Immanuel

Per 1 januari 2005 is de Immanuel parochie ingesteld. Tien afzonderlijke parochies werden samengevoegd tot één nieuwe parochie. In de loop van de tijd is gebleken dat de geografische afstanden binnen de Immanuelparochie te groot waren.

Sinds 1 september 2012 is -om de krachten te bundelen- de parochie in 3 clusters verdeeld: West, Oost en Midden. Per cluster, bestaande uit vier personen en een voorzitter, zijn de onderwerpen financiën, dagelijks onderhoud gebouwen, vertegenwoordigd. Het bestuur concentreert zich op de begroting en de jaarcijfers, de gebouwenproblematiek en het pastorale team.