2e online Alpha cursus

Welkom bij de 2e online Alpha cursus

Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elk mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral om naar elkaar te luis­te­ren. Lees verder

Hervatting vieringen vanaf 10 januari

Vanaf zondag 10 januari zullen de vieringen in Fijnaart en Zevenbergen weer voor kerkgangers toegankelijk zijn. Over de hervatting van de vieringen in Zevenbergschen Hoek wordt op een later moment een beslissing genomen. De maatregelen voor het bijwonen van een viering blijven onveranderd van kracht. Dat betekent dat maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn, dat vooraf aanmelden voor een viering verplicht is en dat het dragen van een mondkapje dringend wordt geadviseerd. Lees verder

Geen Kerk TV vanuit Fijnaart wel vanuit de Basiliek in Oudenbosch

Vanwege een technische storing was er afgelopen vrijdag 1 januari geen uitzending van de kerkdienst vanuit de H. Jacobus de Meerdere in Fijnaart.
Deze storing hebben we nog niet kunnen oplossen en daarom zal er ook morgen, 3 januari, geen uitzending zijn.
Vanuit de Basiliek in Oudenbosch kunt u wel de kerkdienst volgen om 11.00 uur via Kerkdienstgemist.nl.
Wij wensen u een Gezegend Nieuwjaar en een goede gezondheid.

Mededeling over de vieringen vanaf Kerstmis

Nadat afgelopen maandag door de regering een lockdown is ingesteld tot 19 januari volgend jaar en nadat de bisschoppen hun advies hadden gegeven is er overleg geweest over de voortgang van de vieringen in onze kerken. Pastoraal team, parochiebesturen en parochiekerncommissies waren zonder meer van mening dat we de lockdown moeten respecteren en de vieringen tijdens de Kerstdagen niet moeten laten doorgaan. Lees verder

Kerst gezins speurtocht “Onderweg naar het licht”

Alle kerken in Zevenbergen nodigen iedereen uit om mee te gaan met

“ONDERWEG NAAR HET LICHT!!”

Gaan jullie ook dit jaar weer mee?

In verband met de Corona heeft de werkgroep “Onderweg naar het Licht” besloten om 3 Kerst-speurtochten uit te zetten, die vanaf 24 tot 28 december kunnen worden gelopen. Iedereen kan de tochten op eigen gelegenheid doen. De speurtochten en de verhalen die erbij horen zijn vanaf 16 december te downloaden op de website van de eigen kerk, in ons geval is dat www.immanuel-parochie.eu

Lees verder

Campagnewebsite ‘Vier Kerstmis’

Met een speciale website Vierkerstmis.nl nodigen de Nederlandse bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in onze eigen kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de live stream of televisie (KRO-NCRV op NPO2) kan ook en wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. Lees verder

Eerste Heilige Communie 2021

In januari/februari 2021 gaan de werkgroepen weer van start met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In onze parochie werken we met het communieproject ‘Blijf dit doen’. Dit project wil ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven. Lees verder

Vormsel

Begin volgend jaar is er de mogelijkheid voor de jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de Vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Start online ALPHA-CURSUS

IS DE ONLINE ALPHA CURSUS IETS VOOR JOU?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor je is? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen, of met je kin­de­ren en klein­kin­de­ren die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woor­den te brengen? En wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen? Dan is de online Alpha-cursus echt iets voor jou! Je hebt een com­puter, laptop of tablet nodig met camera en een goede internetverbin­ding. Lees verder

WJD@home

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg. Lees verder

Vormsel

In onze parochie zijn we gewend dat in november het vormsel toegediend wordt. Vanwege de corona omstandigheden is dit echter voorlopig uitgesteld tot juli 2021. De kinderen die volgens onze administratie in aanmerking komen voor dit sacrament krijgen t.z.t. persoonlijk een uitnodiging.

Pinksterestafette

Pinkstervuur bereikt de Immanuelparochie op 4 juli

Het Pinkstervuur van de bisschoppelijke Pinksterestafette bereikte op zaterdag 4 juli jl. de Immanuelparochie. Wij kregen het vuur aangereikt van de parochianen uit de H. Mariaparochie in Etten Leur, vergezeld van hun geloofsbrief. In de familieviering van 19.00 uur in de kerk van het H. Hart van Jezus in Langeweg, werd de geloofsbrief aan ons voorgelezen. Lees verder

Koor Amicante zoekt enthousiaste dirigent(e)

Kent u iemand die ons koor zou willen dirigeren of kunt u het zelf? Onze huidige dirigent stopt per 1 augustus in verband met werk en opleiding, daarom zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent(e). Vanwege het coronavirus hebben we al een tijdje niet kunnen repeteren en ook tijdens de zomerstop van juli en augustus zingen we niet. In september gaan we weer vol enthousiasme van start.

Ons koor bestaat uit: 17 zangers/zangeressen, 1 pianist en 1 fluitist. We zingen meerstemmige eigentijdse muziek. Onze repetities zijn op donderdagavond en eenmaal per maand zingen we in de Bartholomeuskerk of andere locatie. Wie vind het leuk ons koor te begeleiden? Neem dan contact met ons op voor verdere informatie.  
E-mailadres: bestuuramicante@live.nl