Organisatie

Parochie Kern Commissie Midden

Tonnie van Bruinisse, voorzitter

Vacature secretaris, Email: pkmidden@immanuel-parochie.eu

Ton Duijm, penningmeester, IBAN bankrekeningnummer :
NL54RABO0159897181 t.n.v. RK Immanuel Zevenbergen

Ina van den Berg, lid

PKCM bestuur