Berichten uit cluster West

Hoe betaal ik de collecte bij Kerk TV?

of installeer de collecte app op uw telefoon

Installeren van de GIVT app via App Store of Play tore
 https://itunes.apple.com/nl/app/givt/id1181435988
 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.givtapp.droid2&hl=nl
–  Dan een account aanmaken*
–  Daarna is het gereed en werkt het.

*) Het aanmaken gaat simpel:
–  Open de app voor de eerste keer;
–  Je wordt automatisch door diverse stappen geleid waarbij steeds gegevens worden gevraagd.
–  Waaronder een stap waarbij je machtig geeft tot het geven automatisch incasso op je rekeningnummer.
– Via je e-mail adres ontvang je een bevestiging van de automatische incasso opdracht.

Adrie Voster, enthousiaste organiste.

Onze organiste Adrie Voster, voor de doordeweekse vieringen in Clusters West, is 90 jaar geworden. Zij zit achter het orgel bij vieringen in Noordhoek, Fenderts Hof en op donderdag in de H. Jacobus de Meerderekerk te Fijnaart.
Wij wensen haar een goede gezondheid en hopen nog lang van haar speelplezier te mogen genieten.

Adrie Voster traktatie voor haar 90ste verjaardag

Uitnodiging start nieuw kerkjaar op zaterdag 21 september 2019.

Bezoek Sinterklaas 18 november 2018.

Sinterklaas is net in Nederland aangekomen en zondag brengt hij al een bezoekje aan H. Jacobus de Meerdere. De kinderen die hem daar ontmoeten hebben lege flessen ingezameld om Stichting Kinderhulp te ondersteunen bij haar taak als hulp Sint zodat kinderen die in Nederland in armoede leven mee te kunnen laten delen in de Sinterklaas pret.

Kleuter en peuter viering 14 oktober 2018.

Vandaag was er weer een Kleuter en Kleuterviering in de Parochiekerk van Cluster West.
Thema van deze viering was St. Franciscus.
De kinderen mochten allemaal hun liefste dierenknuffel meebrengen en er over vertellen.
St Franciscus was een echte dierenvriend en samen met Illa en hun ouders vierden zij dierendag.
Het was weer een goede opkomst.

Kunst in H. Jacobus de Meerdere.

Op zondag 9 september was onze Parochiekerk H. Jacobus de Meerdere van Cluster West open in verband met de Kunst & Cultuurroute Moerdijk.
Voor de eerste keer dit jaar en het was een groot succes.
Er werden rondleidingen gegeven door vrijwilligers met uitleg over o.a. de bouw van de kerk begin jaren 50 en later de verbouwingen in de kerk om het gebouw multifunctioneel te
maken. Ook de inrichting en de verschillende symbolen werden besproken en uitgelegd.
De iconen en schilderijen tentoonstelling van Diaken Bastiaansen met een mooi begeleidend boekje trok zeker de aandacht van de bezoekers en was zeer de moeite waard.
Tegen 11:00 uur kwam de eerste bezoeker en verder heel de dag door kwamen er mensen, die onder het genot van een kop koffie gezellig bleven napraten
Met een tevreden gevoel werd om 17:00 de kerkdeur afgesloten.

Dit schitterende boekje met afbeeldingen en beschrijvingen is te koop voor slechts € 3,00.

Dit schitterende boekje met afbeeldingen en beschrijvingen is te koop voor slechts € 3,00.

Rebecca Toet volgt haar hart.

Zondag 17 juni was Rebecca Toet voor het laatst actief als misdienaar in de Parochie Kerk van Cluster West.
Zij gaat voor twee maanden naar het Zusterhuis van De Karmelietessen in IJsland waar ze met kleine kinderen gaat werken.
Op maandag 15 oktober, op de gedachtenis dag van Theresia van Avila treed ze officieel in. Dat zal plaatsvinden in het klooster Vogelenzang te Leiden. Dan wordt ze gekleed, ze is nu nog kandidaat maar haar kleding hangt al klaar voor het postulaat.
Voor haar werk in IJsland kreeg ze een passend cadeau: een handgebreide warme sjaal en muts. Ook een kaars vanuit de Immanuelparochie en het boek “Ontmoeten” 365 dagen met God.

Wij wensen haar alle goeds en Gods zegen toe.

