Koor ‘Vriendschap door Zang’

Gemengd Koor Vriendschap door Zang

Gemengd Koor Vriendschap door Zang

Het R.K. Gemengd Koor ‘Vriendschap door Zang’ is op 26 januari 1966 door Jan Beljaars opgericht als het rouw- en trouwkoor van de R.K. kerk H. Joannes de Doper in Lage Zwaluwe.
Oorspronkelijk bestond het koor uitsluitend uit dames; de roepnaam was toen Dameskoor.
In 2003 sloten enkele heren van het voormalige Herenkoor zich aan bij het koor, waardoor het dus een Gemengd Koor werd.
Als gevolg van de kerksluiting medio 2013 is de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek de vaste plaats om maandelijks, op de eerste zondag van de maand, de eucharistieviering op te luisteren. Daarnaast is het koor beschikbaar voor bijzondere vieringen, waaronder het jaarlijkse Ziekentriduüm, de Fatimaviering e.d.
Vriendschap door Zang is bovendien nog steeds actief als rouwkoor bij de overledenen uit de eigen kern, Lage Zwaluwe, maar ook kan er een beroep worden gedaan op dit koor om de uitvaart van een overledene uit een andere kern op te luisteren.

Bestuur:
Ineke van Ruijven, voorzitter – contactpersoon.
Tel. 0168 482871. E-mail: c.van.ruijven@ziggo.nl
Joke Kerstens, secretaris – contactpersoon.
Tel. 0168 482504. E-mail: jo.kerstens@ziggo.nl
Joke Sprangers, penningmeester
Wil Kavelaars, vice voorzitter
José Smits, lid
Toos van Leest, lid

R.K. Gemengd Koor ‘Vriendschap door Zang’