Overlijden

Liturgie rond het levenseinde

Wanneer iemand sterft is dat altijd een ingrijpend gebeuren.
En ook al staat je hoofd er niet naar, er moet in korte tijd veel geregeld worden.
Een uitvaartondernemer neemt dan veel werk uit handen.
Mogelijk zijn er vooraf wensen geformuleerd m.b.t. het afscheid. Maar misschien ook niet.
Vragen zijn dan: kiezen we voor begraven of cremeren? En wie betrekken we daarbij?
Als het de uitvaart van een r.-k gelovige betreft, kan de Kerk gevraagd worden om het afscheid vorm te geven.

Graag zetten we de mogelijkheden, die de parochie biedt, op een rij:
– een avondwake op de vooravond van de begrafenis/crematie
– de liturgie van de uitvaart, in de kerk, voorafgaand aan de begrafenis/crematie
– een liturgisch moment op het kerkhof (meestal direct aansluitend op een viering in de kerk)
– een liturgisch moment in het crematorium, op verzoek van nabestaanden, na een voorafgaande viering
in de kerk
– een liturgisch moment in het crematorium, zonder voorafgaande viering in de kerk
– een kerkelijke dienst in het crematorium, zonder voorafgaande viering in de kerk

De avondwake, die een voorbereiding bedoelt te zijn op de liturgie van de uitvaart in de kerk of in het crematorium, wordt verzorgd door leden van een parochiële werkgroep.
De uitvaartliturgie in de kerk wordt altijd geleid door een lid van het pastoraal team.
Het liturgisch moment op het kerkhof wordt altijd verzorgd door een lid van het pastoraal team.
Het liturgisch moment in het crematorium wordt altijd verzorgd door een lid van het pastoraal team.
Een kerkelijke dienst in het crematorium wordt altijd verzorgd door een lid van het pastoraal team.

De uitvaartliturgie in de kerk kan verschillende vormen hebben: viering van de Eucharistie (mits een priester beschikbaar is), viering van Woord en Communie, viering van Woord en Gebed.
In een gesprek tussen familie en pastorale beroepskracht kan bezien worden welke vorm het beste past bij de overledene en de nabestaanden. Ook (bijbelse) teksten, muziek, alsmede inbreng van de nabestaanden (een gedachte, gedicht, levensschets) komen dan ter sprake.

De liturgische vormgeving van een crematiedienst is afhankelijk van het feit of er al dan niet een voorafgaande viering in de kerk is geweest; de crematiedienst zal altijd een gebedsviering zijn.

Graag wijzen wij u ook op de mogelijkheid om in een periode van ziekte het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen of – als geen priester beschikbaar is – de Ziekenzegen.
Tijdens dit ritueel –bij de zieke thuis, of in het ziekenhuis – willen we in woord en gebaar de zieke laten voelen dat God hem/haar een steun wil zijn. Na de zalving/zegen kan de zieke ook de heilige Communie ontvangen.

Het verzoek voor het verzorgen van een avondwake, een uitvaartdienst of een crematieplechtigheid wordt in principe door de betrokken uitvaartonderneming gedaan bij teamassistent Eric Roovers, 06 165 408 40. In overleg met het pastoraal team worden vervolgens afspraken gemaakt.