Lopend Vuurtje

Goed nieuws voor de tieners die in 2020 en 2021 het heilig Vormsel hebben ontvangen: op zaterdag 15 oktober 2022 wordt er weer de vormelingendag Lopend Vuurtje gehouden. Lees verder

Workshop César Franck en de Franse romantiek

Op zaterdagmiddag 15 oktober zal Gerrit Christiaan de Gier (organist Jacobikerk, Utrecht/stadsorganist van IJsselstein) een workshop geven bij het drieklaviers Verscheuren-orgel (1947) in de H. Bartholomeuskerk (Markt 19) te Zevenbergen. Lees verder

Boeken- en gebruikte goederenmarkt

De werkgroep Hart Verwarmend Actief organiseert van donderdag 1 september t/m zaterdag 3 september 2022 weer de alom bekende boekenmarkt in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen. Op zaterdag 3 september is tevens de gebruikte goederenmarkt op het marktplein. U bent alle dagen van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom.

Is de Alpha Cursus iets voor jou?

Voel je je bij de kerk betrokken of juist niet meer? Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is? Wil je luisteren naar hoe andere mensen geloven, bidden en God zoeken? Wil je leren je geloof óók vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen over je geloof te praten? Of als je kinderen en kleinkinderen vragen waarom jij gelooft? En je dat graag vanuit je hart onder woorden zou willen brengen?
Dan is een Alpha-cursus echt iets voor jou! Lees verder

Ouderenmiddag- mini bedevaart

Op 11 augustus 2022 vanuit Fijnaart

Kent u de Kapelberg in Roosendaal? Ingeklemd tussen industrieterrein Borchwerf I en Borchwerf II is het een kleine, groene oase van rust, stilte en gebed. Misschien bent u er in uw jongere jaren met de fiets of zelfs lopend naartoe geweest.  Kortgeleden werd het 125-jarig bestaan van deze veldkapel gevierd, waarbij pastoor Prasing de hoofdcelebrant mocht zijn. Een mooie aanleiding om er samen met de oudere parochianen van cluster West naartoe te trekken, hetzij met de fiets, hetzij met de auto. Lees verder

Moment van bezinning

In het Huis van de Wijk in Klundert

Wat mooi om weer een moment te hebben voor inspiratie en ontmoeting. In het Huis van de Wijk wordt het elke twee weken aangeboden vanaf vrijdag 8 juli as. Aanvang 19.00 uur. Weeksluiting of avondgebed is het genoemd. In elk geval worden er woorden uit de Bijbel gelezen. Er zijn gebed, een korte overdenking en mooie geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting met een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom!

Collecte

Als u de uitzendingen van de vieringen in Fijnaart volgt via KERK TV, is het mogelijk deel te nemen aan de collecte.

Rechts onderaan in uw beeldscherm vindt u de knop GIVT. In enkele stappen kunt u uw gift overmaken. De opbrengst wordt gebruikt voor de extra kosten van de livestream uitzendingen en de voortgang van de pastorale zorg in onze parochie. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gedragscode Pastoraat

Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Lees verder

Belastingvrije giften

Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

Lees verder

De Ziekencommunie

Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder