BEDANKBRIEF

Bedankbrief van pater Bert Hagendoorn voor gift van de
GOEDE DOELENMARKT.

 
Pater Franciscaan Bert Hagendoorn werkt voor de aids stichting in Timika in het land van de Papoea’s (Indonesië).
Gerda en Gé de Man werken ook al geruime tijd voor de mensen daar; door hen zijn wij op dit doel gewezen.

Beste medewerkers van de Goederenmarkt in Zevenbergen,

Van harte bedankt voor jullie inzet. Ondanks regen en slecht weer, kon €1900 overgemaakt worden
naar onze Aids-stichting in Timika, Indonesië.
Ik neem voor jullie mijn petje af.
Begin juli heeft onze stichting twee keer een training georganiseerd voor een nieuwe lichting jeugdige
AIDS voorlichters. Iedere Middelbare school in Timika, dat zijn er 62!, werd verzocht 2 leerlingen af te vaardigen. Een week lang kregen die informatie over alles wat met de aids epidemie verband houdt: seksuele voorlichting; SOA’s; HIV en aids; huiselijk geweld en seksueel misbruik; en drugs.
Zij zijn nu bezig om hun informatie door te geven aan hun leeftijdsgenoten op de scholen.
Daarna zullen zij een jaar lang betrokken zijn bij ‘EVENTS’ die met de aids epidemie verband houden, zoals b.v. het programma ‘Dance for Life’op de scholen, de viering van Wereld Aids Dag op 1 december, de herdenking van AIDS slachtoffers op de International Candle Light Memorial rond 20 mei en informatiestands bij festiviteiten in de stad.

De stichting behartigt ook een opvang voor AIDS wezen die aan hun lot worden overgelaten. Het gaat dan om kinderen met wie niemand iets te maken wil hebben nadat hun ouders aan AIDS zijn overleden. Wij bieden ze een nieuw gezin aan waar ze verzorgd kunnen opgroeien. Doorgaans gaat het over kinderen van lagere en middelbare school leeftijd. Maar de afgelopen september kregen we een jongeman van rond de twintig. Hij was met zijn broer van Celebes naar Timika gekomen om daar goud te zoeken. Maar toen hij TB kreeg en daarnaast nog HIV positief was, is zijn broer hem gesmeerd, terug naar het dorp op Celebes en hij werd zonder ‘iemand’ verzwakt aan zijn lot over gelaten. In mei was hij zo ver dat hij werk kon gaan zoeken.

Zo houden we ons bezig met de ‘randverschijnselen’ van de epidemie, daar waar geen andere instantie zich nog verantwoordelijk voelt, daar vindt onze stichting haar werk en haar roeping.
Nogmaals bedankt voor jullie enthousiaste inzet. Je hebt nu enig idee waarvoor dat was.

Groeten vanuit het land van de Papoea’s.

Bert Hagendoorn OFM

Terug