Biechten

Het boetesacrament, ook wel biecht genoemd, is het vieren van Gods barmhartigheid: het bevrijdt je van schuld en kwaad. Wie zijn zonden en tekorten belijdt ontvangt vergeving van God. We ontvangen rust voor ons geweten en mogen verder groeien op de weg van ons Christen-zijn. Biechten blijft altijd moeilijk; we moeten een drempel over. Hoe gaat biechten? Door contact te zoeken met een priester uit de parochie. Het kan desgewenst aan huis, eventueel voorafgegaan door een gesprek.
In dit sacrament wenden we ons tot de Heer: aan Hem belijden we onze zonden. Hij is het die bij monde van de priester vergeving schenkt.

Twee keer per jaar wordt er in de parochie een viering van boete en verzoening gehouden, in de advent en de veertigdagentijd, waarin we ons vragen stellen over onze manier van leven als christen. Soms stellen we elkaar teleur. In het vertrouwen dat God mild is en tot vergeving bereid, komen we samen: hij geeft ieder die rouwmoedig tot Hem gaat nieuwe kansen. Aansluitend is er gelegenheid voor een persoonlijke biecht.

Bij het vieren van het boetesacrament vervult de priester het dienstwerk van de Goede Herder die op zoek gaat naar het verloren schaap, of van de Vader die uitkijkt naar de verloren zoon en hem bij terugkeer vol vreugde ontvangt. Het is God, die in dit sacrament zijn vergeving schenkt. Door de vergeving van zonden wordt de gebroken relatie tussen God en de gelovige en tussen de gelovige en de kerk hersteld.

Er is dus sprake van twee sacramenten: ziekenzalving en boetesacrament. Het zijn tekens in woord en gebaar die we in Jezus’ naam mogen vieren in de gemeenschap van de kerk. Ze zijn een geschenk van de levende Heer aan de kerk. In Jezus is God zelf dichtbij ons. Jezus deelde ons leven. Hij heeft de H. Geest gegeven als helper in ons midden. In kracht van die H. Geest vieren we de sacramenten, de werkzame tekenen van de levende Heer. In de viering van het sacrament ontmoeten we Jezus zelf. De H. Gregorius de Grote schreef: Wat zichtbaar was in onze Verlosser, dat is overgegaan in zijn sacramenten.