Kerstwensboom in Zevenbergen

De Gemeente Moerdijk zal in december op de Markt in Zevenbergen weer een grote kerstboom plaatsen. De gezamenlijke kerken in Zevenbergen zullen er ook dit jaar weer een Kerstwensboom van maken…  Lees verder

Kerstmarkt 2022

De marktkerken van Zevenbergen organiseren weer een grote kerstmarkt. Dit in samenwerking met woonzorgcentrum ‘De Zeven schakels’.  Lees verder

Kindje Wiegen Zevenbergen

Al een aantal jaren organiseert de Werkgroep Kindercatechese van de Bartholomeuskerk Zevenbergen voor de allerkleinsten in onze parochie (en hun ouders en/of grootouders) een peuter- en kleuterkerstviering op zaterdag 24 december om 15.30 uur.  Lees verder

Een nieuw gezicht in de parochie

In mei dit jaar heeft teamassistent Eric Roovers om persoonlijke en gezondheidsredenen bij de besturen van de Immanuel- en Bernardusparochie het verzoek ingediend om met ingang van 1 januari aanstaande zijn arbeidstijd te halveren. Lees verder

Kerstlunch Zevenbergen

Op dinsdag 27 december van 11.30 tot 13.30 uur wordt er een speciale kerstlunch georganiseerd door de jongeren van het JOP (jongerenpastoraat). Mocht u de kerstperiode gezellig willen afsluiten, geef u dan op! Lees verder

Stille aanbidding Zevenbergen

Vanaf deze advent wordt gestart met een stille aanbidding van het eucharistisch brood, direct aansluitend op de zondagsviering van 11.00 uur in de Bartholomeuskerk te Zevenbergen. Elke tweede zondag van de maand zal dit plaatsvinden rond 12.00 uur. Te beginnen op zondag 11 december.  Lees verder

Waarom duurt kerkhervorming zo lang?

Met Pinksteren is in de Basiliek een borstbeeld van Adrianus VI onthuld, onze enige  Nederlandse paus. Hij deed een zéér moedige poging om de ‘top’ van de kerk, de Curie, te hervormen; zonder succes. Vijfhonderd jaar later is paus Franciscus daar wél in geslaagd. Waarom duurt kerkhervorming zo lang? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen beide pausen? Daar gaat de bijeenkomst over op zondagavond 2 oktober a.s. Lees verder

WJD-kruis in bisdom Breda

Het ‘WJD-kruis’ trekt van 14 oktober tot 6 november door heel Nederland. Op zaterdag 22 oktober is het in het Bisdom Breda: in Bergen op Zoom & Breda stad. Alle tieners en jongeren zijn van harte welkom om op beide of een van deze plaatsen het WJD-kruis te ontvangen en zo samen met anderen op te trekken in geloof. Lees verder

Het jaar rond

Vorig jaar zijn we gestart met bijeenkomsten om wat beter thuis te raken in de woorden die in de kerk gesproken worden. Daarbij heeft elke zondag een eigen inhoud of thema. We weten vast wel wanneer het Kerst en Pasen is, maar wat betekent dit voor mijn of ons geloof? Lees verder

Moment van bezinning

In het Huis van de Wijk in Klundert

Wat mooi om weer een moment te hebben voor inspiratie en ontmoeting. In het Huis van de Wijk wordt het elke twee weken aangeboden vanaf vrijdag 8 juli as. Aanvang 19.00 uur. Weeksluiting of avondgebed is het genoemd. In elk geval worden er woorden uit de Bijbel gelezen. Er zijn gebed, een korte overdenking en mooie geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting met een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom!

Collecte

Als u de uitzendingen van de vieringen in Fijnaart volgt via KERK TV, is het mogelijk deel te nemen aan de collecte.

Rechts onderaan in uw beeldscherm vindt u de knop GIVT. In enkele stappen kunt u uw gift overmaken. De opbrengst wordt gebruikt voor de extra kosten van de livestream uitzendingen en de voortgang van de pastorale zorg in onze parochie. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gedragscode Pastoraat

Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Lees verder

Belastingvrije giften

Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

Lees verder

De Ziekencommunie

Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder