Doop

Waarom de doop?

Het is de eerste stap om deel te krijgen aan de gemeenschap van de Rooms Katholieke kerk.
De vanzelfsprekendheid van het dopen is er tegenwoordig niet meer.
Het doopsel is meer en meer een bewuste keuze van de ouders geworden.

Ouders kunnen deze keuze maken om uiteenlopende redenen:

  • ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die traditie voort zetten
  • ze ervaren de geboorte als een wonder en willen “dankjewel” zeggen
  • ze geloven dat de christelijke waarden een mensenleven mooier maken
  • Jezus, God,… hebben een belangrijke plaats in hun leven
  • ze willen een gemeenschap om hun heen:
  • of ze hebben mogelijk een andere motivatie …

Leeftijd van dopelingen

De meeste kinderen worden in het eerste levensjaar gedoopt.Een aantal kinderen wordt gedoopt tijdens de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.

Volwassenen doop

Als een volwassene gedoopt wil worden binnen de Rooms Katholieke traditie, vraagt dat om een eigen voorbereiding. Bij meerdere volwassenen gebeurt de voorbereiding in een gezamenlijk proces, anders via persoonlijke gesprekken met een pastorale beroepskracht. De aanmelding geschiedt via pastor en/of secretariaat.

doop2

Feest van de nieuw gedoopte kindjes

Rond het feest van Maria Lichtmis, begin februari, is er een terugkomviering waarvoor alle dopelingen van het afgelopen jaar en hun ouders, broertjes en zusjes uitgenodigd worden.

Samen bidden we voor de kinderen, noemen hun namen en is er een kinderzegen. We steken een lichtje aan en de doopschelp wordt uitgereikt.

doop

Het hoogfeest van Pasen, wanneer we allen onze eigen doop hernieuwen, is een bijzonder moment om kinderen en ook volwassenen te dopen.

De doopvieringen vinden meestal plaats in of aansluitend aan de zondagsviering. De afspraken hierover worden gemaakt bij de inschrijving in overleg met de voorganger van de doop.

U krijgt een doopkaars van de parochie en het koffertje “Beginnen maar”, als start van een gelovig leven. Als aandenken is er een oorkonde en een doopschelp met de naam van de dopeling. Deze doopschelp blijft in de kerk.
Zo delen de andere mensen uit onze parochie in deze blijde gebeurtenis.

Een doopsel aanvragen

Als u uw kindje wil laten dopen, gaat daar een gezamenlijke doopvoorbereiding aan vooraf. De voorbereiding is op dinsdagavond in het Bartholomeushuis in Zevenbergen van 19.30 tot 21.00 uur.

Rooster doopvoorbereiding 2017/2018 en doopzondagen

1e 2e doop doop doop
voorbereiding voorbereiding Zevenbergen Zevenb.Hoek Fijnaart
19.30-21.00 uur 19.30-21.00 uur vanaf 13.30 uur vanaf 13.30 uur vanaf 11.00 uur
16 jan 2018 23 jan 2018 4 feb 2018 4 maart 2018 4 feb 2018
4 maart 2018
13 maart 2018 20 maart 2018 1 april 2018 8 april 2018
6 mei 2018
15 mei 2018 22 mei 2018 3 juni 2018 17 juni 2018
19 juni 2018 26 juni 2018 1 juli 2018
5 aug 2018 26 aug 2018
2 sept 2018 2 sept 2018
 11 sept 2018 18 sept 2018 7 okt 2018 14 okt 2018

Opgave en afspraak in overleg met het secretariaat van de Immanuelparochie,
tel. 0168-323218, e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu