Werkgroepen

         
Werkgroepen contact en aansturing  
Versie 1 maart 2024  
         
WERKGROEP AFK. Contactpersoon Aansturing PkCM Eindver. Pastor
Acolieten/Misdienaars ACO C. Akkermans A. van Bruinisse M. Prasing
Amicante AMI D. van Gils A. van Bruinisse M. Prasing
Archief ARC C. Ooijen T. Duijm  
Bartholomeus koor gemengd BKO L. Plaizieer A. van Bruinisse M. Prasing
Begraafplaats Commissie BGC R. Leijs T. Duijm M. Prasing
Bezorgers KOI BEZ Hoofdbezorgers T. Duijm  
Bidkapel KAP A. van Bruinisse I. van den Berg  
Caritas CAR P. Hack A. van Bruinisse M. Prasing
Catering CAT A. van Bruinisse I. van den Berg  
Charismatische Gebedsgroep CGG A. van Putten A. van Bruinisse  
Catechese CTH I. Matser A. van Bruinisse  
Drukkerij DRU B. Farla T. Duijm  
Eerste H.Communie WCO B. Van Haeren A. van Bruinisse  
Financiele werkzaamheden FIN T. Duijm T. Duijm  
Hart Verwarmend Actief HVA C. Machielsen I. van den Berg  
Hoofdbezorgers KOI HOB H.v.Dorst (1) A.v.d.Made (2) T. Duijm  
    B.v.Gils (3) A. v. Dongen (4)    
Interieur verzorging INV D. van Gils I. van den Berg  
JO(ngeren) P(astoraat) JOP A. Wijne A. van Bruinisse  
Kerkversiering KVS A. Beurskens I. van den Berg M. Prasing
Kindercatechese KIC E. Luijkx A. van Bruinisse  
Kleding inzameling KLI A. van Kaam I. van den Berg  
Kosters KOS C. Akkermans A. van Bruinisse M. Prasing
Lectoren LEC C. Akkermans A. van Bruinisse M. Prasing
Ledenadministratie LAD N. v. Dongen T. Duijm  
Par.kern Commissie Midden PkCM A. van Bruinisse A. van Bruinisse M. Prasing
Public Relations PRE G. Kips T. Duijm  
Raad van Kerken Z’bergen RVK A. van Bruinisse A. van Bruinisse  
Redactie PkCM RED G. Kips I.van den Berg M. Prasing
Rondleidersgilde RLG E. Dam I.van den Berg  
Samen Aan Tafel SAT E. Luijkx I.van den Berg P. Mergaerts
Secretariaat SEC B. Geheniau T. Duijm  
Sleutelbeheer SLB A. v. Kaam T. Duijm  
Spiritualiteit SPI A.v.Bruinisse A. van Bruinisse  
Technische Commissie TCO C. Machielsen T. Duijm M. Prasing
Technische Dienst TDI A. van Kaam T. Duijm  
Tuinonderhoud TUO   T. Duijm  
Vieringenschema Zevenbergen VIZ B. Geheniau A. van Bruinisse M. Prasing
Vormsel VOR A. Wijne A. van Bruinisse  
Vrijwilligers administratie VAD D. v. Gils I. van den Berg  
Web WEB W. v. Diepen T. Duijm  
Wekrgroep Oecum. Kerstspel WOK K. de Klerk A. van Bruinisse  
Ziekenbezoek groep ZBG P. Mergaerts A. van Bruinisse  
         
Contact Pastoraal Team CPT M. Parsing M. Parsing  
Veranderingen in uw werkgroep doorgeven aan Dineke van Gils d.vangils@kpnplanet.nl