 

 

 

 

 

Communicanten 27 mei 2018

Communie Fijnaart 2018 122
Wij feliciteren

Tatiana Chmielewska, Nout Dingemans, Ruben Frijters, Esmay van der Heijden, Sophie van Heumen, Kelly Jongenelen, Kim Jongenelen, Bas Kannekens, Kacper Kertzel, Jayden Mataheru, Elisa Nagtzaam, Wesley Santbergen, Alissa Uijens

met hun eerste Heilige Communie

 

Jack Vermeulen onderscheiden
20180427_100545_HDR

Jack Vermeulen heeft een lintje gekregen voor zijn muzikale inzet voor de Immanuelparochie Cluster West. Vanaf dat hij lid was van het kinderkoor tot op heden als dirigent van het St. Jacobuskoor. Jack is nu 51 jaar oud dus meer dan 40 jaar actief op muzikaal gebied.

Uitslag verloting Paaskaars 2017h

Twee weken voor Pasen zijn er vooraf aan de zondagviering loten verkocht om kans te maken op de paaskaars van 2017.
De trekking was aan het eind van de dienst op Eerste Paasdag. Het winnende lot is 135. De winnaar was niet aanwezig bij de trekking. De winnaar kan zich melden via het mailadres pkwest@immanuel-parochie.eu of op dinsdagmiddag tijdens het spreekuur met het winnende lot.

Voorbereiding voor Palmpasen en de Paasbrunch

De dames van het ouderenpastoraat maken gezellig samen palmtakjes.

Na de viering van Palmpasen werd er door een 40 tal senioren deelgenomen aan de Paasbrunch die uitgeserveerd werd door jongeren die daarna aanschoven tussen de ouderen.Sobere maaltijd

Op woensdag 7 maart jl. is er samen met de PKN kerk Fijnaart een sobere maaltijd in de Jacobushof gehouden.
Er was weer goede opkomst van betrokken mensen die een mooi bedrag van € 135,50 bijeen brachten voor het vastenactieproject:
Households in distress programma in Zambia. Uitgevoerd door de zusters van het heilig hart van Jezus en Maria.
De zelfgemaakte linzen en bruine bonensoep werd met smaak genuttigd.Peuter- en kleuterviering met Sinterklaas voor schoolkinderen in Kenia

Op de uitnodiging waren de kinderen gevraagd een mooi versierde envelop met centjes mee te brengen voor Sinterklaas zodat hij kan helpen cadeautjes te kopen voor de schoolkinderen in Kenia.
De door de kinderen meegebrachte kleurplaten en enveloppen werden aan Corry Hendrikx overhandigd, zij gaat Sint helpen om in Kenia cadeautjes te kopen. Corry heeft de school zelf mee opgebouwd en
kent deze school dus heel goed.
Corry heeft laten weten dat ze de viering heel leuk heeft gevonden. De kinderen hebben met elkaar € 169,34 bijeen gebracht. Hiervoor kan Corry papier, kleurtjes en schaartjes kopen.
Ook namens Jetty en BAJA mensen heel hartelijk dank.


klik om de foto om slideshow te versnellen

Joke Rombouts 40 jaar actief als vrijwilligster van de R K Kerk

Vrijdagavond 20 oktober tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van Cluster West van de Immanuelparochie werd Joke Rombouts in het zonnetje gezet.
40 jaar geleden begon zij als vrijwilligster bij de kerk en heeft mede het Ouderenpastoraat opgezet. Jarenlang heeft zij in het kerkbestuur gezeten.
Haar man Jan helpt op de achtergrond mee met o.a. het bezorgen van het kerkblad. Tot op de dag van vandaag is zij gastvrouw en verzorgt zij met de leden van het Ouderenpastoraat de koffie na de zondagvieringen en bij
uitvaarten. De kerk is blij met vrijwilligers als Joke want daar kan je van op aan.

De bedankavond voor de vrijwilligers van Cluster West werd na een woord van welkom begonnen met een speurtocht, zoals ook de de eerste communicanten kennis maken met de kerk, met enkele aanvullende vragen.
In de pauze werd Joke Rombouts in het bijzonder bedankt voor haar onuitputtelijk inzet.
Na de pauze was er een optreden van Nicol Frijters met een gevarieerd liedjes repertoire. Enkelen gingen zelfs eventjes met de beentjes van de vloer.