Cluster West


 • Willemstad
 • Fijnaart
 • Klundert
 • Noordhoek
 • Cluster West

  Cluster Oost


 • Moerdijk
 • Lage Zwaluwe
 • Zevenbergschen Hoek
 • Langeweg
 • Cluster Oost

  Verlate huldiging gouden lid ‘Vriendschap door Zang’

  Verlate huldiging gouden lid ‘Vriendschap door Zang’

  Tijdens de jubileumviering op 3 april jl. kon Nel Duvivier er in verband met gezondheidsklachten niet bij zijn, maar inmiddels is haar herstel zodanig gevorderd, dat zij op dinsdag 7 juni, haar verjaardag, alsnog kon worden gehuldigd.

  Lees verder

  50-Jarig Jubileum Gemengd Koor ‘Vriendschap door Zang’

  DANK VOOR ZOVEEL WAARDERING!

  Het R.K. Gemengd koor ‘Vriendschap door Zang’ heeft op zondag 3 april jl. haar 50-jarig jubileum gevierd in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek. Het koor ondersteunde met zang onder leiding van Helmie Bottinga de eucharistieviering waarin pastoor P. de Rooij en diaken L. van Andel em. voorgingen. Met nieuwe sjaals en stropdassen zagen wij er feestelijk uit en zo voelden wij ons ook.

  Lees verder

  Moerdijk, de toren blijft

  Door alle berichten over het wel of niet slopen van de gesloten kerk van Moerdijk,  is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van de toren die bij deze kerk staat. Lees verder

  NEDERLANDSE DAG IN ROME

  Artikel Nederlandse Bedevaart parochiebladen bisdom ’s-Hertogenbosch en Breda

  Op 15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katholieke pelgrims uit Nederland plaats. Deze bijzondere ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Lees verder

  Wereldjongerendagen 2016

  wereldjongerendag_afbeelding

  Wat zijn de Wereldjongerendagen?

  De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren.

  Lees verder

  Eerste Heilige Communie 2016

  De werkgroep 1e Heilige Communie van de Immanuelparochie is weer gestart met de voorbereidingen.
  De data van deze feestelijke vieringen zijn vastgesteld op:
  Zondag 24 april om 10.30 uur voor cluster west in de kerk van Fijnaart
  Zondag 22 mei voor cluster midden in de kerk van Zevenbergen
  Zondag 29 mei voor cluster oost in de kerk van Zevenbergschen Hoek Lees verder

  Belastingvrije giften

  Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

  Lees verder

  De Ziekencommunie

  Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder