Het Jaar rond

H. Jacobus de Meerderekerk Fijnaart

Twee jaar geleden is in Fijnaart een initiatief gestart om wat beter thuis te raken in de woorden die in de kerk worden gesproken: woorden in de liturgie, het woord van God in de Bijbel. Zo worden ze veel meer verstaanbaar, krijgen ze meer diepgang en betekenis, worden ze bron van hoop en houvast in het leven.

Elke bijeenkomst heeft een nieuw thema, dat samenhangt met de komende zondagsviering.

Data: 1, 15, 29 februari; 14 en 28 maart; 11 en 25 april; 16 mei; 6 en 20 juni; 4 en 11 juli
Tijdstip: 11.00 uur – 12.00 uur.
Locatie: in de zijruimte in de Jacobuskerk, Molenstraat 26 in Fijnaart
Contactpersoon: diaken Michaël Bastiaansen, tel: 06 463 411 38,
E-mail: michaelbastiaansen@kpnmail.nl