Het jaar rond

Vorig jaar zijn we gestart met bijeenkomsten om wat beter thuis te raken in de woorden die in de kerk gesproken worden. Daarbij heeft elke zondag een eigen inhoud of thema. We weten vast wel wanneer het Kerst en Pasen is, maar wat betekent dit voor mijn of ons geloof?

Door samen de teksten door te nemen, liepen we meteen tegen veel vragen aan. Wat willen die woorden ons vertellen, we gingen zoeken in de Bijbel. We leerde dat de Bijbel ons veel kan vertellen, van mensen die hoop gevonden hebben, als het heel moeilijk was, maar ook dat er feest moet zijn.

Met elkaar hebben we gesproken, wat houdt ons geloof nu eigenlijk in? Hierin ontdekten we dat we kennis en iets van vorming van ons geloof missen, geloofsbelevenis en verdieping. Hoe kunnen we gemeenschap zijn? Hoe kunnen wij op de dag van vandaag katholiek leven en met Christus op weg gaan. Om hierin thuis te raken en te groeien houden we op onderstaande donderdagen bijeenkomsten. U bent van harte uitgenodigd.

Data: 22 september, 6 en 27 oktober, 10 en 24 november: voorbereiding van het nieuwe kerkelijk A jaar, 8 december: op weg naar Kerst.
Waar: in de zij ruimte naast het Jacobushof in de kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart.
Tijd: van 11.00 tot 12.00 uur.
Info en aanmelden: U kunt informeren of opgeven bij Michaël Bastiaansen 06 463 411 38
E-mail: michaelbastiaansen@kpnmail.nl