Peuter- en kleuterviering

de bel luiden, een kaars aansteken, een liedje zingen, een verhaaltje en een snoepje! Dat is een ‘Peuter- en kleuterviering’. Op zondag 26 mei as. is er weer zo’n leuke viering voor de jongsten onder ons in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek. Het gaat deze keer over ‘Het verloren schaap’. We beginnen om 10.00 uur. Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Kanselbericht verkoop kerk Lage Zwaluwe

Afgelopen weekend is het volgende kanselbericht voorgelezen in onze drie kerken:

‘Het parochiebestuur vraagt uw aandacht voor het volgende: de afgelopen maanden heeft u vaker kunnen horen en lezen dat de parochie hoopgevende gesprekken voerde met een beoogde nieuwe koper van de kerk van Lage Zwaluwe. Helaas moeten wij u vandaag berichten dat de verkoop opnieuw op het allerlaatste moment niet is doorgegaan.

Lees verder

Open meezing-repetitie Amicante

Koor Amicante Zevenbergen is op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen. Zingen is leuk, je word er blij van en ontspannen. Wilt U ook eens meedoen en zo ervaren hoe het is om mee te zingen in een koor? Dat kan op onze repetitieavond: donderdag 23 mei van 19.30 tot 21.30 in “De Johannes de doperzaal” van de Bartholomeuskerk in Zevenbergen.

Lees verder

Koninklijke Onderscheidingen in onze parochie

Op 26 april jl. zijn de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst 5 vrijwilligers uit onze parochie mogen zich Lid in de Orde van Orange-Nassau noemen. Wij feliciteren van harte: Anja Langerwerf-Lambregts uit Zevenbergschen Hoek, Cora Schoonderwoerd-Huisert uit Fijnaart, Marlies de Visser-Broere uit Moerdijk, Ger Suijkerbuijk uit Zevenbergen en Aad Kouwenhoven uit Noordhoek.

Informatiebijeenkomsten bisdombedevaart

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden we in de voetsporen van de heilige Benedictus. De woorden ‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit.
Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats over de bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). Lees verder

Gedragscode Pastoraat

Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Lees verder