Open meezing-repetitie Amicante

Koor Amicante Zevenbergen is op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen. Zingen is leuk, je word er blij van en ontspannen. Wilt U ook eens meedoen en zo ervaren hoe het is om mee te zingen in een koor? Dat kan op onze repetitieavond: donderdag 23 mei van 19.30 tot 21.30 in “De Johannes de doperzaal” van de Bartholomeuskerk in Zevenbergen.

Lees verder

Peuter- en kleuterviering

Op zondag 12 mei as. is er in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart weer een leuke peuter- en kleuterviering; de bel luiden, een kaars aansteken, een liedje zingen en een verhaaltje! Het begint om 11.00 uur.

Koninklijke Onderscheidingen in onze parochie

Op 26 april jl. zijn de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst 5 vrijwilligers uit onze parochie mogen zich Lid in de Orde van Orange-Nassau noemen. Wij feliciteren van harte: Anja Langerwerf-Lambregts uit Zevenbergschen Hoek, Cora Schoonderwoerd-Huisert uit Fijnaart, Marlies de Visser-Broere uit Moerdijk, Ger Suijkerbuijk uit Zevenbergen en Aad Kouwenhoven uit Noordhoek.

Geloofsfeest voor kinderen

Het Sint Franciscuscentrum organiseert op zaterdag 29 juni 2019 van 09.30 tot 15.00 uur wederom het Geloofsfeest voor Kinderen. De dag is in de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk in Roosendaal. Het belooft een zeer avontuurlijke dag te worden!!
Lees verder

Familievieringen Immanuelparochie

Gemiddeld 10x per jaar komen we samen in de H. Bartholomeuskerk van Zevenbergschen Hoek voor een Familieviering! Geen kinderachtige viering, maar een viering met en voor kinderen voor héél onze parochie. Graag nodigen wij u van harte uit om met uw kinderen hieraan deel te nemen. 

Lees verder

Een zangreünie in het verschiet?

Met de aanloop naar de viering van het 70-jarig bestaan van het Jacobuskoor in 2016  hebben destijds veel gastkoren een optreden in de RK kerk verzorgd. Een optreden om de toenmalige eucharistievieringen op te luisteren en hiermee voor Jacobuskoor ruimte te geven te repeteren voor het jubileum. Lees verder

Bedevaart Banneux

In 2019 gaat “Caritas Banneux bisdom Breda” voor het 65ste jaar op bedevaart naar Banneux om er te verblijven bij de Maagd der Armen.
brochure

Informatiebijeenkomsten bisdombedevaart

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden we in de voetsporen van de heilige Benedictus. De woorden ‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit.
Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats over de bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). Lees verder

Gedragscode Pastoraat

Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Lees verder

Voorprogramma bisdombedevaart

In oktober 2019 organiseert het bisdom een bedevaart naar Italië. Zowel deze bedevaart als het voorprogramma staan in het teken van de spiritualiteit van de heilige Benedictus en van degenen die zijn regel volgen.
Lees verder

Belastingvrije giften

Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

Lees verder

De Ziekencommunie

Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Lees verder