Het Bartholomeuskoor

Het Bartholomeuskoor koor werd opgericht in het jaar 1834.
Wij zijn een gemengd koor bestaande uit 12 sopranen, 10 alten, 5 tenoren en 8 bassen.
Daarnaast hebben we voor sommige uitvoeringen assistentie van enkele gastzangers.
Onze dirigent-organist is sinds 1973 Lambert van Eekelen.
Onze tweede organist is Ton Stevens.
Zij bespelen het magistrale Verschurenorgel.
Ook werken we regelmatig samen met het Hoeks Koperensemble, bijvoorbeeld bij uitvoeringen van de Missa ad modum Tubea van Albert de Klerk en de Missa antiqua van Wolfram Menschick.
Naast Nederlandse gezangen zingen we meerstemmige missen en motetten.
De mannenafdeling vormt daarnaast de Scola Cantorum Sancti Bartholomaei voor de Gregoriaanse gezangen.
De vrouwenafdeling verzorgt gewoonlijk de rouw- en trouwdiensten.
We zingen altijd vanaf de koorzolder.
Dat heeft een praktische reden, omdat we dan dicht bij het orgel en de dirigent staan. Bovendien komt het de koorklank ten goede en voldoen we het best aan de regels van de liturgie.

Het dienstenschema is als volgt:
De eerste zondag van de maand zingt de damesafdeling Nederlands.
De tweede zondag van de maand zingt de Scola Gregoriaans.
De derde zondag van de maand zingt het gemengd koor Latijn.
De vierde zondag van de maand zingt Amicante.
Is er een vijfde zondag in de maand dan is er alleen orgelspel.
Ons dienstenrooster stellen we ook open voor gastkoren.
Zelf zijn we soms ook te gast in andere kerken.
Op kerkelijke hoogtijdagen als de kersttijd en de paastijd zingen we in meerdere diensten.

De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur, onderbroken door een pauze van ongeveer twintig minuten.
De repetities zijn intensief maar ook zeer gezellig.
Er is altijd wel iemand jarig of heeft iets te vieren, zodat tijdens de pauze koek en andere lekkernijen rijkelijk rond gaan.
Bij de repetitie voorafgaand aan de mis, die door de Scola gezongen gaat worden gaan de dames na de pauze naar huis en repeteren de heren verder hun Gregoriaanse gezangen.

Begin juli sluiten we het jaar altijd af met een gezellig samenzijn in het Bartholomeushuis. We hebben dan een repetitiestop die ongeveer samenvalt met de zomervakantie van de scholen.
Op de zondag vlak voor of vlak na 22 november, de naamdag van Sint Cecilia, houden wij ons Ceciliafeest.

We hebben twee CD-s uitgebracht te weten “Ave Regina Caelorum” met daarop een doorsnede van ons gemengd repertoire en “Viri Galilaei” met daarop gregoriaanse gezangen door het jaar heen.
Zij zijn verkrijgbaar à 10 euro per stuk en 15 euro voor de twee bij onze secretaris en penningmeester.

Voor alle partijen maar vooral voor de tenoren kunnen we nog wel enige versterking cq. verjonging gebruiken.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze dirigent of met de leden van het bestuur, te weten:
Wim Boot – voorzitter, tel.: 0168323198
Anneke Franken – secretaris, tel.: 0168323190
Jopie Santbergen – penningmeester, tel.: 0168326348
Anjo van Beers – lid, tel.: 0168325184
Liesbeth Plaisier – lid. tel.: 0168328384

Beelden tijdens een repetitie