Gemeenschappelijke Ziekenzalving

Op maandag 20 november 2017 om 10.30 uur
in de Religieuze Ruimte in De Zeven Schakels in Zevenbergen.

 
‘Dat is toch het laatste sacrament, ik ga nog niet dood, hoor!’
Van vroeger uit wordt de ziekenzalving in verband gebracht
met het eigen sterven. Al tientallen jaren wordt het sacrament echter ontvangen
door hen die aan den lijve de kwetsbaarheid van hun oude dag ervaren.
Je kunt in feite ieder jaar de ziekenzalving ontvangen.
God wil ieder in de breekbaarheid van de oude dag ieder tot steun zijn.
Het aanbod geldt natuurlijk ook voor ieder die al op jongere leeftijd
geconfronteerd wordt met ziekte en langdurig lijden.
Een sacrament is een heilig gebeuren,
Bij de doop wordt dankbaarheid uitgesproken en wordt gevraagd om bescherming van Godswege. We bidden dan dat dit nieuwe mensenkind mag leven in onder de hoede van Gods bescherming. Zo is ook het sacrament van de ziekenzalving een heilig teken van solidariteit en liefdevolle zorg te midden van de geloofgemeenschap. God raakt ons aan,
Hij kent de nood waar we soms doorheen gaan, Hij zalft ons met zijn eigen Geestkracht.
Namens De Zeven Schakels is Gemma Verlijsdonk p.w. aanwezig en namens de Immanuelparochie Pastoor Maickel Prasing en Piet de Meijer p.w.

U kunt zich opgeven bij de Coördinator van de Immanuelparochie, 0168-323218.
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Piet de Meijer, 06-17850627

Terug