Actie Kerkbalans 2023

Wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen! We hebben uw financiële steun hard nodig om ook in 2023 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Begin februari leest u in ons parochieblad Kijk op Immanuel hoe u uw financiële bijdrage kunt overmaken. U ontvangt dus geen aparte witte envelop meer in uw brievenbus.

Geloofsfeest 2023 – Jezus leeft!

Met Matthijs en Henkie!

Alle kin­de­ren tussen 7 en 12 jaar uit West-Brabant en Zeeland zijn van harte uit­ge­no­digd voor het Geloofs­feest op 15 april 2023 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katho­liek bent, ben je van harte welkom! Lees verder

Wereld JongerenDagen

Van 24 juli tot 9 augustus 2023 worden in Portugal de wereld JongerenDagen gehouden. Het thema is ‘Alegria’. Dat is het Portugese woord voor ‘Vreugde’.  Lees verder

Palmpaasstokken maken

Zondag 2 april vieren we Palmpasen. Om 11.00 uur is er een familieviering in de kerk van Zevenbergschen Hoek die hierover gaat. Zoals wij al vaker hebben gedaan, maken wij voor deze viering Palmpaasstokken. Lees verder

Filmavonden – Nieuw!

De Pelgrim organiseert dit voorjaar twee filmavonden. De twee verschillende films worden op twee verschillende locaties getoond. In beide films is het thema ‘racisme’. Lees verder

De Pelgrim voorjaar 2023

De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde, zingeving en reflectie in de H. Bernardusparochie en de Immanuelparochie. De programmaraad van De Pelgrim heeft een mooi programma samengesteld voor dit voorjaar.

Terugbetalingsregeling

In het bisdom Breda bestaat een terugbetalingsregeling in de vorm van een bijdrage door de parochie bij een kerkelijke uitvaart, huwelijk of huwelijksjubileum. Lees verder

Een nieuw gezicht in de parochie

In mei dit jaar heeft teamassistent Eric Roovers om persoonlijke en gezondheidsredenen bij de besturen van de Immanuel- en Bernardusparochie het verzoek ingediend om met ingang van 1 januari aanstaande zijn arbeidstijd te halveren. Lees verder

Stille aanbidding Zevenbergen

Vanaf deze advent wordt gestart met een stille aanbidding van het eucharistisch brood, direct aansluitend op de zondagsviering van 11.00 uur in de Bartholomeuskerk te Zevenbergen. Elke tweede zondag van de maand zal dit plaatsvinden rond 12.00 uur. Te beginnen op zondag 11 december.  Lees verder

Waarom duurt kerkhervorming zo lang?

Met Pinksteren is in de Basiliek een borstbeeld van Adrianus VI onthuld, onze enige  Nederlandse paus. Hij deed een zéér moedige poging om de ‘top’ van de kerk, de Curie, te hervormen; zonder succes. Vijfhonderd jaar later is paus Franciscus daar wél in geslaagd. Waarom duurt kerkhervorming zo lang? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen beide pausen? Daar gaat de bijeenkomst over op zondagavond 2 oktober a.s. Lees verder

WJD-kruis in bisdom Breda

Het ‘WJD-kruis’ trekt van 14 oktober tot 6 november door heel Nederland. Op zaterdag 22 oktober is het in het Bisdom Breda: in Bergen op Zoom & Breda stad. Alle tieners en jongeren zijn van harte welkom om op beide of een van deze plaatsen het WJD-kruis te ontvangen en zo samen met anderen op te trekken in geloof. Lees verder

Het jaar rond

Vorig jaar zijn we gestart met bijeenkomsten om wat beter thuis te raken in de woorden die in de kerk gesproken worden. Daarbij heeft elke zondag een eigen inhoud of thema. We weten vast wel wanneer het Kerst en Pasen is, maar wat betekent dit voor mijn of ons geloof? Lees verder