Actie Kerkbalans 2024

Geef VANDAAG voor de Immanuelparochie van MORGEN

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan.
Dit jaar voor de 50stekeer! Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Ook onze parochie doet hieraan mee.

Een hele groep vrijwilligers gaat ook dit jaar rond met brieven en flyers. Krijgt u deze in de bus, lees de brief door en bekijk de flyer en vooral … DOE MEE en geef voor uw parochie!

Om onze kerken te blijven onderhouden, en meer nog, om de verbinding met de mensen in onze dorpen te maken, hebben we geld nodig. We zijn een geloofsgemeenschap die oog en oor wil hebben voor iedereen. Daar willen we ook in 2024 aan verder bouwen. Aan een gemeenschap die er is voor elkaar, op alle momenten van het leven. SAMEN maken we het VERSCHIL. Iedere bijdrage is daarom heel welkom.

Mogen we je vragen om naar draagkracht bij te dragen? Zo help je mee om onze parochie levendig te houden. De bankgegevens van de verschillende kernen staan op de brief en flyer vermeld.  
Hartelijk dank voor je bijdrage!