Eerste Heilige Communie

De werkgroepen zijn weer van start gegaan met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In onze parochie werken we met het communieproject ‘Blijf dit doen’. Dit project wil ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven. Via de scholen krijgen alle ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4 een uitnodiging en een inschrijfformulier waarmee zij hun kind aan kunnen melden voor de voorbereidingsbijeenkomsten. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie via email:  coordinator@immanuel-parochie.eu of telefoon 0168-323 218.

Mocht u geïnteresseerd zijn, maar is uw kind nog niet gedoopt, dan is het mogelijk de doop in de voorbereidingstijd een plaats te geven.

De volgende data zijn gepland voor de vieringen van de Eerste Heilig Communie in 2022:
Zaterdag 11 juni om 14.00 uur voor cluster Oost in de kerk van Zevenbergschen Hoek
Zondag 12 juni om 09.30 uur voor cluster West in de kerk van Fijnaart
Zondag 12 juni om 12.00 uur voor cluster Midden in de kerk van Zevenbergen

Het doorgaan van de voorbereidende bijeenkomsten en de communievieringen is afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen rondom Covid 19.