Collecte

Als u de uitzendingen van de vieringen in Fijnaart volgt via KERK TV, is het mogelijk deel te nemen aan de collecte.

Rechts onderaan in uw beeldscherm vindt u de knop GIVT. In enkele stappen kunt u uw gift overmaken. De opbrengst wordt gebruikt voor de extra kosten van de livestream uitzendingen en de voortgang van de pastorale zorg in onze parochie. Bij voorbaat hartelijk dank!

Paasbrief bisschop Liesen

“Achter gesloten deuren”

Dier­ba­re broeders en zusters in Christus,

In deze tijd van het corona­vi­rus richt ik mij tot u, nu de Goede Week begint en we hoop­vol uitkijken naar het Hoog­feest van Pasen. Lees verder

Palmtakjes

Op  Palmzondag, 5 april as. zullen in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart de palmtakjes voor de hele parochie gewijd worden. Lees verder

Ziekentriduüm afgelast

Het bestuur van het ziekentriduüm heeft vanwege het coronavirus moeten besluiten om het geplande ziekentriduüm op 9, 10 en 11 juni as. niet door te laten gaan. Zodra door de overheid en het RIVM wordt medegedeeld dat het organiseren van bijeenkomsten voor grote groepen mensen weer kan, zal het bestuur een beslissing nemen om wellicht in het najaar het ziekentriduüm te organiseren of om dit jaar geen ziekentriduüm te houden.

Livestream Goede Week en Pasen

In deze tijden toch verbonden met elkaar!

Tijdens de Goede Week en Pasen wor­den alle vie­rin­gen, zonder kerk­gan­gers, gehou­den in de kerk van de heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart. Lees verder

Klokken van hoop gaan door

Het luiden van de klokken van hoop en troost is door de initiatiefnemers verlengd tot en met eind april. Op 8, 15, 22 en 29 april zullen tussen 19.00 en 19.15 uur de klokken van meer dan 600 torens, klokkenstoelen en kerken luiden. Ook die van onze parochie. Lees verder

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de snelle verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Lees verder

De Missionaire parochie, nieuwe data bekend

De organisatie van ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ is verheugd te kunnen melden dat er, na overleg met het team van Fr. Mallon uit Canada en andere betrokkenen, nieuwe data zijn vastgesteld voor de conferentie. Lees verder

Met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). Lees verder

Klokken van hoop

Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten. Lees verder

Uitzending viering via Kerk TV

Tot en met het weekeinde van Palmzondag zullen in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart de vieringen op zondag door gaan, maar zonder kerkgangers. Deze vieringen zullen zoals gebruikelijk uitgezonden worden via Kerkdienstgemist.nl. Op de homepagina van onze website vindt u in de linker kolom onderaan de knop KERK TV. Hiermee wordt u rechtstreeks verbonden met de uitzending. De dienst begint om 09.30 uur en zal zondag 15 maart verzorgd worden door emeritus pastoor Peter de Rooij.

Maatregelen coronavirus

Om de kans op besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, is besloten dat vanaf 13 maart tot en met dinsdag 31 maart alle groepsactiviteiten, zoals doordeweekse vieringen, koorrepetities, ouderavonden, cursussen, eerste communievoorbereidingen, vergaderingen etc. afgelast worden. Vooralsnog gaan de weekendvieringen, met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen, door.

Belangrijk bericht omtrent coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Lees verder

Start nieuwe Alpha-cursus

Heb je vragen over de zin van je leven of over ons geloof? Heb je moeite om met andere mensen, je kinderen en kleinkinderen, die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woorden te brengen? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Dan is een Alpha-cursus echt iets voor jou! Lees verder

Eerste Heilige Communie

In januari 2020 gaan we weer van start met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. We gaan werken met het communieproject ‘Blijft dit doen’. Lees verder

Presentatie pastoraal werker Peter Derks

zondag 29 september 2019 – 11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Met ingang van 1 september 2019 heeft Mgr. J. Liesen, Bisschop van Breda, pastoraal werker Peter Derks benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochie Heilige Bernardus van Clairvaux in Oudenbosch en de Immanuel­parochie in Zevenbergen. We zijn verheugd dat Peter deze aan­stel­ling heeft aanvaard en heten hem welkom in beide parochies. Peter gaat werken in de geloofs­ge­meen­schappen van beide parochies vanuit parochie­cen­trum het ‘Bartholomeushuis’, Markt 19a in Zevenbergen. Lees verder