Cluster Midden

20160705 - Foto Bartholomeuskerk - Kerk Zvb jvBers mei 2012_klein

Kerkgebouw

H. Bartholomeus
Markt 19
4761 CE Zevenbergen

Overzicht vieringen: Zie Agenda.

Elke dag is de bidkapel geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Aanvragen van misintenties
Aanvragen zijn mogelijk elke werkdag in het Bartholomeushuis tussen 09.00 uur en 11.30 uur.
Adres: Markt 19a, Zevenbergen.
Telefoon: 0168 323 567

Indien publicatie gewenst wordt, dient U de misintentie minstens 10 dagen van te voren aan te melden.
Misintenties worden altijd voorgelezen in de kerk, ongeacht datum van aanmelding,
maar liefst wel uiterlijk woensdag voor de betreffende zondag.

Secretariaat Cluster Midden

Bartholomeushuis
Markt 19a 4761 CE Zevenbergen.
Maandag tot en met vrijdag 9.00 – 11.30 uur
Telefoon: 0168 323 567
e-mail: pkmidden@immanuel-parochie.eu

Pastoraal team

Maickel Prasing – pastoor (bestuurlijke zaken en liturgie)
Telefoon: 0165 511 286   e-mail: m.prasing@immanuel-parochie.eu

Petra Mergaerts – pastoraal werker (diaconie en kind en geloof)
Telefoon: 0168 323 218   e-mail: p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren – projectmedewerker jonge gezinnen/teamassistent
Telefoon: 06 230 136 26  e-mail: projectmedewerker@bernardusparochie.nl

U kunt voor dringende zaken het pastoraal team altijd bereiken via: 06 165 408 40 of e-mail: teamassistent@bernardusparochie.nl

Afgeven van kleding en (kleine) goederen is mogelijk iedere werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur in de hal van het Bartholomeushuis.

Leden van de Parochiekern Commissie Midden (PKCM):

Tonnie van Bruinisse –  van de Werff, voorzitter/secretaris
Telefoon: 06 279 095 64
e-mail: korvan@xs4all.nl
Vacature secretaris, Email: pkmidden@immanuel-parochie.eu
Ton Duijm, penningmeester, IBAN bankrekeningnummer :
NL54RABO0159897181 t.n.v. RK Immanuel Zevenbergen
Ina van den Berg, lid

Diaconie/Caritas

Pieter Hack, telefoon: 0168 328 551.

Begraafplaatsadministratie

Elke woensdagmorgen 9.00 uur – 12.00 uur. Telefoon: 0168 323 567