Vertrouwenspersonen

De besturen van de Immanuelparochie en de Bernardusparochie hebben gezamenlijk twee vertrouwenspersonen aangesteld, Tineke Steegmans en Piet de Meijer. U kunt contact met één van hen opnemen als er sprake is van ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag of een onveilige situatie binnen de sociale contacten. De vertrouwenspersonen kunnen een luisterend oor bieden, bemiddelen en/of doorverwijzen. Alle contacten zijn strikt vertrouwelijk en Tineke en Piet handelen onafhankelijk van het bestuur. Zij zijn via e-mail te bereiken:

Tineke Steegmans:  vertr.pers.imm.bern.par1@gmail.com
Piet de Meijer:         vertr.pers.imm.bern.par2@gmail.com