Einde weekeindvieringen in Zevenbergschen Hoek

Vanaf zondag 1 december 2024

Deze week ontvingen de parochianen van cluster Oost een brief van het parochiebestuur en de PKC Oost van de Immanuelparochie. Hierin is aangekondigd dat na 24 november 2024 geen weekeindvieringen meer zullen plaats vinden in de Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek. In het vervolgproces wordt gekeken naar de herbestemming van het gebouw. Doopvieringen en kerkelijke uitvaartdiensten kunnen plaats vinden – zolang de kerk niet verkocht is.

De belangrijkste argumenten voor deze beslissing zijn:

  1. Het aantal kerkbezoekers, vrijwilligers en pastorale beroepskrachten is afgenomen en neemt nog verder af;
  2. De kerkbezoekers en vrijwilligers komen op een leeftijd waarop ze fysiek minder mogelijkheden hebben voor een bijdrage aan het gebouw, de tuin, etc.;
  3. De inkomsten (uit o.a. de actie Kerkbalans, collectes, intenties en giften) lopen hard terug;
  4. De kosten stijgen snel (energie, verzekeringen, bouwkundige voorzieningen, etc.).’

De parochianen van cluster Oost zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op donderdag 30 mei 2024 of op dinsdag 11 juni 2024 om 19.30 uur in de kerk in Zevenbergschen Hoek. Zij kunnen dan reageren op het besluit en vragen stellen. Het parochiebestuur en de leden van de PKC Oost zullen daarbij aanwezig zijn.

Alle nu geplande vieringen tot 24 november w.o. de Fatimadag en Allerzielenviering gaan gewoon door. Op zondag 24 november om 14.00 uur is de laatste weekeindviering in Zevenbergschen Hoek. Vanaf zondag 1 december zijn de parochianen van harte welkom te komen vieren in Zevenbergen en Fijnaart.