Stille aanbidding Zevenbergen

Vanaf deze advent wordt gestart met een stille aanbidding van het eucharistisch brood, direct aansluitend op de zondagsviering van 11.00 uur in de Bartholomeuskerk te Zevenbergen. Elke tweede zondag van de maand zal dit plaatsvinden rond 12.00 uur. Te beginnen op zondag 11 december. 

Deze aanbidding, gedurende een half uur, gebeurt bij het rechter zijaltaar vooraan in de kerk. Dit altaar wordt ook wel het ‘rustaltaar’ genoemd. De stille aanbidding is op verzoek van een aantal parochianen. Het begin en de beëindiging van de aanbidding worden letterlijk ingeluid met een belletje en een gebed. Als hulp bij de aanbidding is er een gebedskaart voorhanden. 
Eenieder is van harte welkom om aan deze aanbidding deel te nemen. Ervaringen leren dat er van het stil gebed door meerdere mensen samen, een bijzondere rust, diepte en kracht uitgaat.