Peuter- en kleuterviering

Op 9 februari as. is er weer een leuke viering voor kinderen tot en met groep 4. Het thema is deze zondag De Ark van Noah! U bent van harte welkom in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart. Het begint om 11.00 uur.

Uitnodiging Michaël Bastiaansen

In verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd gaat diaken Michaël Bastiaansen met emeritaat en eindigt zijn lidmaatschap van het pastoraal team in de Immanuelparochie in Zevenbergen en in de parochie H. Bernardus van Clairvaux in Oudenbosch. Lees verder

Start nieuwe Alpha-cursus

Heb je vragen over de zin van je leven of over ons geloof? Heb je moeite om met andere mensen, je kinderen en kleinkinderen, die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woorden te brengen? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Dan is een Alpha-cursus echt iets voor jou! Lees verder

Eerste Heilige Communie

In januari 2020 gaan we weer van start met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. We gaan werken met het communieproject ‘Blijft dit doen’. Lees verder

Presentatie pastoraal werker Peter Derks

zondag 29 september 2019 – 11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Met ingang van 1 september 2019 heeft Mgr. J. Liesen, Bisschop van Breda, pastoraal werker Peter Derks benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochie Heilige Bernardus van Clairvaux in Oudenbosch en de Immanuel­parochie in Zevenbergen. We zijn verheugd dat Peter deze aan­stel­ling heeft aanvaard en heten hem welkom in beide parochies. Peter gaat werken in de geloofs­ge­meen­schappen van beide parochies vanuit parochie­cen­trum het ‘Bartholomeushuis’, Markt 19a in Zevenbergen. Lees verder

Kanselbericht verkoop kerk Lage Zwaluwe

Afgelopen weekend is het volgende kanselbericht voorgelezen in onze drie kerken:

‘Het parochiebestuur vraagt uw aandacht voor het volgende: de afgelopen maanden heeft u vaker kunnen horen en lezen dat de parochie hoopgevende gesprekken voerde met een beoogde nieuwe koper van de kerk van Lage Zwaluwe. Helaas moeten wij u vandaag berichten dat de verkoop opnieuw op het allerlaatste moment niet is doorgegaan.

Lees verder

Koninklijke Onderscheidingen in onze parochie

Op 26 april jl. zijn de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst 5 vrijwilligers uit onze parochie mogen zich Lid in de Orde van Orange-Nassau noemen. Wij feliciteren van harte: Anja Langerwerf-Lambregts uit Zevenbergschen Hoek, Cora Schoonderwoerd-Huisert uit Fijnaart, Marlies de Visser-Broere uit Moerdijk, Ger Suijkerbuijk uit Zevenbergen en Aad Kouwenhoven uit Noordhoek.

Een zangreünie in het verschiet?

Met de aanloop naar de viering van het 70-jarig bestaan van het Jacobuskoor in 2016  hebben destijds veel gastkoren een optreden in de RK kerk verzorgd. Een optreden om de toenmalige eucharistievieringen op te luisteren en hiermee voor Jacobuskoor ruimte te geven te repeteren voor het jubileum. Lees verder

Gedragscode Pastoraat

Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Lees verder

Belastingvrije giften

Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

Lees verder

De Ziekencommunie

Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder