Cluster West


 • Willemstad
 • Fijnaart
 • Klundert
 • Noordhoek
 • Cluster West

  Cluster Oost


 • Moerdijk
 • Lage Zwaluwe
 • Zevenbergschen Hoek
 • Langeweg
 • Cluster Oost

  Lopend Vuurtje 2018

  Op zaterdag 27 oktober 2018 wordt door het bisdom weer de jaarlijkse diocesane vormelingendag Lopend Vuurtje georganiseerd.
  Lees verder

  Gedragscode Pastoraat

  Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
  Lees verder

  Voorprogramma bisdombedevaart

  In oktober 2019 organiseert het bisdom een bedevaart naar Italië. Zowel deze bedevaart als het voorprogramma staan in het teken van de spiritualiteit van de heilige Benedictus en van degenen die zijn regel volgen.
  Lees verder

  Verkoop kerkgebouw Lage Zwaluwe is rond

  Het parochiebestuur heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het kerkgebouw van de voormalige RK parochie H. Joannes de Doper in Lage Zwaluwe. Dhr. Edwin van Schravendijk en mevr. Eva van den Hamsvoort worden de nieuwe eigenaren. Lees verder

  Misdienaars- en Acolietenweekend

  Het Sint Franciscuscentrum nodigt alle misdienaars en acolieten uit voor alweer het 17e misdienaars- en acolietenweekend. Dit zal gehouden worden van 28 tot en met 30 september 2018 in en rondom de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
  Lees verder

  Belastingvrije giften

  Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

  Lees verder

  De Ziekencommunie

  Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder