Cluster West


 • Willemstad
 • Fijnaart
 • Klundert
 • Noordhoek
 • Cluster West

  Cluster Oost


 • Moerdijk
 • Lage Zwaluwe
 • Zevenbergschen Hoek
 • Langeweg
 • Cluster Oost

  Tienerweekend Bisdom Breda

  Van 16 – 18 maart organiseert het Bisdom Breda een diocesaan tienerweekend. Dit jaar wordt het gehouden bij de broeders in Huijbergen. Het weekend is speciaal bedoeld voor tieners vanaf de vormsel leeftijd tot 16 jaar. Het thema dit jaar is ‘FEARLESS!’ De tieners worden uitgedaagd ‘fearless’ te zijn in het ontdekken van (en uitkomen voor) hun geloof, wie God is, én in de sport- enspelactiviteiten tijdens het weekend.
  lees verder

  Biddende Moedersdag

  Op zaterdag 3 maart 2018 organiseert het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum een diocesane biddende moedersdag in Roosendaal.
  Lees verder

  Gezinsdag

  Op zaterdag 10 maart 2018 organiseert het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum in het Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven een gezinsdag met als thema ‘Elk kind heeft een V/vader nodig’. Lees verder

  Kanselbericht verkoop kerk Moerdijk

  Het volgende kanselbericht is in het weekend van 13 en 14 januari voorgelezen:

  ‘Mede namens het parochiebestuur van onze Immanuelparochie, kan ik u meedelen dat we overeenstemming hebben bereikt met de gemeente Moerdijk over de verkoop van de Heilige Stephanus Kerk in Moerdijk. De verkoop kan definitief doorgaan als het bisdom ons machtiging verleent om de kerk te verkopen. Dit zal binnenkort rond komen. Lees verder

  Vormsel

  Op zaterdag 3 februari 2018 om 19.00 uur komt er een Vormheer naar onze parochie voor de toediening van dit sacrament aan alle jongeren die zich hiervoor aanmelden. Lees verder

  In memoriam Wim Surewaard

  Met droefheid heeft het parochiebestuur kennis genomen van het overlijden aan Wim Surewaard op 4 mei jl. Wim is 70 jaar geworden. Voor de parochie was zijn inzet als secretaris van het bestuur van grote waarde. Tot op het laatste moment heeft hij daarin met grote zorgvuldigheid zijn werk gedaan. Sinds de fusie van de parochie heeft hij een belangrijke stem gehad in de ontwikkeling van de parochie tot wat ze nu is.

  Als parochie zullen wij zijn waardevolle inzet zeer gaan missen. We wensen zijn vrouw Corrie en kinderen en kleinkinderen sterkte in deze verdrietige tijd.

  Dat eeuwig licht hem mag verlichten, dat hij mag rusten in vrede.

  Namens het parochiebestuur,

  Marc Bollerman, vice-voorzitter

  Belastingvrije giften

  Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

  Lees verder

  De Ziekencommunie

  Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder