Koor Amicante

KOOR AMICANTE

Koor Amicante 2015

Koor Amicante 2015

Wie zijn wij?

Het woord Amicante betekent “vrienden die samen zingen”.
Amicante zingt lichte, melodieuze en meerstemmige muziekstukken.
Er wordt in verschillende talen gezongen zoals Nederlands, Engels, Spaans en Latijn.
Amicante is in 1979 ontstaan door jongeren in de kerk die samen wilden gaan zingen.
Inmiddels is Amicante uitgegroeid tot een gemengd koor van alle leeftijden.
We repeteren elke donderdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur in het zaaltje achterin de Bartholomeuskerk.

E-mailadres Bestuur Amicante bestuuramicante@live.nl

——————————————————————————————————————-
Zangkoor Amicante is na de zomer van start gegaan met het zingen bij de huwelijksviering van Debbie en Wilbert.
Heel bijzonder om op zo’n speciale dag te mogen zingen, het thema was liefde.

Daarna hebben we de viering muzikaal verzorgt in woonzorgcentrum Lucia in Breda.
Hier was het thema vrede.
De bewoners hebben genoten.

Op zondag 23 september was onze ‘gewone’ viering in de Bartholomeuskerk in Zevenbergen.
Met onder andere het mooie driestemmige slotlied God wijst ons een weg.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan luisteren in de Bartholomeuskerk op zondag 28 oktober om 11 uur.
En als u van zingen houdt, kunt u een kijkje nemen op onze vaste repetitieavond.
Wij zijn altijd blij met nieuwe koorleden.

Repetitieavond Amicante is op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Johannes de Doperzaal van de Bartholomeuskerk, Markt 19 Zevenbergen.
Wilt u komen kijken? Meld u zich eerst even aan: bestuuramicante@live.nl

——————————————————————————————————————-

24 juni 2018
Viering ter nagedachtenis aan Pater Rinus Tielen

Het was weer een feestje met zorgvuldig uitgekozen liedjes en teksten en natuurlijk de Djembe.
Na afloop was er een deurcollecte die ongeveer € 165 heeft opgeleverd voor Miranda Broeders.
Fijn dat Dineke de brief van Miranda heeft voorgelezen en dat we zo konden horen dat al het goede werk van Rinus word voortgezet.
Afgelopen mei hadden we van de gezamelijke kerken ook een rommel/boekenmarkt.
Van deze opbrengst is ook € 500 aan Miranda overgemaakt.
Zo zie je maar weer dat Rinus niet is vergeten in Zevenbergen.
Ook in Mbita Kenia is er eerder dit jaar een herdenkingsmis geweest en zijn goede werk word voortgezet.
Rinus Tielen_k
——————————————————————————————————————-

Gemengd zangkoor Amicante uit Zevenbergen zoekt nog versterking.
Op donderdag 5 april hadden we een gezellige meezingavond om zo nieuwe koorleden te werven.
Het was erg gezellig!
De dirigent had een leuk meezingprogramma met o.a. verzoeknummers van de koorleden.
Dit najaar komt er weer een meezingrepetitie.
Lijkt het U leuk om ook een keertje mee te komen zingen, dan bent U van harte welkom.
In de Moerdijkse bode volgt er nog een bericht over de datum en tijd.
De repetities zijn elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 in de Johannes de Doperzaal in de Bartholomeuskerk Markt 19 Zevenbergen.
Voor vragen of aanmeldingen kunt U contact opnemen met de secretaresse Mw. D.van Gils tel.0168326774

——————————————————————————————————————-

Op zondag 24 juni om 11 uur is er een viering ter nagedachtenis aan Pater Rinus Tielen uit Zevenbergen.
Amicante verzorgd de viering.

Rinus Tielen vertrok na zijn priesterwijding als missionaris naar Kenia (oost-Afrika), dat zijn tweede vaderland zou worden.
Heel zijn leven heeft hij gewerkt onder de Luo-stam, die aan de oevers van het Victoriameer leeft.
Hij sprak die taal dan ook vloeiend.
Als een echte missionaris is hij vier missieposten helemaal nieuw begonnen.
Na een kennismakingsperiode met het land in Kisii werd hij in 1962 benoemd naar Asumbi en twee jaar later naar Homa Bay.
Nadien volgden nog overplaatsingen naar Mbita (1972) en Rusinga Island (1998).
Met steeds de opzet van scholen, technisch onderwijs, ziekenhuizen en natuurlijk kerken.
Met de mensen samen dokterde hij uit hoe een kerk eruit moest zien.
Zo is er een grote ‘hutkerk’ ontstaan in Homa Bay en ook een ‘schipkerk’ in Mbita.
De laatste vijf jaar verbleef hij als emeritus weer in Mbita, in een huis aan het Victoria Meer.
Samen met Mama Brigitta droeg hij daar de vaderlijke zorg voor zijn ‘gezin’ van een dertigtal weeskinderen en verzekerde elk van hen van een gedegen opleiding.
Behalve tot Ridder in de Orde van Oranje-Nasau (1996), de toekenning van de Herinneringsmedaille van de gemeente Moerdijk (2008 bij zijn 50-jarig priesterjubileum) werd Rinus Tielen officieel benoemd tot ere-Luo en kreeg de Luo-naam ‘Agwambo’, hetgeen vrij vertaald ‘de grote doordouwer’ betekent.

