Actie Kerkbalans 2023

Wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen! We hebben uw financiële steun hard nodig om ook in 2023 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Begin februari leest u in ons parochieblad Kijk op Immanuel hoe u uw financiële bijdrage kunt overmaken. U ontvangt dus geen aparte witte envelop meer in uw brievenbus.

Caritas en Diaconie: vaak onzichtbaar maar wel aanwezig!

Komend weekend 3-4 juni is het de jaarlijkse zondag van de diaconie.
‘Velen zetten zich vanuit onze parochie dagelijks in voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instelling en in de werkgroep ‘Diaconie’, vaak onzichtbaar. Ze ondersteunen zieken, ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwetsbare mensen ontvangen hulp op materieel vlak. Ook ondersteunen we projecten in andere landen. Lees verder

Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie in de parochie

De Nederlandse R.-K. bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk ‘in het hart van de Kerk’. ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bisschoppen. Lees verder

Stikstof crisis en Laudato Si?

De media confronteren ons bijna dagelijks met de ernst van de milieuschade die bedrijven en consumenten hebben aangericht, en nog steeds, kunnen aanrichten. Voorbeelden daarvan zijn: de klimaatveranderingen, knellende stikstof crisis, slechte kwaliteit van het oppervlaktewater, en sterke afname van de biodiversiteit. Wat moet je daarmee als burger? Maar misschien is nog veel belangrijker de vraag: Hoe zou je als Christen en leerling van Jezus hiernaar moeten kijken én handelen?
Lees verder

Heilig Hartviering Langeweg

Op zaterdag 17 juni om 19.00 uur is de jaarlijkse openlucht Heilig Hartviering bij Emmaus in Langeweg. Met medewerking van koor Chanson de la Vie. Na afloop gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.
Bij slecht weer is er een overdekt alternatief. U bent allen van harte uitgenodigd!

(Zieken)triduüm van 6 t/m 8 juni 2023

We zijn blij dat we ook in 2023 een triduüm kunnen organiseren in de Immanuelparochie, niet alleen bestemd voor mensen die ziek zijn of beperkt, maar voor allen die om wat voor reden ook kwetsbaar zijn geworden. U bent van harte welkom!  Lees verder

Nieuwe pop-up winkel Hartverwarmend Actief

Op 15 april jl. heeft Hartverwarmend Actief een nieuwe pop-up winkel geopend aan de Noordhaven 106 in Zevenbergen. Een winkel met allerhande gebruikte goederen zoals huishoudelijke spullen, gereedschap, elektrische apparaten, creatieve materialen, speelgoed en tassen. De opbrengst gaat naar goede doelen, zowel binnen als buiten de gemeente Moerdijk. De winkel is op donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend.

Boeken- en gebruikte goederenmarkt

Op donderdag 11 mei, vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei 2023 organiseert Hartverwarmend Actief weer een boekenmarkt in de H. Bartholomeuskerk, Markt 19, in Zevenbergen. Tevens is er op zaterdag 13 mei een gebruikte goederenmarkt op de markt, tegenover de kerk. U bent tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom!

Tweeluik rond het Geert Grootejaar en de Moderne Devotie

In de veer­tien­de eeuw was de katho­lie­ke kerk opper­mach­tig. Pries­ters waan­den zich God en alleen een kost­ba­re aflaat gaf je ver­ge­ving van je zon­den. Vele pries­ters kon­den een lie­der­lijk leven lij­den. Zij had­den open­lijk vrouwen en kin­de­ren. Geert Grote (1340-1384) besefte in die tijd als eerste dat een her­vor­ming van de kerk dringend nodig was. Lees verder

Geloofsfeest 2023 – Jezus leeft!

Met Matthijs en Henkie!

Alle kin­de­ren tussen 7 en 12 jaar uit West-Brabant en Zeeland zijn van harte uit­ge­no­digd voor het Geloofs­feest op 15 april 2023 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katho­liek bent, ben je van harte welkom! Lees verder

Wereld JongerenDagen

Van 24 juli tot 9 augustus 2023 worden in Portugal de wereld JongerenDagen gehouden. Het thema is ‘Alegria’. Dat is het Portugese woord voor ‘Vreugde’.  Lees verder

Palmpaasstokken maken

Zondag 2 april vieren we Palmpasen. Om 11.00 uur is er een familieviering in de kerk van Zevenbergschen Hoek die hierover gaat. Zoals wij al vaker hebben gedaan, maken wij voor deze viering Palmpaasstokken. Lees verder

Filmavonden – Nieuw!

De Pelgrim organiseert dit voorjaar twee filmavonden. De twee verschillende films worden op twee verschillende locaties getoond. In beide films is het thema ‘racisme’. Lees verder

De Pelgrim voorjaar 2023

De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde, zingeving en reflectie in de H. Bernardusparochie en de Immanuelparochie. De programmaraad van De Pelgrim heeft een mooi programma samengesteld voor dit voorjaar.

Terugbetalingsregeling

In het bisdom Breda bestaat een terugbetalingsregeling in de vorm van een bijdrage door de parochie bij een kerkelijke uitvaart, huwelijk of huwelijksjubileum. Lees verder