Herinnering 6

ST. CHRISTOFFEL UITBEELDING IN ONZE KERK.
Christoffel

Er wordt nogal eens gevraagd hoe de muurschildering van St. Christoffel, vanaf het altaar gezien links naast het koor achter in onze kerk, daar terecht is gekomen. Hier volgt enige uitleg.
Indertijd toen de kunstschilder Jos ten Horn in de kerk met zijn werk bezig was, wilde het nogal eens gebeuren dat parochianen die ‘in goeden doen’ waren, geld beschikbaar stelden voor een muurschildering of iets anders in de kerk. Zo kwam een parochiaan, die in die tijd een der weinigen was die een luxe auto in bezit had, op het idee om de kerk een bedrag te schenken en daardoor de mogelijkheid te scheppen een muurschildering met Christoffel tot stand te brengen.
St. Christoffel was, en is trouwens nog, de schutspatroon van de weggebruikers en genoemde schenker had een zeker vertrouwen in de bescherming van de heilige.

Voor degenen die nog nooit van de enak Christoffel hebben gehoord volgt hier een korte uitleg.
Volgens de legende was hij een grote sterke man, die mensen over de rivier droeg.
Zo moest hij op een gegeven dag een klein kind overdragen.
Onder het dragen begon het kind steeds zwaarder te worden en Christoffel vroeg aan het kind die Christus bleek te zijn, hoe dat kwam.
Het Christuskind heeft toen gezegd:
‘Ik draag de zonden lasten van de hele wereld’.
Daar kwam dus dat geweldige gewicht vandaan.

Nou, ten Horn kreeg dus de opdracht Christoffel te schilderen. Op sterk sprekende wijze zette hij de heilige met het kind op zijn schouders op het muurvlak. Toen de schets klaar was werd de schenker erbij gehaald.
De kritiek van deze was sterk afkeurend: ‘Voor zo’n domme, onbeholpen figuur, geef ik geen geld’.
Het moest iets anders worden en zo is na nog enkele veranderingen de Christoffel ontstaan zoals hij nu is. Uiteindelijk werd deze afbeelding dan ook door de schenker goedgekeurd. Ten Horn heeft echter altijd zijn eerste schepping de beste blijven vinden en had de schets bewaard.
Omdat ik hem tijdens de, voor zijn gezin moeilijke oorlogsperiode, nogal een olie, meel en andere levensmiddelen toestuurde, wist hij na de oorlog niet goed hoe hij me kon belonen. Ik wilde er ook niets voor hebben, doch was later erg blij met de eerste schets van Christoffel die ik van hem cadeau kreeg, nadat deze schets door Toon Zom keurig was ingelijst. Het spreekt vanzelf dat dit schilderij voor mij van onschatbare waarde is en het heeft dan ook een mooi plaatsje in ons huis gekregen.

Als bijzonderheid dient vermeld te worden dat kapelaan Piet van der Heijden, die nogal in de Christoffel aangelegenheid was geïnteresseerd, later, toen hij tot bouwpastoor was benoemd in Aalst-Waalre, de gestichte kerk aldaar onder de hoede van St. Christoffel plaatste. Daar is later de bekende Christoffel-vereniging ontstaan t.b.v. alle gemotoriseerde weggebruikers. Er vindt daar ook ieder jaar een zegening plaats van motorrijtuigen, zoals dat ook in Hoeven gebeurt.

Kobie Schouwenaars

terug naar de inhoudsopgave