Ziekenzalving

Samen op weg in geloof

In de Immanuelparochie wordt het sacrament der zieken zowel persoonlijk als in een gezamenlijke viering toegediend. In elk cluster is een gezamenlijke viering gepland; ook bij het Ziekentriduum in Zevenbergschen Hoek zal het worden toegediend. Het sacrament van boete en verzoening is altijd individueel. Wel is er in de advent en veertigdagentijd een parochiële viering van boete en verzoening.

Ziekbed

Ziekenzalving

“Ziekenzalving, dat is toch het laatste sacrament, ik ga toch nog niet dood?”
Jammer dat er zo gedacht wordt, want ieder sacrament, ook de ziekenzalving, is gericht op leven. Het is God die in de kwetsbaarheid van oud worden en ziek-zijn juist een steun wil zijn. Dit sacrament is een heilig gebeuren. Bij de doop wordt dankbaarheid uitgesproken; dat dit nieuwe leven in Gods beschermende hand mag worden gelegd. Zo vormt het sacrament der zieken een heilig teken van solidariteit en liefdevolle zorg in onze geloofsgemeenschap. Het sacrament kan zowel individueel als in een gezamenlijke viering worden ontvangen. Bij een gezamenlijke viering wordt dit in een eucharistieviering toegediend. In de ziekenzalving ontvangt men de kracht om zijn ziekte en minder wordende vitaliteit te kunnen dragen vanuit de Heer, die je als het ware aanraakt in kracht van de Heilige Geest. Individueel kan de ziekenzalving gegeven worden thuis of in een ziekenhuis, aan het ziekbed.
Als de ziekenzalving gegeven wordt aan iemand in de laatste levensfase, wordt dit ook wel “bediening” genoemd. De laatste zalving helpt je om je leven te durven toevertrouwen aan de Heer van het leven. Overgave aan God als voorbereiding op de ontmoeting met God na dit leven.
In de Jacobusbrief staat: “is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan.”

Ook bestaat de mogelijkheid van een ziekenzegening door diaken of pastoraal werker.

Wanneer iemand de ziekenzalving wil ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie, telefoon: 0168 323 218