Koor Amicante

Op zondag 11 februari mochten we zingen voor een volle kerk tijdens de carnavalsdienst.
Thema was “ge-kentur nie-j-ommeene”.  Het was een dienst met medewerking van de muziekvereniging Zevenbergen. Ondanks dat we met een klein groepje waren klonk het mooi en Andries heeft nog een eremedaille gekregen van prins carnaval. Leuk en zeker voor herhaling vatbaar.

De volgende viering is op 1e Paasdag, zondag 31 maart om 11 uur.
Daarna zingen we op zondag 5 mei om 10 uur in de gebedsruimte van woonzorgcentrum “De Zeven Schakels”.

Voor ons koor zijn we dringend op zoek naar nieuwe koorleden en ook muzikanten zijn van harte welkom. De repetities zijn elke donderdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur in het Bartholomeushuis Markt 19a Zevenbergen. Zodra de temperatuur weer wat gaat stijgen gaan we weer in de kerk repeteren. Zingen is leuk en kan ook een podium bieden aan jonge muzikanten.
Wilt U het eens proberen of gewoon een repetitie bijwonen om te  luisteren?
U bent van harte welkom !!  Neem dan contact op tel. 0168 327322 Corrie Machielsen.
Of even aanmelden met een berichtje naar email:   bestuuramicante@live.nl

Riky Dekkers al 40 jaar koorlid van Amicante
Tijdens de algemene ledenvergadering in maart hebben we Riky in het zonnetje gezet. Zij is al 40 jaar ons trouwe koorlid bij de sopranen. Namens Amicante heeft ze een kado gekregen. En vanuit het parochiebestuur was er ook een attentie. Zo kreeg de vergadering een feestelijk tintje.

Rinus Tielen
Rinus Tielen vertrok na zijn priesterwijding als missionaris naar Kenia (oost-Afrika), dat zijn tweede vaderland zou worden. Heel zijn leven heeft hij gewerkt onder de Luo-stam, die aan de oevers van het Victoriameer leeft. Hij sprak die taal dan ook vloeiend.
Als een echte missionaris is hij vier missieposten helemaal nieuw begonnen.
Na een kennismakingsperiode met het land in Kisii werd hij in 1962 benoemd naar Asumbi en twee jaar later naar Homa Bay.
Nadien volgden nog overplaatsingen naar Mbita (1972) en Rusinga Island (1998).
Met steeds de opzet van scholen, technisch onderwijs, ziekenhuizen en natuurlijk kerken.
Met de mensen samen dokterde hij uit hoe een kerk eruit moest zien.
Zo is er een grote ‘hutkerk’ ontstaan in Homa Bay en ook een ‘schipkerk’ in Mbita.
De laatste vijf jaar verbleef hij als emeritus weer in Mbita, in een huis aan het Victoria Meer.
Samen met Mama Brigitta droeg hij daar de vaderlijke zorg voor zijn ‘gezin’ van een dertigtal weeskinderen en verzekerde elk van hen van een gedegen opleiding.
Behalve tot Ridder in de Orde van Oranje-Nasau (1996), de toekenning van de Herinneringsmedaille van de gemeente Moerdijk (2008 bij zijn 50-jarig priesterjubileum) werd Rinus Tielen officieel benoemd tot ere-Luo en kreeg de Luo-naam ‘Agwambo’, hetgeen vrij vertaald ‘de grote doordouwer’ betekent.