Geen viering op 22 en 29 januari in Zevenbergschen Hoek

Omdat er nog geen vieringen in de avonduren zijn toegestaan vanuit het bisdom, gaan de vieringen op 22 en 29 januari in Zevenbergschen Hoek niet door. Op zondag 23 januari is de oecumenische viering aldaar om 10.00 uur.

Gezinsdag Balans in je leven

De Catharinaparochie in Oosterhout en het Sint Franciscuscentrum organiseren samen een gezinsdag. Op 12 maart 2022 zijn alle gezinnen van harte welkom: gelovig of niet, uit welke bisdom dan ook en vooral ook die gezinnen waarbij één ouder voor de kinderen zorgt.
Lees verder

Aanmelden voor vieringen

Vanwege de lockdown mogen de kerkelijke vieringen door maximaal 50 mensen bijgewoond worden. Dit betekent dat u zich de komende tijd weer dient aan te melden. Lees verder

Toegangskaarten Kerstviering Fijnaart

Door persoonlijke omstandigheden was donderdagmiddag de kerk om 14.00 uur nog gesloten om de gereserveerde plaatsen af te kunnen halen en zijn mensen onverrichte zaken weer naar huis gegaan. Onze excuses hiervoor.
De gereserveerde zitplaatskaarten liggen zaterdag klaar voor aanvang van de dienst om 09.30 uur. Vriendelijk verzoeken wij u om op tijd te komen om binnenkomst soepel te laten verlopen.

Geen Kindje Wiegen

Het is heel spijtig, maar gezien de laatste ontwikkelingen rond het corona virus is besloten ook het Kindje Wiegen op 24 december in Zevenbergen niet door te laten gaan. Eerder is al besloten dat het Kindje Wiegen in Fijnaart geen doorgang zal vinden.

U bent op 1e en 2e kerstdag van harte welkom in de kerk van Zevenbergen voor een bezoek aan de kerststal. De kerk is dan open van 14.00 tot 16.00 uur.

Coronamaatregelen Kerstvieringen

Helaas hebben de Nederlandse Bisschoppen moeten besluiten voorlopig alle avondvieringen, en overige kerkelijke bijeenkomsten vanaf 17.00 uur, in de RK kerken te annuleren. Dit geldt dus ook voor onze parochie. Hierdoor zullen er ook dit jaar geen vieringen op kerstavond kunnen plaatsvinden. We maken u graag attent op de vieringen op Eerste Kerstdag (zaterdag 25 december) en Tweede Kerstdag (zondag 26 december) Lees verder

WJD@home op Ameland

Het St. Franciscuscentrum nodigt alle jongeren vanaf 15 jaar uit voor het landelijke weekend ‘WJD@home’ op Ameland van 14 tot 16 januari 2022. Lees verder

Bijeenkomst Missionair parochie zijn uitgesteld

Vanwege de recente aanscherping van de corona maatregelen is besloten deze bijeenkomst, die gepland stond op 30 november, uit te stellen. Zodra een nieuwe datum bekend is, zal deze hier aangekondigd worden.

Sinterklaasviering in Fijnaart

Op zondag 14 november as. komt Sinterklaas op bezoek in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart. Speciaal voor de peuters, kleuters en de kinderen uit groep 3 en 4. De viering begint om 11.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Bijeenkomst Missionair parochie zijn – vervolg UITGESTELD

Op dinsdag 30 november wordt voor parochianen in de Bernardus- en de Immanuelparochie een tweede gezamenlijke bijeenkomst gehouden over de missionaire parochie. U bent daarvoor vanaf 19.15 uur welkom in de Cuijperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’, de ontmoetingsruimte onder de Basiliek in Oudenbosch. Lees verder

Kerst vieren wij samen, doe jij ook mee?

Op 24 december om 19.00 uur wordt in Zevenbergschen Hoek een kerstviering gehouden speciaal voor kinderen en hun familie. Maar ook een viering waarin kinderen een belangrijke rol mogen spelen. Hou je van zingen en/of toneelspelen, lees dan vooral verder. 
Lees verder

Allerzielen 2021

Dit jaar worden onze dierbare overledenen herdacht in de reguliere weekendvieringen van zaterdag 30 en zondag 31 oktober as. Lees verder

Bijeenkomst Missionair parochie zijn

Op donderdag 28 oktober wordt voor parochianen in de Bernardus- en de Immanuelparochie een gezamenlijke bijeenkomst gehouden over de missionaire parochie. U bent daarvoor vanaf 19.15 uur welkom in de Cuijperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’, de ontmoetingsruimte onder de Basiliek in Oudenbosch. Lees verder

Vormsel

Op 27 november 2021 biedt de parochie de mogelijkheid voor jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Alpha-bijeenkomsten Oost

In het voorjaar van 2022 starten we fysieke alpha-bijeenkomsten (dus niet via internet) in cluster Oost. Belangrijkste voordeel is natuurlijk dat we elkaar in deze fysieke bijeenkomsten weer kunnen zien en spreken.  Lees verder

Is de 3e online Alpha cursus iets voor jou?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luisteren naar hoe andere mensen geloven, bidden en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moeilijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kinderen?
Wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen?
Dan is de online Alpha cursus echt iets voor jou! Lees verder

De Missionaire parochie: online kick-off evenement in oktober 2021

In voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ vindt er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 een online kick-off evenement plaats. De Canadese priester James Mallon, hoofdspreker op de uitgestelde conferentie op 24 en 25 maart 2022, zal tijdens de kick-off een inleiding geven. Voor de conferentie zelf hebben zich zo’n 1000 mensen opgegeven. Lees verder