Eerste Heilige Communie

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de Communiedelingvolgende grote stap in het geloofsleven van een kind. Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen. Dit wordt in het algemeen zeer feestelijk gevierd in de parochie.
De Eerste Communie is één van de drie stappen in de inwijding in het christelijk geloof.
De eerste stap is het Doopsel, de tweede stap de Eerste Heilige Communie en de derde stap is het Heilig Vormsel.

Ons kind is niet gedoopt

Soms zijn ouders/verzorgers wel geïnteresseerd in de Eerste Heilige Communie, maar is hun kind niet gedoopt. Soms is hier destijds voor gekozen om in de keuze hiervoor het kind te betrekken.
De werkgroep en de pastorale beroepskracht overleggen met u, hoe we een doopviering in de voorbereidingstijd een plaats kunnen geven.

Wilt u uw kind de Eerste Heilige Communie laten doen?

Jaarlijks is er gelegenheid tot het doen van de Eerste Communie. De aanmeldbrieven worden ruim op tijd via de basisscholen verspreid.
We starten met een informatie bijeenkomst voor de ouders. Op deze avond zullen wij u uitleg geven over wat Eerste Communie doen inhoudt en hoe wij vanuit de parochie, in voortdurende samenwerking met u, u en uw kind willen begeleiden op weg naar de grote gebeurtenis.

Communievieringen 2023

Zaterdag 3 juni om 11.00 uur voor cluster West in Fijnaart


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie: telefoon 0168 323 218 of e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu