De Ziekencommunie

Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H. Communie ontvangen. Een lid van het pastoraal team, maar ook een familielid, huisgenoot of lid van de ziekenbezoekgroep, brengt dan het Heilig Brood bij u aan huis.

Laat van u horen en wij maken een afspraak met u!

Voorbereiding

U kunt zich hierop thuis voorbereiden door een wit kleedje over een tafeltje te leggen met een kruisbeeldje en twee kaarsjes er op. Met een korte Bijbelse lezing en gebeden vindt er dan een korte en intieme plechtigheid plaats.

Aanvragen

Voor een verzoek om de ziekencommunie of meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Als u zelf iemand kent die de communie (meestal na de weekendviering) bij u thuis wil brengen, kan die persoon een speciaal doosje in bruikleen krijgen, een ‘ziekenbeursje’ (pyxis) genaamd. Dit is verkrijgbaar bij de koster van de kerk, deze maakt daarvan een aantekening en geeft ook een communiekaart mee met enkele passende gebeden. Uiteraard kunnen ook teksten uit bijv. het misboekje worden gebruikt.

Meer informatie vindt u in een brochure die u kunt meenemen achter in de kerk.

Het is niet de bedoeling dat iemand thuis hosties bewaart. Het bewaren van het Heilig Brood gebeurt altijd in een ciborie (een grote kelk)  die in het tabernakel van de kerk staat.