Aangepaste maatregelen kerkbezoek

Om verdere versprei­ding van het coronavirus zoveel moge­lijk tegen te gaan hebben de Neder­landse Bis­schop­pen besloten om op advies van het RIVM de gel­dende maat­regelen voor vie­rin­gen in onze kerken aan te scherpen. Dat betekent dat vanaf 17 ok­to­ber de vie­ringen nog maar met maximaal 30 kerkgangers mogen worden bijgewoond. Op dit moment weten we nog niet of we voor de kerstperiode meer dan 30 personen mogen toelaten. Voor onze drie kerken zijn de volgende maatregelen getroffen: Lees verder

Campagnewebsite ‘Vier Kerstmis’

Met een speciale website Vierkerstmis.nl nodigen de Nederlandse bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in onze eigen kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de live stream of televisie (KRO-NCRV op NPO2) kan ook en wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. Lees verder

Eerste Heilige Communie 2021

In januari/februari 2021 gaan de werkgroepen weer van start met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In onze parochie werken we met het communieproject ‘Blijf dit doen’. Dit project wil ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven. Lees verder

Peuter-kleuter-kinderviering

Op zondag 11 oktober as. is er weer een leuke peuter- kleuter- kinderviering in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart. Het gaat deze keer over het verhaal van de 5 broden en 2 vissen. Kom je ook? Het begint om 11.00 uur.

Amicante heeft een nieuwe dirigent

Vanaf september 2020 is Amicante gestart met repeteren onder de enthousiaste leiding van een nieuwe dirigent, Andries de Vos. Het is nog wat onwennig voor de koorleden en de nieuwe dirigent vooral omdat het repeteren in de grote ruimte van de kerk plaatsvindt en op anderhalve meter.

Lees verder

Plant een boom voor de Schepping

Paus Franciscus schreef in 2015 in zijn encycliek “Laudato Si” dat wij met zorg en toewijding moeten omgaan met de ons toevertrouwde Schepping. Deze encycliek wordt wereldwijd omarmd en in veel plaatsen over de hele wereld neemt men initiatieven om de mensen wakker te schudden en alert te houden op deze dringende boodschap. Lees verder

Vormsel

Begin volgend jaar is er de mogelijkheid voor de jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de Vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Start online ALPHA-CURSUS

IS DE ONLINE ALPHA CURSUS IETS VOOR JOU?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor je is? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen, of met je kin­de­ren en klein­kin­de­ren die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woor­den te brengen? En wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen? Dan is de online Alpha-cursus echt iets voor jou! Je hebt een com­puter, laptop of tablet nodig met camera en een goede internetverbin­ding. Lees verder

Geen uitzending KerkTV

Helaas is vandaag, 16 augustus, de dienst ter ere van Maria ten Hemelopneming niet uitgezonden en daarmee ook niet opgenomen. Deze kerkdienst is dus ook niet terug te kijken.
Het vrijwilligersteam biedt hiervoor haar oprechte excuses aan.

WJD@home

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg. Lees verder

Vormsel

In onze parochie zijn we gewend dat in november het vormsel toegediend wordt. Vanwege de corona omstandigheden is dit echter voorlopig uitgesteld tot juli 2021. De kinderen die volgens onze administratie in aanmerking komen voor dit sacrament krijgen t.z.t. persoonlijk een uitnodiging.

Jacobusdag

Alle kinderen in de Immanuelparochie zijn van harte uitgenodigd voor de Jacobusdag op zondag 26 juli van 09.30 tot 11.30 uur in Fijnaart. Lees verder

Pinksterestafette

Pinkstervuur bereikt de Immanuelparochie op 4 juli

Het Pinkstervuur van de bisschoppelijke Pinksterestafette bereikte op zaterdag 4 juli jl. de Immanuelparochie. Wij kregen het vuur aangereikt van de parochianen uit de H. Mariaparochie in Etten Leur, vergezeld van hun geloofsbrief. In de familieviering van 19.00 uur in de kerk van het H. Hart van Jezus in Langeweg, werd de geloofsbrief aan ons voorgelezen. Lees verder

Koor Amicante zoekt enthousiaste dirigent(e)

Kent u iemand die ons koor zou willen dirigeren of kunt u het zelf? Onze huidige dirigent stopt per 1 augustus in verband met werk en opleiding, daarom zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent(e). Vanwege het coronavirus hebben we al een tijdje niet kunnen repeteren en ook tijdens de zomerstop van juli en augustus zingen we niet. In september gaan we weer vol enthousiasme van start.

Ons koor bestaat uit: 17 zangers/zangeressen, 1 pianist en 1 fluitist. We zingen meerstemmige eigentijdse muziek. Onze repetities zijn op donderdagavond en eenmaal per maand zingen we in de Bartholomeuskerk of andere locatie. Wie vind het leuk ons koor te begeleiden? Neem dan contact met ons op voor verdere informatie.  
E-mailadres: bestuuramicante@live.nl 

Extra Actie Kerkbalans

Omzien naar elkaar doen we samen!

Met deze extra campagne vragen we u om in deze tijd van corona en de 1,5 meter samenleving een gift over te maken. Zodat we kunnen blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar!

 

Gezinsdag aan Zee

Van harte welkom op de gezinsdag in de strandkerk in Cadzand-Bad. Het wordt een dagje weg mét inhoud

Het St. Franciscuscentrum organiseert op 11 juli een gezinsdag aan zee.

Dennis en Sascha Peters spreken over het onderwerp Communicatie. Is het een middel om elkaar te leren kennen en begrijpen? Of toch een bron van frustratie en spanning? Wat je ervaring ook is, het is goed om stil te staan bij dit belangrijke aspect in je gezinsleven. Lees verder

Weer naar de kerk

Vanaf zondag 5 juli zullen de zondagsvieringen weer worden hervat. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse bisschoppen in acht genomen. Wilt u de vieringen bijwonen, lees dan aandachtig het volgende door: Lees verder

Vuur in coronatijd

In de kathedraal van het Bisdom Breda is op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, een Pinksterestafette van start gegaan. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het Bisdom Breda het Pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief. De parochianen schrijven elkaar in deze geloofsbrieven over hun eigen persoonlijke geloof en willen daarmee hun mede gelovigen in andere parochies sterken in hun geloof. Deze brieven worden door het bisdom Breda op de website geplaatst. Lees verder

Vieringen worden hervat

Als de omstan­dig­he­den het toelaten en zich geen on­ver­wachte ont­wik­ke­lingen voordoen, zullen vanaf zondag 5 juli in het week­ein­de de vieringen in onze kerken weer worden hervat. De vie­rin­gen zullen voorlopig door maximaal 100 kerk­gan­gers kunnen wor­den bijgewoond. Lees verder