Doop

Waarom de doop?

Het is de eerste stap om deel te krijgen aan de gemeenschap van de Rooms Katholieke kerk.
De vanzelfsprekendheid van het dopen is er tegenwoordig niet meer. Het doopsel is meer en meer een bewuste keuze van de ouders geworden.

Ouders kunnen deze keuze maken om uiteenlopende redenen:

  • ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die traditie voort zetten
  • ze ervaren de geboorte als een wonder en willen “dankjewel” zeggen
  • ze geloven dat de christelijke waarden een mensenleven mooier maken
  • Jezus, God,… hebben een belangrijke plaats in hun leven
  • ze willen een gemeenschap om hun heen:
  • of ze hebben mogelijk een andere motivatie …

Leeftijd van dopelingen

De meeste kinderen worden in het eerste levensjaar gedoopt.Een aantal kinderen wordt gedoopt tijdens de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.

Volwassenen doop

Als een volwassene gedoopt wil worden binnen de Rooms Katholieke traditie, vraagt dat om een eigen voorbereiding. Bij meerdere volwassenen gebeurt de voorbereiding in een gezamenlijk proces, anders via persoonlijke gesprekken met een pastorale beroepskracht. De aanmelding geschiedt via pastor en/of secretariaat.

De doopvieringen vinden meestal plaats in of aansluitend aan de zondagsviering. De afspraken hierover worden gemaakt bij de inschrijving in overleg met de voorganger van de doop.

Een doopsel aanvragen

Als u uw kindje wil laten dopen, gaat daar een gezamenlijke doopvoorbereiding van twee avonden aan vooraf. Deze is op dinsdagavond in het Bartholomeushuis in Zevenbergen van 19.30 tot 21.00 uur.

Rooster doopvoorbereiding 2019 en doopzondagen

1e 2e doop doop doop
voorbereiding voorbereiding Zevenbergen Zevenb.Hoek Fijnaart
19.30-21.00 uur 19.30-21.00 uur vanaf 13.30 uur vanaf 13.30 uur vanaf 11.00 uur
         
17 sept. 2019 24 sept. 2019 6 okt. 2019 6 okt. 2019 6 okt. 2019
      3 nov. 2019 3 nov. 2019
19 nov. 2019 26 nov. 2019 1 dec. 2019 1 dec. 2019 1 dec. 2019
         
              

 

       

 

       
         
         
         
         
         

 

Opgave en afspraak in overleg met het secretariaat van de Immanuelparochie,
tel. 0168-323218, e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu