Koor Amicante

KOOR AMICANTE

Koor Amicante 2015

Koor Amicante 2015

Wie zijn wij?

Het woord Amicante betekent “vrienden die samen zingen”.
Amicante zingt lichte, melodieuze en meerstemmige muziekstukken.
Er wordt in verschillende talen gezongen zoals Nederlands, Engels, Spaans en Latijn.
Amicante is in 1979 ontstaan door jongeren in de kerk die samen wilden gaan zingen.
Inmiddels is Amicante uitgegroeid tot een gemengd koor van alle leeftijden.
We repeteren elke donderdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur in het zaaltje achterin de Bartholomeuskerk.

E-mailadres Bestuur Amicante bestuuramicante@live.nl

—————————————————————————————————
Op zondag 3 februari hebben we gezongen in woonzorgcentrum “De zeven schakels” tijdens de zondagse viering.
Het was een volle gebedsruimte en er werd aandachtig geluisterd en meegezongen.


De volgende viering is in de Bartholomeuskerk op zondag 23 februari 11 uur.
Heeft U ook zin eens met ons mee te zingen of een repetitie bij te wonen dan kan dat.
We repeteren op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Johannes de doperzaal van de Bartholomeuskerk in Zevenbergen.
Wel graag van te voren aanmelden Email: bestuuramicante@live.nl
—————————————————————————————————

VIERINGEN   KOOR AMICANTE       2019

Zondag                 27 januari                       regulier
Zondag                 24 februari                     regulier
Zondag                 24 maart                         regulier
Zaterdag               20 april                          Paaswake   19.00u.
Zondag                 19 mei                            1e H. Communie
Zondag                 23 juni                            regulier herinneringviering Pater Rinus Tielen

Juli   en augustus     zomervakantie

Zondag                 22 september                  regulier
Zondag                 13 oktober                      regulier
Zondag                 24 november                  regulier
Dinsdag                24 december          Kerstavond

Dit alles onder voorbehoud