Cluster West


 • Willemstad
 • Fijnaart
 • Klundert
 • Noordhoek
 • Cluster West

  Cluster Oost


 • Moerdijk
 • Lage Zwaluwe
 • Zevenbergschen Hoek
 • Langeweg
 • Cluster Oost

  Uitnodiging Parochiereis naar Rome

  Beleef Rome en Assisi!
  In samenwerking met Pelikaan Reizen presenteert de Bernardusparochie
  deze geheel verzorgde parochiereis van 15 tot en met 21 oktober 2017.

  Kom op donderdag 8 december om 20.00 uur naar
  Cultureel Centrum ‘Fidei et Arti’ in Oudenbosch.

  Zie de uitnodiging.

  Vormselviering 25 november

  Op vrijdag 25 november as. zullen 15 kinderen het sacrament van het vormsel ontvangen. Zij hebben zich in zes leuke bijeenkomsten hierop voorbereid. Het vormsel zal toegediend worden door vicaris Paul Verbeek. De viering is in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek en begint om 19.00 uur.

  ADVENTSVIERING en KOFFIECONCERT in LANGEWEG

  ADVENTSVIERING en KOFFIECONCERT
  De Immanuelparochie, het Langewegs (smartlappen)koor Chanson de la Vie én de Langewegse fanfare Muziek Veredelt slaan de handen ineen!!!
  Op zondag 11 december 2016 om 10.00 uur in sportzaal ‘de Waai’ in Langeweg eerst de Adventsviering, welke aansluitend wordt gevolgd door een koffieconcert, waarin ook de fanfare en het koor samen en ieder afzonderlijk hun muzikale bijdrage zullen leveren.

  Waar blijft de kerk?

  Gedachten over opbouw in tijden van afbraak.
  Leesgroep.  In dit, eind 2015 verschenen, boek van Erik Borgman, hoogleraar Theologie aan de Universiteit Tilburg, staat deze tamelijke pijnlijke vraag centraal: Waar blijft de kerk?
  Lees verder

  Belastingvrije giften

  Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

  Lees verder

  De Ziekencommunie

  Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder