Cluster West

Fijnaart:  H. Jacobus de Meerdere

Fijnaart

Molenstraat 26
4793 EG Fijnaart
tel. 0168  462 345
e-mail: pkwest@immanuel-parochie.eu

Cluster kerk voor Fijnaart, Klundert, Noordhoek en Willemstad

Pastoraal team

Maickel Prasing – pastoor (bestuurlijke zaken en liturgie)
Telefoon: 0165  511 286     e-mail: m.prasing@immanuel-parochie.eu
  
Petra Mergaerts – pastoraal werker (diaconie en kind en geloof)
Telefoon: 0168 323 218      e-mail: p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren – projectmedewerker jonge gezinnen/teamassistent
Telefoon: 06 230 136 26     e-mail: projectmedewerker@bernardusparochie.nl

U kunt voor dringende zaken het pastoraal team altijd bereiken via: 06 165 408 40
of e-mail teamassistent@bernardusparochie.nl.

Diensten:

Zondag om 09.30 uur
Donderdag om 10.00 uur Gebedsviering in de zijruimte van de kerk.
1e Donderdag van de maand, Eucharistieviering, voorganger pastoor Maickel Prasing.

Misintenties:

Misintenties kunt u opgeven tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag
van 14:00 tot 15:30 uur persoonlijk, per telefoon of per e-mail.
Kosten bedragen € 12,00
Voor tijdige plaatsing in de Moerdijkse Bode en Fendert Lokaal, 10 dagen vooraf opgeven.

Leden van de Parochiekern Commissie West (PKCW):

Monique Wassing, voorzitter
Secretaris: vacature
Rubin van Mourik, penningmeester, IBAN bankrekeningnummer :
NL17RABO0126001197 t.n.v. RK Immanuel West
Leden: Hans Berghout.
             vacature.
e-mail: pkwest@immanuel-parochie.eu

Begraafplaats:

Administratie voor Fijnaart:
Monique Wassing, pkwest@immanuel-parochie.eu
Administratie voor Noordhoek:
Jan Bos, e-mail: jan@fambos.org