Peuter- en kleuterviering in Zevenbergen

Op zondag 17 maart as. is er weer een leuke viering met gebedjes, een verhaal en muziek. Deze keer gaat het over ‘De Liefde’. Speciaal voor de allerkleinsten, samen met hun ouders, grootouders en verzorgers. Jullie zijn van harte uitgenodigd in de H. Bartholomeus kerk in Zevenbergen. Het begint om 10.00 uur.

Informatiebijeenkomsten bisdombedevaart

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden we in de voetsporen van de heilige Benedictus. De woorden ‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit.
Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats over de bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). Lees verder

Gedragscode Pastoraat

Sinds 10 april jl. geldt een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen en geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K.Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Lees verder