Waar gaat de Bijbel over

Introductie cursus van 4 bijeenkomsten in Zevenbergen

Als je met de Bijbel wilt kennismaken, je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofsontwikkeling kan gaan betekenen of als je met mede gelovigen over Bijbelteksten wil praten en vooral naar elkaar en naar de H. Geest luisteren. Dan is deze cursus van 4 bijeenkomsten, om de 14 dagen op maandagavond, te overwegen. Lees verder

Familiekerstviering in Zevenbergschen Hoek

‘Weet jij hoe laat het is?’

In de weken van Advent leven we toe naar het kerstfeest. Samen ontdekken we in deze weken dat de tijd steeds dichterbij komt dat God zich laat zien in de wereld. Zo leven we toe naar de geboorte van Jezus. Op zondag 24 december is er om 19.00 uur een speciale viering vóór en dóór kinderen in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek. Lees verder

Boeken-, platen- en CD markt

Bartholomeuskerk Zevenbergen

Hartverwarmend Actief organiseert op donderdag 23 november, vrijdag 24 november en zaterdag 25 november weer een boeken-, platen-, en CD markt in de kerk van Zevenbergen. Tevens in het Bartholomeushuis: textiel, handwerken, fournituren en hobby artikelen. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.

Filmavond: Molokaï

The Story of Father Damian

Het inspirerende waargebeurde verhaal van de Vlaamse missionaris Damiaan (1840-1889) die zich vrijwillig op het Hawaiaanse eiland Molokaï vestigde om daar steun te bieden aan de met lepra besmette bewoners, die om deze reden naar het eiland werden verbannen. Lees verder

Samen naar Rome

ontdekken, bewonderen en ontmoeten

Iedere 25 jaar viert de Katho­lie­ke Kerk een HEILIG JAAR.
Het ko­men­de Heilig Jaar, in 2025, heeft als thema: “Pelgrims van de Hoop”.
Als Immanuel- en Bernardus­paro­chie willen we tij­dens dit Heilig Jaar ook samen optrekken tij­dens een reis naar de eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop’! 
Tijdens de herfst­va­kan­tie van 2025 (12-18 ok­to­ber) or­ga­ni­se­ren we daarom een in­spi­ra­tiereis naar Rome. Lees verder

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Donderdag 26 oktober in Fijnaart

Vroeger noemde men de ziekenzalving vaak ‘het Heilig Oliesel’ of ‘de laatste sacramenten’. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie, in de jaren zestig van de vorige eeuw, worden oudere en zieke mensen juist aangeraden om niet tot het laatst te wachten, maar het sacrament te ontvangen als men nog bij het volle bewustzijn is. Hierdoor kan er extra bemoediging en kracht van uitgaan. Men spreekt nu dan ook liever van ‘het sacrament van levensmoed’.  Lees verder

Vormsel

11 november 2023

Op 11 november 2023 biedt de parochie de mogelijkheid aan jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Alpha cursus in Zevenbergen

Is de Alpha cursus iets voor jou?
Voel je je bij de kerk betrokken of juist niet meer? Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof of over wie Jezus voor jou is? Wil je luisteren naar hoe andere mensen geloven, bidden en God zoeken? Wil je leren je geloof óók vanuit je hart te gaan ervaren? Lees verder

Bisdom Breda bouwt verder aan een missionaire kerk in 5 pastorale zones

Bisschop Liesen vraagt de parochies van zijn bisdom in vijf pastorale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Tijdens een studiedag voor de pastorale beroepskrachten van het bisdom, op woensdag 21 juni, zijn de pastorale zones gepresenteerd. De keuze voor de Missionaire Kerk door de bisschop is door vicaris-generaal Norbert Schnell toegelicht en met de deelnemers besproken. Lees verder