Peuter- en kleuterviering

Op zondag 19 september is er in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart weer een leuk viering met gebedjes, een verhaal en muziek. Speciaal voor de allerkleinsten, samen met hun ouders, grootouders en verzorgers. Het thema van de viering is ‘Jezus houdt van jou’ en het begint om 11.00 uur. Wees welkom!

Is de 3e online Alpha cursus iets voor jou?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luisteren naar hoe andere mensen geloven, bidden en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moeilijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kinderen?
Wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen?
Dan is de online Alpha cursus echt iets voor jou! Lees verder

Verdere versoepelingen coronamaatregelen per 26 juni 2021

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Lees verder

Versoepeling coronamaatregelen

Vanaf 5 juni heeft de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd. De Nederlandse bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. Lees verder

De Missionaire parochie: online kick-off evenement in oktober 2021

In voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ vindt er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 een online kick-off evenement plaats. De Canadese priester James Mallon, hoofdspreker op de uitgestelde conferentie op 24 en 25 maart 2022, zal tijdens de kick-off een inleiding geven. Voor de conferentie zelf hebben zich zo’n 1000 mensen opgegeven. Lees verder

Peuter- en kleuterviering in Fijnaart

Op zondag 13 juni as. is er in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart weer een leuke peuter- en kleuterviering. Het gaat deze keer over Jona en de grote vis. Jullie zijn weer van harte uitgenodigd. Het begint om 11.00 uur. Wel graag aanmelden op 06 233 402 82 of 0168 – 462 042 of e-mail pkwest@immanuel-parochie.eu

Beperkte verruiming kerkbezoek

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten om met ingang van 29 april een beperkte verrui­ming toe te staan wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn. De hui­dige fase van de corona­pan­de­mie, die als ‘zeer erns­tig’ geldt, laat nog geen ver­dere versoepeling toe, vin­den de bis­schop­pen. In kerk­ge­bouwen met min­der dan 300 zit­plaatsen blijft het aantal gelo­vi­gen dat bij een vie­ring aanwe­zig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. Lees verder

Samen bidden bij Maria

De Meimaand is traditioneel de maand waarin Maria centraal staat binnen de Katholieke kerk. In de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart wordt elke woensdag in mei om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden. Lees verder

Kanselbericht

zondag 2 mei 2021

Beste mensen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Immanuelparochie en de parochie H. Bernardus van Clairvaux wil ik u de volgende mededeling over het pastoraal team doen. Lees verder

Vormsel 2021

In onze parochie zijn we gewend dat in november het heilig Vormsel toegediend wordt aan jongeren uit groep 8. Vorig jaar is echter besloten dit vanwege de geldende coronamaatregelen uit te stellen. De nieuw vastgestelde vormseldatum is 10 juli 2021. Lees verder

Geloofsgesprekken over de Bijbel

Het Bisdom Breda organiseert een aantal online bijeenkomsten over een belangwekkend onderwerp. Namelijk Bijbelteksten leren lezen vanuit je hart. Dat gebeurt in kleine groepen van zo’n 6 mensen. Elke deelnemer geeft dan aan wat haar of hem in de tekst raakt. Daarover wordt niet gediscussieerd, maar wordt vooral naar elkaar geluisterd.   Lees verder

Geloofsfeest 2021

Het St. Franciscuscentrum organiseert op 17 juli 2021 het jaarlijkse Geloofsfeest. Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom! Lees verder

Peuter- en kleuterviering 11 april

Op zondag 11 april is er weer een leuke peuter- en kleuterviering in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart met als titel ‘Jezus gaat naar de Hemel’. Het begint om 11.00 uur. Iedereen is welkom, maar vergeet niet aan te melden. Dit kan dagelijks tussen 10.00 en 11.30 uur op nummer 06 180 662 53  / 06 234 302 82 of via e-mail: pkwest@immanuel-parochie.eu

Vier Pasen 2021

Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan! Dat is de boodschap van Pasen. We willen dit vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe. Lees verder

Kanselbericht

Het weekend van 23 en 24 januari is in de kerken van de Immanuel- en Bernardusparochie namens de besturen en het pastoraal team het volgende kanselbericht voorgelezen over de samenstelling van het pastorale team: Lees verder

2e online Alpha cursus

Welkom bij de 2e online Alpha cursus

Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elk mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral om naar elkaar te luis­te­ren. Lees verder

Hervatting vieringen vanaf 10 januari

Vanaf zondag 10 januari zullen de vieringen in Fijnaart en Zevenbergen weer voor kerkgangers toegankelijk zijn. Over de hervatting van de vieringen in Zevenbergschen Hoek wordt op een later moment een beslissing genomen. De maatregelen voor het bijwonen van een viering blijven onveranderd van kracht. Dat betekent dat maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn, dat vooraf aanmelden voor een viering verplicht is en dat het dragen van een mondkapje dringend wordt geadviseerd. Lees verder

Mededeling over de vieringen vanaf Kerstmis

Nadat afgelopen maandag door de regering een lockdown is ingesteld tot 19 januari volgend jaar en nadat de bisschoppen hun advies hadden gegeven is er overleg geweest over de voortgang van de vieringen in onze kerken. Pastoraal team, parochiebesturen en parochiekerncommissies waren zonder meer van mening dat we de lockdown moeten respecteren en de vieringen tijdens de Kerstdagen niet moeten laten doorgaan. Lees verder

Kerst gezins speurtocht “Onderweg naar het licht”

Alle kerken in Zevenbergen nodigen iedereen uit om mee te gaan met

“ONDERWEG NAAR HET LICHT!!”

Gaan jullie ook dit jaar weer mee?

In verband met de Corona heeft de werkgroep “Onderweg naar het Licht” besloten om 3 Kerst-speurtochten uit te zetten, die vanaf 24 tot 28 december kunnen worden gelopen. Iedereen kan de tochten op eigen gelegenheid doen. De speurtochten en de verhalen die erbij horen zijn vanaf 16 december te downloaden op de website van de eigen kerk, in ons geval is dat www.immanuel-parochie.eu

Lees verder