Huwelijk

Samen op weg in geloof

Huwelijk

Trouwen in de kerk

Trouwen, je relatie bestendigen voor het leven, is vandaag de dag meer dan ooit een bewuste keuze:

  • Jullie zijn thuis gelovig opgevoed en willen die traditie voortzetten.
  • Jullie willen op je trouwdag een mooie en verzorgde plechtigheid.
  • Jullie willen God danken voor het wonder van de liefde.
  • Jullie willen Gods zegen vragen over je huwelijk.
  • Jullie ervaren dat “liefde” iets is als een geschenk aan elkaar, dat je wilt bezegelen.
  • ……………….

Priester

In de liturgie

Het huwelijk in de kerk is een heilig gebeuren.
We noemen dit het HEILIG HUWELIJKS SACRAMENT.
De sluiting van het huwelijk tussen man en vrouw gebeurt door hun wederzijdse jawoord. De priester of de diaken is de kerkelijke getuige.
De andere getuigen zijn door het bruidspaar uitgekozen.

De HUWELIJKSRINGEN krijgen een speciale zegen. Dan worden ze door bruid en bruidegom aan elkaars vinger geschoven.

De HUWELIJKSZEGEN door de voorganger in de viering:
Wees verzekerd van de liefde van God, die liefde is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Huwelijkskaars

Licht heeft in ons geloof een belangrijke plaats. Bij de doop ontvangt de dopeling een doopkaars. Deze wordt ontstoken aan de Paaskaars.
De doopkaarsen kunnen aan het begin van de huwelijksviering ontstoken worden.
De huwelijkskaars die door de parochie cadeau wordt gedaan, wordt ook aan de Paaskaars ontstoken of het bruidspaar doet dit met hun eigen doopkaarsen.
De huwelijkssluiting in de kerk kan plaatsvinden zowel in een eucharistieviering als in een viering van woord en gebed.
Met de “Toewijding aan Maria” kan de viering besloten worden.

Mariabeeld

Wat nodig is…

…. is om te beginnen natuurlijk: oprechte “liefde” voor elkaar!
De kerk vraagt dat minimaal één van het bruidspaar katholiek gedoopt is en zo mogelijk gevormd. Indien één van beide partners zich in alle eerlijkheid als niet-gelovige of gedoopte van een andere christelijke kerk noemt, dan komt dit aan de orde bij het kennismakingsgesprek en wordt een aanvraag bij het bisdom ingediend. Er komt dan een officiële bevestiging – ondertekend door de bisschop – dat dit huwelijk gesloten kan worden. De kerk vraagt van de
niet –R.K. partner dat de ander zijn geloof vrij kan beleven. De vraag inzake de doop en gelovige opvoeding van de kinderen komt toe aan de partners in goed overleg met elkaar.

Trouwringen

Het praktisch verloop

Het eerste contact behelst de aanvraag tot het huwelijk. Deze stap zet je niet zomaar. Via pastoor, diaken, pastoraal werker
of vrijwilliger van de kerk komt meestal de vraag bij ons binnen.
Aanmelden gebeurt bij het secretariaat van de parochie,
tel. 0168-323218, e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu

Als u in de kerk wilt trouwen, wordt er aan de huwelijkskandidaten gevraagd om 2 bijeenkomsten te volgen ter voorbereiding op dit kerkelijk huwelijk. Deze voorbereiding is in samenwerking met de parochie H. Bernardus van Clairvaux in Oudenbosch en is voor meerdere aanstaande bruidsparen tegelijk.