Kerst vieren wij samen, doe jij ook mee?

Op 24 december om 19.00 uur wordt in Zevenbergschen Hoek een kerstviering gehouden speciaal voor kinderen en hun familie. Maar ook een viering waarin kinderen een belangrijke rol mogen spelen. Hou je van zingen en/of toneelspelen, lees dan vooral verder. 
Lees verder

Allerzielen 2021

Dit jaar worden onze dierbare overledenen herdacht in de reguliere weekendvieringen van zaterdag 30 en zondag 31 oktober as. Lees verder

Bijeenkomst Missionair parochie zijn

Op donderdag 28 oktober wordt voor parochianen in de Bernardus- en de Immanuelparochie een gezamenlijke bijeenkomst gehouden over de missionaire parochie. U bent daarvoor vanaf 19.15 uur welkom in de Cuijperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’, de ontmoetingsruimte onder de Basiliek in Oudenbosch. Lees verder

Vormsel

Op 27 november 2021 biedt de parochie de mogelijkheid voor jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Alpha-bijeenkomsten Oost

In het voorjaar van 2022 starten we fysieke alpha-bijeenkomsten (dus niet via internet) in cluster Oost. Belangrijkste voordeel is natuurlijk dat we elkaar in deze fysieke bijeenkomsten weer kunnen zien en spreken.  Lees verder

Is de 3e online Alpha cursus iets voor jou?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luisteren naar hoe andere mensen geloven, bidden en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moeilijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kinderen?
Wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen?
Dan is de online Alpha cursus echt iets voor jou! Lees verder

De Missionaire parochie: online kick-off evenement in oktober 2021

In voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ vindt er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 een online kick-off evenement plaats. De Canadese priester James Mallon, hoofdspreker op de uitgestelde conferentie op 24 en 25 maart 2022, zal tijdens de kick-off een inleiding geven. Voor de conferentie zelf hebben zich zo’n 1000 mensen opgegeven. Lees verder

Kanselbericht

zondag 2 mei 2021

Beste mensen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Immanuelparochie en de parochie H. Bernardus van Clairvaux wil ik u de volgende mededeling over het pastoraal team doen. Lees verder

Collecte

Als u de uitzendingen van de vieringen in Fijnaart volgt via KERK TV, is het mogelijk deel te nemen aan de collecte.

Rechts onderaan in uw beeldscherm vindt u de knop GIVT. In enkele stappen kunt u uw gift overmaken. De opbrengst wordt gebruikt voor de extra kosten van de livestream uitzendingen en de voortgang van de pastorale zorg in onze parochie. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gedragscode Pastoraat

Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Lees verder

Belastingvrije giften

Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

Lees verder

De Ziekencommunie

Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder