Vier dagen te gast in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert in februari 2018

De broeders van de abdij hebben al hun kaarten gezet op een persoonlijke zoektocht naar God.
Op een geconcentreerde manier doorleven zij hun geloofsweg.
In hun bidden – overdag en ’s nachts – staan zij naast iedere vrouw en man, die met alle kracht een menswaardig bestaan probeert op te bouwen.
Een onderdeel van het biddende leven van de monniken is hun gastvrijheid.
Mannen en vrouwen, oud en jong, gelovig en ongelovig krijgen de mogelijkheid om een paar dagen het leven van de broeders te delen.

Voor belangstellenden uit de Immanuelparochie, voor degenen uit de andere Kerken in de gemeente Moerdijk,
voor ieder die de stap aandurft, bestaat deze mogelijkheid
van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 februari 2018.
Het maximale aantal deelnemers is 12.
De kosten bedragen € 42,50,- per persoon per dag
P. de Meijer, pastoraal werker zal iedere dag een korte inleiding verzorgen zodat ieder haar of zijn weg in de stilte wat kan vinden.

Graag aanmelden vóór 21 december 2017 op 0168-323218.
Email: coordinator@immanuel-parochie.eu

Terug