heeft als thema: “Pelgrims van de Hoop”.
Als Immanuel- en Bernardusparochie willen we tijdens dit Heilig Jaar ook samen optrekken tijdens een reis naar de eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop’!
Tijdens de herfstvakantie van 2025 (12-18 oktober) organiseren we daarom een inspiratiereis naar Rome. Lees verder

Waar gaat de Bijbel over en wat betekent dat voor mij?

Introductie cursus van 4 bijeenkomsten

Als je met de Bijbel wilt kennismaken, je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofsontwikkeling kan gaan betekenen. Of als je met mede gelovigen over Bijbelteksten wil praten en vooral naar elkaar luisteren. Dan is deze cursus van 4 bijeenkomsten, om de 14 dagen op maandagavond, te overwegen.

Lees verder

Alpha cursus in Zevenbergen

Is de Alpha cursus iets voor jou?
Voel je je bij de kerk betrokken of juist niet meer? Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof of over wie Jezus voor jou is? Wil je luisteren naar hoe andere mensen geloven, bidden en God zoeken? Wil je leren je geloof óók vanuit je hart te gaan ervaren? Lees verder

Bisdom Breda bouwt verder aan een missionaire kerk in 5 pastorale zones

Bisschop Liesen vraagt de parochies van zijn bisdom in vijf pastorale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Tijdens een studiedag voor de pastorale beroepskrachten van het bisdom, op woensdag 21 juni, zijn de pastorale zones gepresenteerd. De keuze voor de Missionaire Kerk door de bisschop is door vicaris-generaal Norbert Schnell toegelicht en met de deelnemers besproken. Lees verder

Stikstof crisis en Laudato Si?

De media confronteren ons bijna dagelijks met de ernst van de milieuschade die bedrijven en consumenten hebben aangericht, en nog steeds, kunnen aanrichten. Voorbeelden daarvan zijn: de klimaatveranderingen, knellende stikstof crisis, slechte kwaliteit van het oppervlaktewater, en sterke afname van de biodiversiteit. Wat moet je daarmee als burger? Maar misschien is nog veel belangrijker de vraag: Hoe zou je als Christen en leerling van Jezus hiernaar moeten kijken én handelen?
Lees verder

Nieuwe pop-up winkel Hartverwarmend Actief

Op 15 april jl. heeft Hartverwarmend Actief een nieuwe pop-up winkel geopend aan de Noordhaven 106 in Zevenbergen. Een winkel met allerhande gebruikte goederen zoals huishoudelijke spullen, gereedschap, elektrische apparaten, creatieve materialen, speelgoed en tassen. De opbrengst gaat naar goede doelen, zowel binnen als buiten de gemeente Moerdijk. De winkel is op donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend.

Terugbetalingsregeling

In het bisdom Breda bestaat een terugbetalingsregeling in de vorm van een bijdrage door de parochie bij een kerkelijke uitvaart, huwelijk of huwelijksjubileum. Lees verder

Actie Kerkbalans 2023

Wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen! We hebben uw financiële steun hard nodig om ook in 2023 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Begin februari leest u in ons parochieblad Kijk op Immanuel hoe u uw financiële bijdrage kunt overmaken. U ontvangt dus geen aparte witte envelop meer in uw brievenbus.

Een nieuw gezicht in de parochie

In mei dit jaar heeft teamassistent Eric Roovers om persoonlijke en gezondheidsredenen bij de besturen van de Immanuel- en Bernardusparochie het verzoek ingediend om met ingang van 1 januari aanstaande zijn arbeidstijd te halveren. Lees verder

Stille aanbidding Zevenbergen

Elke tweede zondag van de maand om 12.00 uur is een stille aanbidding van het eucharistisch brood, direct aansluitend op de zondagsviering van 11.00 uur in de Bartholomeuskerk te Zevenbergen. Voor dit jaar is dat dus op 8 oktober, 12 november en 10 december. Lees verder

Het jaar rond

Vorig jaar zijn we gestart met bijeenkomsten om wat beter thuis te raken in de woorden die in de kerk gesproken worden. Daarbij heeft elke zondag een eigen inhoud of thema. We weten vast wel wanneer het Kerst en Pasen is, maar wat betekent dit voor mijn of ons geloof? Lees verder

Collecte

Als u de uitzendingen van de vieringen in Fijnaart volgt via KERK TV, is het mogelijk deel te nemen aan de collecte.

Rechts onderaan in uw beeldscherm vindt u de knop GIVT. In enkele stappen kunt u uw gift overmaken. De opbrengst wordt gebruikt voor de extra kosten van de livestream uitzendingen en de voortgang van de pastorale zorg in onze parochie. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gedragscode Pastoraat

Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Lees verder