Koor Amicante

Optreden Amicante in De Zeven Schakels

Zondag 26 maart hebben we  gezongen in De Zeven Schakels. Het is altijd fijn om dit te mogen en kunnen doen. Het slotlied Halleluja werd zo gewaardeerd dat we dit nog een tweede maal hebben gezongen.

De volgende viering die we gaan zingen is op zaterdag 7 april om 19u. We luisteren dan de Paaswake op in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergen.

Koor Amicante o.l.v. Andries de Vos van de Bartholomeuskerk in Zevenbergen is weer gestart met repetities en zoekt nieuwe koorleden.

De repetities zijn elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 in de kerk. Eens per maand zingt het koor tijdens de zondagsviering en een paar keer per jaar in woonzorgcentra. Lijkt het U leuk dit eens te proberen of voor andere informatie kunt U ons bereiken per E-mail: bestuuramicante@live.nl

Wilt U ons eens komen beluisteren de volgende vieringen van Amicante zijn:  
Zondag 26 maart om 10.00 uur zingt Amicante in de gebedsruimte van de 7schakels.
Zaterdag 8 april om 19.00 uur in de Bartholomeuskerk tijdens de paaswake.
Zondag 7 mei om 11.00 uur in de Bartholomeuskerk ter herinnering aan pater Rinus Tielen.
Zondag 18 juni in de bedevaartsplaats Beauraing in België.

Een mooie carnavalsdienst
We kunnen terugkijken op een mooie carnavalsdienst met pastoor Maickel Prasing. De kerk zat vol mensen in hun carnavalskostuum en ze zaten “mee zun alle deur mekaore”, zoals het thema van carnaval was. Een lied Halleluja kreeg een mooi nieuwe carnavalstekst. Ook De Zevenbergse muziekvereniging heeft gespeeld in deze vrolijke dienst en eindigde met het carnavalslied van dit jaar. Voor herhaling vatbaar!

Riky Dekkers al 40 jaar koorlid van Amicante
Tijdens de algemene ledenvergadering in maart hebben we Riky in het zonnetje gezet. Zij is al 40 jaar ons trouwe koorlid bij de sopranen. Namens Amicante heeft ze een kado gekregen. En vanuit het parochiebestuur was er ook een attentie. Zo kreeg de vergadering een feestelijk tintje.

Rinus Tielen
Rinus Tielen vertrok na zijn priesterwijding als missionaris naar Kenia (oost-Afrika), dat zijn tweede vaderland zou worden. Heel zijn leven heeft hij gewerkt onder de Luo-stam, die aan de oevers van het Victoriameer leeft. Hij sprak die taal dan ook vloeiend.
Als een echte missionaris is hij vier missieposten helemaal nieuw begonnen.
Na een kennismakingsperiode met het land in Kisii werd hij in 1962 benoemd naar Asumbi en twee jaar later naar Homa Bay.
Nadien volgden nog overplaatsingen naar Mbita (1972) en Rusinga Island (1998).
Met steeds de opzet van scholen, technisch onderwijs, ziekenhuizen en natuurlijk kerken.
Met de mensen samen dokterde hij uit hoe een kerk eruit moest zien.
Zo is er een grote ‘hutkerk’ ontstaan in Homa Bay en ook een ‘schipkerk’ in Mbita.
De laatste vijf jaar verbleef hij als emeritus weer in Mbita, in een huis aan het Victoria Meer.
Samen met Mama Brigitta droeg hij daar de vaderlijke zorg voor zijn ‘gezin’ van een dertigtal weeskinderen en verzekerde elk van hen van een gedegen opleiding.
Behalve tot Ridder in de Orde van Oranje-Nasau (1996), de toekenning van de Herinneringsmedaille van de gemeente Moerdijk (2008 bij zijn 50-jarig priesterjubileum) werd Rinus Tielen officieel benoemd tot ere-Luo en kreeg de Luo-naam ‘Agwambo’, hetgeen vrij vertaald ‘de grote doordouwer’ betekent.