Preventiebeleid

De Immanuelparochie volgt ten aanzien van haar preventiebeleid de Gedragscode van de Bisschoppen van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Deze Gedragscode is niet alleen bedoeld voor de beroepskrachten binnen de parochie, maar ook voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of vrijwilligers die te maken hebben met kwetsbare personen. De Gedragscode houdt in dat ieder handelt naar de waarden en normen die beschreven zijn in dit document.

Een specifieke omschrijving van dit beleid vindt u onder deze link:

 

https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/