Werkgroepen

         
Werkgroepen contact en aansturing  
Versie 1 januari 2019  
         
WERKGROEP AFK. Contactpersoon Aansturing PkCM Eindver. Pastor
Acolieten/Misdienaars ACO B. Wilk A. van Bruinisse  
Amicante AMI D. van Gils A. van Bruinisse  
Archief ARC C. Ooijen T. Duijm  
Avondwake groep AVG H. Kleinekoort A. van Bruinisse  
Bartholomeus koor gemengd BKO A. Franken A. van Bruinisse  
Bezorgers KOI BEZ Hoofdbezorgers T. Duijm  
Bidkapel KAP E.Speelman I. van den Berg  
Caritas CAR P. Hack A. van Bruinisse G. Dirven
Catering CAT A. van Bruinisse I. van den Berg  
Charismatische Gebedsgroep CGG I. van Putten A. van Bruinisse  
Drukkerij DRU B. Farla T. Duijm  
Eerste H.Communie WCO I. Dingenouts A. van Bruinisse  
Financiele werkzaamheden FIN T. Duijm T. Duijm  
Hart Verwarmend Actief HVA C. Machielsen I. van den Berg  
Hoofdbezorgers KOI HOB H.v.Dorst (1) A.v.d.Made (2) T. Duijm  
    B.v.Gils (3) W.v. Wijk (4)    
Interieur verzorging INV D. van Gils I. van den Berg  
JO(ngeren) P(astoraat) JOP A. Wijne A. van Bruinisse  
Kerkversiering KVS A. Beurskens I. van den Berg  
Kindercatechese KIC A.v. Bruinisse A. van Bruinisse  
Kleding inzameling KLI A. van Kaam I. van den Berg  
Kosters KOS C. Akkermans A. van Bruinisse  
Lectoren LEC C. Akkermans A. van Bruinisse  
Ledenadministratie LAD N. v. Dongen T. Duijm  
Par.kern Commissie Midden PkCM A. van Bruinisse A. van Bruinisse  
Parochiële Begraafplaatsen Cie. PBC H. Kleinekoort T. Duijm  
Public Relations PRE G. Kips T. Duijm  
Raad van Kerken Z’bergen RVK I. Matser / A. Beurskens A. van Bruinisse  
Redactie PkCM RED G. Kips I.van den Berg  
Rondleidersgilde RLG G. Kips I.van den Berg  
Secretariaat SEC B. Geheniau T. Duijm  
Sleutelbeheer SLB A. v. Kaam T. Duijm  
Spiritualiteit SPI A.v.Bruinisse/P. de Meijer A. van Bruinisse  
Technische Commissie TCO C. Machielsen T. Duijm  
Technische Dienst TDI A. van Kaam T. Duijm  
Tordinci / Vares TOR H. Kleinekoort I. van den Berg G.Dirven
Tuinonderhoud TUO B. van Gils T. Duijm  
Vieringenschema Zevenbergen VIZ B. Geheniau A. van Bruinisse  
Vormsel VOR A. Wijne A. van Bruinisse  
Vrijwilligers administratie VAD D. v. Gils / H.Kleinekoort I. van den Berg  
Web WEB L. v.d. Venne T. Duijm  
Ziekenbezoek groep ZBG J. Leijs / A.Schuijt A. van Bruinisse  
         
Contact Pastoraal Team CPT      
Veranderingen in uw werkgroep doorgeven aan Dineke van Gils d.vangils@kpnplanet.nl