Organisatie

Parochiekern Commissie Cluster Oost (PKCO)

Bestuur cluster Oost

Parochiekern Commissie Cluster Oost

De pastoralekern Commissie van Cluster Oost bestaat uit (v.l.n.r.) Jan den Reijer, Carlo den Reijer, Perpetua van Oers (notulist), Douwe van den Berg (voorzitter) en Emmy Lormann. Zij vertegenwoordigen de geloofgemeenschappen Lage Zwaluwe en Zevenbergschen Hoek. Vanuit Moerdijk en Langeweg zijn (helaas nog) geen vertegenwoordigers. Wie interesse heeft om ook vanuit deze geloofsgemeenschappen een bijdrage te leveren, kan contact opnemen met Douwevdberg@hetnet.nl.