(Zieken)Triduüm

14, 15 en 16 mei in Zevenbergschen Hoek

Denkt u nog wel eens terug aan het (zieken)triduüm van vorig jaar en kijkt u verlangend uit naar de eerstvolgende editie ervan? Of, had u er vorig jaar graag bij geweest, maar was u op de een of andere manier niet in de gelegenheid om eraan deel te nemen? Dan hebben we goed nieuws voor u: ook in 2024 zullen we een triduüm organiseren in de Immanuelparochie, niet alleen bestemd voor mensen die ziek zijn of beperkt, maar voor allen die om wat voor reden ook kwetsbaar zijn geworden. U bent van harte welkom! 

 

Het thema dit jaar luidt: ‘Zin in ouderdom’. Elke dag belichten we dit thema vanuit een andere invalshoek: 

Dinsdag 14 mei: ‘In ouderdom geroepen’ 

Woensdag 15 mei: ‘Geroepen tot wijsheid’ 

Donderdag 16 mei: ‘Geroepen tot zegen’ 

 

Waar en hoe laat? 

Elke dag start om 10.00 uur met een eucharistieviering in de Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek. Op donderdag is er de gelegenheid om tijdens de eucharistieviering het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen.  

Daarna gaan we met z’n allen naar het vlakbij gelegen gemeenschapshuis ‘De Zevensprong’, waar een lekker kopje koffie/thee op ons wacht en er volop ruimte is om op verhaal te komen. 

Na een gezellige lunch start een ontspanningsprogramma. We sluiten de middag telkens samen af: op dinsdag en woensdag met een gebedsviering; op donderdag is er lof met zegen. Rond 16.00 u is het tijd om van elkaar afscheid te nemen en huiswaarts te keren. 

Deelname aan het triduüm is gratis. 

 

Hebt u interesse? 

Dan graag opgeven vóór 29 april 2024. 

  

Namens de werkgroep (Zieken)triduüm: 

Voorzitter: Wies van Minderhout: lvanminderhout@gmail.com, tel. 06 539 856 85 

Pastoraal werker: Petra Mergaerts: p.mergaerts@immanuel-parochie.eu 

 

‘Zin in de ouderdom’ is een boek van Jan van Baardwijk dat gaat over de vragen die langs komen wanneer het pensioen daar is en er een leegte dreigt te ontstaan.