Financiën

Kerkbalans

Om het pastorale werk te kunnen voortzetten en uitbreiden, geloofsactiviteiten te kunnen organiseren en kerkgebouwen te onderhouden is de parochie afhankelijk van uw financiële bijdrage. Van parochianen wordt daarom verwacht dat ze deelnemen aan het parochiefonds. De Actie Kerkbalans, die jaarlijks in januari wordt gehouden, is daarop gericht. Dus als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen worden gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen worden gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen, is uw bijdrage noodzakelijk, nu en in de toekomst.

Parochiebijdrage

Jaarlijks adviseert het Bisdom van Breda een minimum parochiebijdrage per huishouden. Voor 2024 is die vastgesteld op € 160,=.

Tarieven

Overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom van Breda gelden voor het verlenen van kerkelijke diensten in 2024 de volgende tarieven:

  • Huwelijksviering € 700,00
  • Uitvaartdienst in een kerk (incl. avondwake) € 700,00
  • Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
    zonder voorafgaande dienst in een kerk € 467,00
  • Jubileumviering € 350,00
  • Stipendium (misintentie) € 12,00

Een reeds betaalde parochiebijdrage in 2024 wordt in mindering gebracht op bovenstaande tarieven.