Koor Amicante

Op zondag 20 oktober 2019 heeft koor Amicante de dienst gezongen in woonzorgcentrum ‘De Zeven Schakels’ in Zevenbergen. De gebedsruimte zat helemaal vol. De bewoners hebben genoten van de zang en velen konden het Marialied meezingen.

Koor Amicante uit Zevenbergen is weer opgestart na de zomerstop. De repetities zijn gestart op donderdag 29 augustus. We zijn begonnen met een viering in “de Ankerkuil” in Moerdijk. Dit was een Zonnebloemviering op zondag 8 september ter gelegenheid van nationale ziekendag. Het was fijn om hieraan deel te nemen en te eindigen met het vrolijke Zonnebloemlied.

Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving. En om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.

Op zondag 13 oktober zingen we om 11uur  in de Bartholomeuskerk in Zevenbergen en U kunt ons ook komen beluisteren op zondag 20 oktober in de gebedsruimte van “De Zeven Schakels”. Deze viering is om 10.00 uur.

Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen om mee te komen zingen neemt U liefst contact op via email-adres:  bestuuramicante@live.nl

Op zondag 23 juni was er onze jaarlijkse herdenkingsdienst aan pater Rinus Tielen die 8 jaar geleden is overleden. Er klonken weer vrolijke Afrikaanse gezangen met muzikale ondersteuning van Corné op de piano en Corrie op de Jembe.

Na afloop van de viering was er een deurcollecte. Dit geld gaat naar Miranda Broeders. Zij zal het besteden aan de verzorging van mama Brigitta. De opbrengst van de collecte was ruim €150. Allen bedankt hiervoor.

Rinus Tielen vertrok na zijn priesterwijding als missionaris naar Kenia (oost-Afrika), dat zijn tweede vaderland zou worden. Heel zijn leven heeft hij gewerkt onder de Luo-stam, die aan de oevers van het Victoriameer leeft. Hij sprak die taal dan ook vloeiend.
Als een echte missionaris is hij vier missieposten helemaal nieuw begonnen.
Na een kennismakingsperiode met het land in Kisii werd hij in 1962 benoemd naar Asumbi en twee jaar later naar Homa Bay.
Nadien volgden nog overplaatsingen naar Mbita (1972) en Rusinga Island (1998).
Met steeds de opzet van scholen, technisch onderwijs, ziekenhuizen en natuurlijk kerken.
Met de mensen samen dokterde hij uit hoe een kerk eruit moest zien.
Zo is er een grote ‘hutkerk’ ontstaan in Homa Bay en ook een ‘schipkerk’ in Mbita.
De laatste vijf jaar verbleef hij als emeritus weer in Mbita, in een huis aan het Victoria Meer.
Samen met Mama Brigitta droeg hij daar de vaderlijke zorg voor zijn ‘gezin’ van een dertigtal weeskinderen en verzekerde elk van hen van een gedegen opleiding.
Behalve tot Ridder in de Orde van Oranje-Nasau (1996), de toekenning van de Herinneringsmedaille van de gemeente Moerdijk (2008 bij zijn 50-jarig priesterjubileum) werd Rinus Tielen officieel benoemd tot ere-Luo en kreeg de Luo-naam ‘Agwambo’, hetgeen vrij vertaald ‘de grote doordouwer’ betekent.

De avondwake op paaszaterdag 20 april om 19.00 uur was nieuw voor ons. Toch is gebleken dat er een groot aantal geschikte liederen in ons repertoire zat voor deze viering. In mei hadden we de eerste heilige  communieviering. Twaalf kinderen hebben met ons gerepeteerd en mooi gezongen tijdens deze vrolijke viering. De kerk zat vol met familie en belangstellenden.

Bij de prachtige Passion uitvoering in onze kerk is ook een aantal leden van ons koor actief geweest met zang en catering en daarna ook weer bij het pinksterproject in de Hervormde kerk.

Volgende viering is op zondag 23 juni as.om 11 uur.  Deze viering is speciaal ter nagedachtenis aan Pater Rinus Tielen. Hij heeft jaren in Kenia gewerkt en geleefd.  Er zullen weer mooie Afrikaanse liederen te horen zijn en vrolijke jembemuziek klinken.

KOOR AMICANTE

Koor Amicante 2015

Koor Amicante 2015

Wie zijn wij?

Het woord Amicante betekent “vrienden die samen zingen”.
Amicante zingt lichte, melodieuze en meerstemmige muziekstukken.
Er wordt in verschillende talen gezongen zoals Nederlands, Engels, Spaans en Latijn.
Amicante is in 1979 ontstaan door jongeren in de kerk die samen wilden gaan zingen.
Inmiddels is Amicante uitgegroeid tot een gemengd koor van alle leeftijden.
We repeteren elke donderdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur in het zaaltje achterin de Bartholomeuskerk.

E-mailadres Bestuur Amicante bestuuramicante@live.nl

—————————————————————————————————
Op zondag 3 februari hebben we gezongen in woonzorgcentrum “De zeven schakels” tijdens de zondagse viering.
Het was een volle gebedsruimte en er werd aandachtig geluisterd en meegezongen.


De volgende viering is in de Bartholomeuskerk op zondag 23 februari 11 uur.
Heeft U ook zin eens met ons mee te zingen of een repetitie bij te wonen dan kan dat.
We repeteren op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Johannes de doperzaal van de Bartholomeuskerk in Zevenbergen.
Wel graag van te voren aanmelden Email: bestuuramicante@live.nl
—————————————————————————————————

VIERINGEN   KOOR AMICANTE       2020

Zondag                 22 maart                       regulier
Zondag                 12 april                         1ste Paasdag
Zondag                 12 mei                          herinneringsviering Pater Rinus Tielen
Zondag                 14 juni                          1e Heilige Communieviering

Juli   en augustus     zomervakantie

Zondag                 27 september               regulier
Zondag                 11 oktober, 10:00u       woonzorgcentrum De Zeven Schakels
Zondag                 29 november                regulier
Donderdag           24 december, 21:00u   Kerstavond

Dit alles onder voorbehoud