Herinnering 3

De Boom van Jesse, muurschildering achter het Maria-altaar

Foto door Familie van Kaam

Foto door Familie van Kaam


Onlangs, na een uitvaartdienst, kwam iemand, mij vragen wat de muurschildering achter het Maria- altaar inhield.
Hij had daar tijdens de dienst naar zitten kijken en was belangstellend naar de betekenis geworden.
Ik kon hem vertellen dat het schilderij de stamboom van Jesse voorstelt.
Omdat ik weet dat meerdere mensen hiervoor belangstelling hebben, meende ik hierop nader in te moeten gaan.

De voornaam Jesse is al vele eeuwen in zwang, maar komt de laatste tijd nogal veel naar voren, vooral in verband met de nare geschiedenis in Hoogerheide waar zo veel over te doen is en waarover het laatste woord nog niet is geschreven.

Ook kwam deze naam nogal sterk naar voren bij gelegenheid van de Olympische Spelen in Berlijn in 1936.
De Amerikaanse atleet Jesse Owens werd toen op diverse sprintnummers en verspringen kampioen in wereldrecordtijden, die lang op zijn naam zijn blijven staan.
Vooral in de VS zijn toen vele jongens naar hem genoemd.
Dit omdat de ouders grote bewondering hadden voor het fenomeen Jesse Owens.

De naam Jesse komt al voor in het Oude Testament.
Jesse was de voorvader van de koningen David en Salomon en vele anderen. Hij woonde in Bethlehem.

Op de muurschildering ligt Jesse als een slapende reus te dromen en in de droom ziet hij het gehele geslacht van David aan zich voorgesteld in een stamboom.
Geheel boven in de boom zien we de gekroonde Maria met het kind Jezus op haar schoot. Dit als duidelijk teken dat zij stamt uit het koninklijk geslacht van David zoals in het evangelie vermeld staat.

Als bijzonderheid moet worden vermeld dat Ten Horn de naam “Salomon” verkeerd had geschilderd. Hij schreef namelijk Salomom in plaats van Salomon. Toen ik hem daarop opmerkzaam maakte zei hij: “Ik laat deze domme fout staan als herinnering en dank aan jouw attentheid en curiositeit, zolang deze schildering blijft bestaan.”
De fout staat er (gelukkig) nog steeds.

Zeer toepasselijk is links van de stamboom de boodschap van de engel Gabriël aan Maria, bestraald door de Heilige Geest, geschilderd.
Deze beschildering maakte Ten Horn overigens op verzoek van pastoor Van Kessel.

Na deze stamboom van Jesse heeft prof. Ten Horn in onze kerk nog enkel opdrachten vervuld, en er lagen er nog meer in het verschiet.
Hij heeft er jammer genoeg niet veel uit kunnen voeren, aangezien hij op 1 juni 1956 in Utrecht op 62 jarige leeftijd is overleden.
Hij was naast een goede vriend van mij en van vele anderen een bijzonder groot kunstenaar en een aimabel mild en wijs man.

Naast in onze Bartholomeuskerk zoveel fraais als schilder en glazenier te hebben achter gelaten, is er op andere plaatsen nog veel van zijn begaafdheid te zien o.a. in de kerken van Keijenborg, Vierlingsbeek, St. Michielsgestel enz.

Op zijn gedachtenisprentje liet hij zelf schrijven: “Ik was bezorgd voor de luister van het heiligdom”. Daar staat ook op: “Neem mijn werk in acht en leef verder.” (spr.4:4-5).

Aan het in acht nemen van zijn werk meen ik in bovenstaand stukje op bescheiden manier te hebben bijgedragen.
Overigens graag gedaan.

Maart 2007

Kobie Schouwenaars.

terug naar de inhoudsopgave