Vormsel

Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Eerste H. Communie en Vormsel horen bij elkaar als de drie zogenaamde initiatie sacramenten. Pas als je alle drie de sacramenten hebt ontvangen ben je volwaardig lid van de katholieke Kerk.

Het Vormsel is bedoeld voor jongeren die inmiddels op een leeftijd zijn gekomen, waarop ze al meer voor zichzelf kunnen spreken en zelf een stuk verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven. De vormeling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Jaarlijks wordt aan kinderen van groep 8 van de basisscholen de mogelijkheid geboden het Vormsel te ontvangen. Er gaat een voorbereiding aan vooraf aan de hand van een vlot programma. In een aantal bijeenkomsten staan de kinderen stil bij de keuze voor geloof en wat de heilige Geest hen te bieden heeft. Ook u als ouders wordt hierbij betrokken.

De viering

Voor de vormselviering komt de bisschop of namens hem een andere vormheer naar onze parochie om  aan de kinderen het heilig Vormsel toe te dienen.
De kinderen die volgens onze administratie in aanmerking komen voor het Vormsel ontvangen persoonlijk een uitnodigingsbrief met aanmeldingsformulier. Mocht u deze brief niet krijgen, maar wilt uw kind toch graag het vormsel doen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie, tel. 0168-323218, e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu

De eerstvolgende mogelijkheid om het sacrament van het Vormsel te ontvangen is op zaterdag 11 november 2023.