Gezinsdag Onze V/vader

zondag 14 april 2024 Oosterhout

Het bisdom organiseert samen met de Catharina Parochie in Oosterhout deze jaarlijkse gezinsdag.

Alle gezinnen – ook eenouder gezinnen- zijn van harte welkom op de gezinsdag Onze V/vader in Oosterhout op 14 april 2024. Het is belangrijk om als gezinnen elkaar te ontmoeten en te groeien in geloof.

Het thema is Onze V/vader: de relatie die wij met onze ‘aardse’ vader hebben heeft ook invloed op ons beeld van God onze Vader. Ook belangrijk voor de mannen die vader zíjn: de liefde voor je kind heeft invloed op zijn of haar gedachten over wie God is.

Willem Visser ’t Hooft zal spreken. Hij is zelf vader van drie kinderen en verantwoordelijke van het gebedsinitiatief Fathers Prayers. Hij heeft zelf ook zo zijn worstelingen op dit terrein gehad en getuigt van zijn weg naar zijn V/vader.

Daarnaast gaan we gezellig samen eten en is er gelegenheid voor stil gebed. In de loop van de middag gaan we met z’n allen op pad. Voor kinderen van 0-18 jaar is er programma. De organisatie vindt het heel belangrijk dat zij ook een geweldige dag beleven.

Praktisch
De dag begint met de mis in de Basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout om 11 uur (Markt 28, 4901 EP Oosterhout). Het is ook goed mogelijk om naar de eigen parochiekerk te gaan en om 12.15 uur aan te sluiten in de pastorie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout.

Deelname kost 25 euro per gezin, inclusief lunch en warm avondeten.
Info & opgave bij bisdom Breda.