Cluster West


 • Willemstad
 • Fijnaart
 • Klundert
 • Noordhoek
 • Cluster West

  Cluster Oost


 • Moerdijk
 • Lage Zwaluwe
 • Zevenbergschen Hoek
 • Langeweg
 • Cluster Oost

  Peuter- en kleuterviering in Zevenbergschen Hoek

  Op zondag 17 februari as. is er weer een leuke viering met gebedjes, een verhaal en muziek. Deze keer gaat het over ‘Brood uit de Hemel’. Speciaal voor de allerkleinsten, samen met hun ouders, grootouders en verzorgers. Jullie zijn van harte uitgenodigd in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek. Het begint om 10.00 uur.

  Bedevaart Banneux

  In 2019 gaat “Caritas Banneux bisdom Breda” voor het 65ste jaar op bedevaart naar Banneux om er te verblijven bij de Maagd der Armen.
  brochure

  Informatiebijeenkomsten bisdombedevaart

  Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden we in de voetsporen van de heilige Benedictus. De woorden ‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit.
  Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats over de bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). Lees verder

  Drie dagen te gast in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert in maart 2019

  De broeders van de abdij hebben al hun kaarten gezet op een persoonlijke zoektocht naar God.
  Op een geconcentreerde manier doorleven zij hun geloofsweg.
  In hun bidden – overdag en ’s nachts – staan zij naast iedere vrouw en man, die met alle kracht een menswaardig bestaan probeert op te bouwen.
  Een onderdeel van het biddende leven van de monniken is hun gastvrijheid.
  Mannen en vrouwen, oud en jong, gelovig en ongelovig krijgen de mogelijkheid om een paar dagen het leven van de broeders te delen.

  Voor belangstellenden uit de Immanuelparochie, voor degenen uit de andere Kerken in de gemeente Moerdijk, voor ieder die wil, bestaat deze mogelijkheid van dinsdag 5 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019.
  Het maximale aantal deelnemers is 10.
  De kosten bedragen € 45,00 per persoon per dag.

  Samen met P. de Meijer lezen de deelnemers in de ochtend de evangelietekst van de dag,
  ‘s avonds is er een moment van onderlinge wisseling.

  Graag aanmelden vóór 11 januari 2019 op 0168-323218.

  Email: coordinator@immanuel-parochie.eu

  Gedragscode Pastoraat

  Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
  Lees verder

  Voorprogramma bisdombedevaart

  In oktober 2019 organiseert het bisdom een bedevaart naar Italië. Zowel deze bedevaart als het voorprogramma staan in het teken van de spiritualiteit van de heilige Benedictus en van degenen die zijn regel volgen.
  Lees verder

  Belastingvrije giften

  Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

  Lees verder

  De Ziekencommunie

  Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder