Terugbetalingsregeling

In het bisdom Breda bestaat een terugbetalingsregeling in de vorm van een bijdrage door de parochie bij een kerkelijke uitvaart, huwelijk of huwelijksjubileum.
Deze terugbetaling bedroeg de laatste jaren maximaal de som van de door de betreffende familie betaalde parochiebijdrage over de laatste drie jaar. Volgens de richtlijnen van het bisdom dient deze regeling de komende jaren afgebouwd te worden. Dit houdt in dat in 2023 de maximale tegemoetkoming de som van de parochiebijdrage van 2022 en 2023 is. Voor 2024 is dat dat de bijdrage van 2024.