Groeiplaats voor Geloof

Het Missionair Projectplan Jonge Gezinnen, ‘het project van Bas’ gaat de verdieping in

Het diaconale gezicht van Kerk-zijn krijgt nu de aandacht, uiteraard naast de voorbereiding op de initiatiesacramenten (Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel), catechetische activiteiten en aandacht voor gezinnen. 

Een andere kant van kerk-zijn
In de loop van 2023 is er achter de schermen hard gewerkt aan het opstellen en bijstellen van een plan om in te dienen bij ‘Space for Grace’ waarmee we een andere kant van Kerk-zijn willen laten zien. Want het zijn niet enkel liturgie (vieren) en catechese (ingroeien/scholing in het geloof) die van ons, christenen, gevraagd worden. Nee, diaconie (de dienstbaarheid aan elkaar, aan mensen in nood) is misschien nog wel de belangrijkste taak. Het is ons geloof handen en voeten geven in Jezus’ naam. 

Groeiplaats voor Geloof 
In onze parochies slaan we met dit project de handen ineen om een groeiplaats voor geloof te creëren. Dit willen we doen door laagdrempelige activiteiten aan te bieden voor kinderen en hun ouders. Geen theoretische lessen maar actief bezig zijn, met onderwerpen of op plaatsen die je misschien niet direct verwacht. 

Space For Grace 
‘Space for Grace’(SfG) is een initiatief van Porticus, in samenwerking met ‘Huis van Dominicus’ en gemonitord door Kaski-Radboud Universiteit, om ruimte te maken voor vitaliteit in katholieke geloofsgemeenschappen. Zij organiseren samenkomsten waarin ONTMOETEN en VERDIEPING centraal staan, waaraan we al eerder hebben deelgenomen in het afgelopen jaar o.a. tijdens de Inspiratiedag in Montfoort. 

Ook bieden zij de mogelijkheid om in te schrijven voor een jaartraject waarbij er naast een financiële ondersteuning (werkbudget) ook en vooral begeleiding wordt geboden. 

Nieuw vormen
Net als veel geloofsgemeenschappen zoeken ook wij naar nieuwe/andere wegen om ons geloof inhoud te geven, uitdrukkingen te vinden voor spiritualiteit en gemeenschap op te bouwen. ‘Space for Grace’ begeleidt en ondersteunt concrete projecten bij de uitvoering hiervan. 

Ons ingediende plan ‘Groeiplaats voor Geloof’ is er bij!!! 
De nieuwe lichting 2024 ging van start op vrijdag 9 februari. We kwamen van ver, soms van dichtbij, alle deelnemers aan het Space for Grace jaarprogramma 2024. Van Enschede tot Rotterdam, van Oudenbosch/Zevenbergen tot Middelburg. 

We ontmoetten elkaar die dag op een bijzondere locatie: de Metaalkathedraal in Utrecht. Ooit een kerk, nu een inspirerende plek gericht op duurzaamheid en verbinding. En verbinding is wat er ontstond. Zo zijn verschillende projecten bezig met het betrekken van families en gezinnen bij het geloof: wat werkt wel en wat niet? Weer op een andere plek zijn er (internationale) vieringen die veel twintigers trekken, die weer kunnen worden verbonden aan het project dat zich bezig houdt met het aanspreken van jonge mensen die op internet zoeken naar ‘katholiek worden’. 

We hebben samen gezongen, gegeten, gedroomd, meegedacht met elkaars projectplan en veel zin gekregen in de rest van het jaar. Een dag vol inspiratie! 

Luisteren naar geloofsverhalen
Door de mensen van de diverse projecten bij elkaar te brengen en naar elkaars geloofsverhaal te luisteren kan er een bezielende gemeenschap ontstaan, die haar plaats vindt in de tent waarover Jesaja spreekt (Jesaja 54,2). Deze tent is het symbool van het wereldwijde synodale proces dat deze jaren gaande is in de rooms-katholieke kerk en welke weg we ook in onze parochies willen gaan, met elkaar. 

Wordt vervolgd… 
Ieder project, ieder plan heeft maar kans van slagen als het gedragen is door anderen. Daarom vraag ik u/jullie: draag dit project mee in gebed en waar nodig met een helpende hand. 

Meer weten over dit project? Of zoek je contact? 
Mail: projectmedewerker@bernardusparochie.nl, app: 06 230 136 26