St Ceciliakoor Zevenbergschen Hoek

In de clusterkerk in Zevenbergschen Hoek zingt al tientallen jaren het (gemengde) koor Sint Cecilia.

Zevenbergschen Hoek kende ooit een mannenkoor (sinds 1922) en een dameskoor (uit het jaar 1964). In de loop der jaren nam het aantal leden af en daarom werd in 1999 besloten om samen te gaan. Kees Hermus was de eerste jaren de dirigent. Daarna zijn Ton Borremans en Christ Wildhagen dirigent geweest. De huidige dirigente is Kitty Lokate. Het koor bestsaat nu uit 23 leden: 12 sopranen en 8 alten; 2 tenoren en 1 bas.
Het St Cecliakoor (op de foto ontbreken Bep en Janus Cavelaars)Het St Cecilia koor (op de foto ontbreken Bep en Janus Cavelaars)

U ziet dat we nog enkele zangers (m/v) kunnen gebruiken. Enkele dames zijn al vanaf 1979 lid. Om het koor in goede banen te leiden is er een bestuur bestaande uit o.a. Annie Leijs (voorzitter), Mien Derks (secretaris), riet de Ridder (penningmeester) en Jo van Merrienboer (lid).

Het koor zingt vrijwel iedere zaterdag. Op feestdagen worden de vieringen afwisselend met het koor ‘Vriendschap door Zang’ uit Lage Zwaluwe ondersteund. Bij feestdagen en speciale gelegenheden draagt het koor de officiële kleding (zwart – wit).

Als organist spelen afwisselend John van Opdorp en Gerrit van der Schouw. Op hen kan altijd gerekend worden.

Wij repeteren elke donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. In de dagkapel van Zevenbergschen Hoek. Onze leden betalen een geringe contributie.  Eén keer per jaar hebben we onze Cecilia-avond, een feestavond die altijd gezellig is. Voor de vakantie sluiten we af met een gezellig etentje.

Kunt u zingen of wilt u eens meezingen, kom dan een keer luisteren op onze repetitie-avond. U bent van harte welkom!

Rouw-en trouwkoor

In de clusterkerk is ook een – wat wij noemen – ‘rouw -en-trouw’koor (sinds 2010). Dit koor bestaat uit leden van de vier kernen uit Oost (10 leden uit Lage Zwaluwe; 1 lid uit Langeweg; 1 lid uit Moerdijk; 13 leden uit Zevenbergschen Hoek en 1 lid uit Zevenbergen). Het is een evenwichtig koor waarvan de leden het onderling goed met elkaar kunnen vinden. Dit koor repeteert iedere 1e woensdagochtend van de maand onder leiding van Kitty Lokate. Plaats:dagkapel in Zevenbergschen Hoek. Ook hier zijn nieuwe leden welkom!

Annie Leijs, voorzitter St. Ceciliakoor