Deze bijzondere man verdiend een eerbetoon!

hsfile_6396

——————————————————————————————————————-

EERSTE PAASDAG 1 APRIL 2018

Amicante heeft de eerste Paasdag , zondag 1 april , de viering mogen opluisteren.
Het voorbereidingsgroepje heeft de dienst in elkaar gezet. Lezingen en liederen.
De lezingen zijn ook voorgelezen door deze Amicanteleden.
Dhr P. de Rooij en P. de Meijer gingen voor. Er waren ook twee nieuwe jeugdige acolieten bij deze viering.
Een van de jongens was zo enthousiast dat hij alle leden van ons koor een hand kwam geven om de Vrede te wensen.

Ook vorige week zondag 25 maart de Palmpasen heeft Amicante de dienst gezongen.
In deze viering was er ook de presentatie van de kinderen die hun eerste H.Communie gaan doen.
De eerste H.. Communieviering zal zijn op zondag 22 april.
Samen met de H. Communie voorbereidingsgroep is Amicante liedjes aan het voorbereiden om die dag te zingen.

Ook dan hopen we een mooie viering neer te zetten.
Kom gerust eens kijken en luisteren hoe zo’n viering in elkaar zit.!!!!

Amicante Pasen 2018b
—————————————————————————————————————————-

ZONDAG 4 FEBRUARI 2018

25 JARIG JUBILEUM VAN PASTOR GEMMA VERLIJSDONK

Koor Amicante heeft zondag 4 februari in de jubileum – viering van pastor Gemma Verlijsdonk in de kapel van de Zeven Schakels mogen zingen.
Samen met het huiskoor “Sancta Maria“ hebben ze liederen gezongen die Gemma uitgekozen had.
Met familie, vrienden, bekenden en op de eerste plaats de bewoners van de Zeven Schakels is het een mooie viering geworden.
Afgesloten met mooie cadeaus, speeches en een gezellige receptie.
Gemma1a
Gemma2a
…………………………………………………………………………………………………………………………..

OVERZICHT VIERINGEN   AMICANTE   2018

Januari   februari   maart   1e Paasdag    reeds bekend

Zondag 22 april 1e H. Communie
Zondag 27 mei regulier
Zondag 24 juni Herinneringsviering
Pater Rinus Tielen
Zondag 23 september regulier
Zondag 28 oktober regulier
Zondag 25 november regulier
Maandag 24 december Kerstavond

Dit alles onder voorbehoud.

 

24 december 2017 Kerstviering in de Bartholomeus kerk

Koor Amicante heeft op zondagavond 24 december om 21.00uur de Kerstviering verzorgd.
Kerstmis 2017

Amicante verzorgt op zaterdag 16 december een bijzondere afsluiting van de kerstmarkt in de 7-Schakels.
Zij doen dit op een muzikale eigen wijze samen met kinderen en muzikanten. Het eeuwenoude kerstverhaal dat nog steeds iedere dag leeft. Het wonder van de geboorte van een kind en de hoop op vrede omdat liefde zoveel schoner is dan haat.

Nieuwsgierig geworden naar hoe zij dit gaan doen? Wilt u/jij het oude verhaal eens in een andere vorm beleven? Dan bent u/jij samen met alle bewoners van de Zeven Schakels, en van klein tot groot, van harte welkom!

Amicante vertelt  Er was eens…
in de Zeven Schakels, Zevenbergen
zaterdag 16 december
van 19.00 – 20.00 uur

Entree is gratis met een mogelijkheid om iets te geven na afloop voor de onkosten, de opbrengst is voor de kerstmarkt. De deur staat vanaf.18.45 uur voor u open en om

20.00 uur kunt u nog nagenieten met een kopje koffie of thee in het restaurant. Verdere info bij BestuurAmicante@live.nl.

Wij zien uit naar uw komst!

Op zondag 26 november sloot Koor AMICANTE de maand november af met een reguliere viering.
November 2017

repetities op donderdagavond van 19.30 – 21.30u. in de Johannes de Doper ruimte.
(achter de kerk, het trapje op.)