Doop

Waarom de doop?

Het is de eerste stap om deel te krijgen aan de gemeenschap van de Rooms Katholieke kerk.
De vanzelfsprekendheid van het dopen is er tegenwoordig niet meer. Het doopsel is meer en meer een bewuste keuze van de ouders geworden.

Ouders kunnen deze keuze maken om uiteenlopende redenen:

  • ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die traditie voort zetten
  • ze ervaren de geboorte als een wonder en willen “dankjewel” zeggen
  • ze geloven dat de christelijke waarden een mensenleven mooier maken
  • Jezus, God,… hebben een belangrijke plaats in hun leven
  • ze willen een gemeenschap om hun heen:
  • of ze hebben mogelijk een andere motivatie …

Leeftijd van dopelingen

De meeste kinderen worden in het eerste levensjaar gedoopt.Een aantal kinderen wordt gedoopt tijdens de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.

Volwassenen doop

Als een volwassene gedoopt wil worden binnen de Rooms Katholieke traditie, vraagt dat om een eigen voorbereiding. Bij meerdere volwassenen gebeurt de voorbereiding in een gezamenlijk proces, anders via persoonlijke gesprekken met een pastorale beroepskracht. De aanmelding geschiedt via pastor en/of secretariaat.

In onze kerken wordt op de eerste zondag van de maand, vanaf 13.30 uur gedoopt. We doen dit graag op een persoonlijke manier en daarom wordt elk kind in een aparte viering gedoopt. De afspraken hierover worden gemaakt bij de inschrijving in overleg met de voorganger van de doop.

Een doopsel aanvragen

Als u uw kindje wil laten dopen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie, telefoon 0168-323 218 of e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu