Kerkgebouw Lage Zwaluwe verkocht

Na 23 juni 2013 is het kerkgebouw van de H. Johannes de Doperkerk in Lage Zwaluwe niet meer gebruikt voor kerkelijke vieringen. Vanaf die datum staat het gebouw ongebruikt aan het Plantsoen. In de loop der tijd is diverse malen geprobeerd aan de kerk een nieuwe bestemming te geven. Dat is telkenmale mislukt. Nu is er een koper gevonden die het gebouw, een gemeentelijk monument, weer een eigen functie gaat geven.

Het parochiebestuur is blij dat nu eindelijk een koper is gevonden en wel één die een geweldig plan heeft voor het gebouw. We hopen dat de Zwaluwse samenleving de komende jaren kan blijven genieten van het gebouw, het monumentale erfgoed en de activiteiten daarbinnen.

Herbestemming
De kerk wordt verkocht aan Jean-Michel van Braak. Hij heeft samen met Willem de Ruiter, de buurman van de kerk, plannen uitgewerkt voor de herbestemming. Gezamenlijk hebben zij ontwerptekeningen opgesteld die hiervoor de basis vormen.
Het uiterlijk van het gebouw zal nauwelijks worden gewijzigd. De gemeente Drimmelen zal akkoord gaan met de plannen – zo is de verwachting.

Ook het bisdom is akkoord gegaan met de plannen en nu kan de verkoop definitief worden gemaakt. In de nieuwe opzet is ook ruimte voor een Devotiekapel.

Korte geschiedenis
Op zondag 5 november 1944 werd de toren van de oorspronkelijke kerk opgeblazen door de bezetter waarna de kerk volledig werd afgebroken. Het huidige gebouw is ontworpen door architect H.W. Valk. Hij kreeg de opdracht voor het ontwerpen van een nieuw kerkgebouw op 1 januari 1948. De eerste steenlegging vond plaats op 24 juni 1951 door pastoor Gommers. Op paaszaterdag 12 april 1952 werd de kerk in gebruik genomen. Bisschop Mutsaerts wijdde de kerk op 24 juni 1952. Ruim 70 jaar later, juni 2013, viel het doek voor de kerk.

De patroonheilige veranderde op initiatief van pastoor Gommers ook: de kerk heette voortaan H. Johannes de Doper in plaats van H. Willibrordus.