Vormsel

11 november 2023

Op 11 november 2023 biedt de parochie de mogelijkheid aan jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Bijeenkomsten rouwverwerking

28 september in Zevenbergen, 4 oktober in Fijnaart

Misschien is het al wat langer geleden, mogelijk is het allemaal nog heel vers: het afscheid van een geliefd iemand. Dat kan je partner zijn, een kind, een ouder of ander familielid, een waardevolle vriend of vriendin. Hij of zij kan een grote leegte achterlaten. Het is rouwen om het verlies van die ander. En wenen om een eigen stukje ik dat verloren is gegaan. Het leven gaat sindsdien voor jou verder, maar anders. Lees verder

Omgaan met verlies en rouw

Lezing dinsdag 3 oktober 2023

Net als vorig jaar organiseren de Bernardus- en Immanuelparochie, de gemeente Halderberge en ontmoetingshuis ’t Stoofje een kennisavond waarop je specialistische informatie ontvangt, ditmaal rond het thema verlies en rouw. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven veroorzaken vaak gevoelens van eenzaamheid. Lees verder

Samen naar Rome: ontdekken, bewonderen en ontmoeten

Vooraankondiging

Iedere 25 jaar viert de Katholieke Kerk een HEILIG JAAR.
Het komende Heilig Jaar, in 2025, heeft als thema: “Pelgrims van de Hoop”.
Als Immanuel- en Bernardusparochie willen we tijdens dit Heilig Jaar ook samen optrekken tijdens een reis naar de eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop’!
Tijdens de herfstvakantie van 2025 (12-18 oktober) organiseren we daarom een inspiratiereis naar Rome. Lees verder

Alpha cursus in Zevenbergen

Is de Alpha cursus iets voor jou?
Voel je je bij de kerk betrokken of juist niet meer? Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof of over wie Jezus voor jou is? Wil je luisteren naar hoe andere mensen geloven, bidden en God zoeken? Wil je leren je geloof óók vanuit je hart te gaan ervaren? Lees verder

Bisdom Breda bouwt verder aan een missionaire kerk in 5 pastorale zones

Bisschop Liesen vraagt de parochies van zijn bisdom in vijf pastorale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Tijdens een studiedag voor de pastorale beroepskrachten van het bisdom, op woensdag 21 juni, zijn de pastorale zones gepresenteerd. De keuze voor de Missionaire Kerk door de bisschop is door vicaris-generaal Norbert Schnell toegelicht en met de deelnemers besproken. Lees verder

Heilig Hartfeest

Komende zaterdag, 17 juni, vieren we in Langeweg, in de tuin van Emmaus, het Heilig Hartfeest met een openluchtviering, om 19 uur. Maar vooraf staat er nog een leuke activiteit gepland waar we jullie graag voor willen uitnodigen. Inloop is vanaf 17.15 uur, we starten om 17.30.
Rond 18.15 staat er een grote stapel pannenkoeken klaar die we samen zullen gaan opeten.
Laat even weten dat je komt dan zorgen wij ervoor dat de stapel pannenkoeken groot genoeg is,
jeanneakkermans@ziggo.nl

Kindernevendienst 11 juni Fijnaart

Op zondag 11 juni 2023 om 09.30 uur is er in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart een speciale viering. Deze viering staat in het teken van het Sacrament van Niervaert. Om deze viering nog feestelijker te maken is er een kindernevendienst en aansluitend een processie in de kerk. Hier mogen alle kinderen met een mooie vaandel aan mee doen. Kom jij ook?

Caritas en Diaconie: vaak onzichtbaar maar wel aanwezig!

Komend weekend 3-4 juni is het de jaarlijkse zondag van de diaconie.
‘Velen zetten zich vanuit onze parochie dagelijks in voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instelling en in de werkgroep ‘Diaconie’, vaak onzichtbaar. Ze ondersteunen zieken, ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwetsbare mensen ontvangen hulp op materieel vlak. Ook ondersteunen we projecten in andere landen. Lees verder

Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie in de parochie

De Nederlandse R.-K. bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk ‘in het hart van de Kerk’. ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bisschoppen. Lees verder

Stikstof crisis en Laudato Si?

De media confronteren ons bijna dagelijks met de ernst van de milieuschade die bedrijven en consumenten hebben aangericht, en nog steeds, kunnen aanrichten. Voorbeelden daarvan zijn: de klimaatveranderingen, knellende stikstof crisis, slechte kwaliteit van het oppervlaktewater, en sterke afname van de biodiversiteit. Wat moet je daarmee als burger? Maar misschien is nog veel belangrijker de vraag: Hoe zou je als Christen en leerling van Jezus hiernaar moeten kijken én handelen?
Lees verder

Heilig Hartviering Langeweg

Op zaterdag 17 juni om 19.00 uur is de jaarlijkse openlucht Heilig Hartviering bij Emmaus in Langeweg. Met medewerking van koor Chanson de la Vie. Na afloop gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.
Bij slecht weer is er een overdekt alternatief. U bent allen van harte uitgenodigd!