Beperkte verruiming kerkbezoek

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten om met ingang van 29 april een beperkte verrui­ming toe te staan wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn. De hui­dige fase van de corona­pan­de­mie, die als ‘zeer erns­tig’ geldt, laat nog geen ver­dere versoepeling toe, vin­den de bis­schop­pen. In kerk­ge­bouwen met min­der dan 300 zit­plaatsen blijft het aantal gelo­vi­gen dat bij een vie­ring aanwe­zig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. Lees verder

Vormsel 2021

Uitgelicht

In onze parochie zijn we gewend dat in november het heilig Vormsel toegediend wordt aan jongeren uit groep 8. Vorig jaar is echter besloten dit vanwege de geldende coronamaatregelen uit te stellen. De nieuw vastgestelde vormseldatum is 10 juli 2021. Lees verder

Geloofsgesprekken over de Bijbel

Het Bisdom Breda organiseert een aantal online bijeenkomsten over een belangwekkend onderwerp. Namelijk Bijbelteksten leren lezen vanuit je hart. Dat gebeurt in kleine groepen van zo’n 6 mensen. Elke deelnemer geeft dan aan wat haar of hem in de tekst raakt. Daarover wordt niet gediscussieerd, maar wordt vooral naar elkaar geluisterd.   Lees verder

2e online Alpha cursus

Welkom bij de 2e online Alpha cursus

Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elk mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral om naar elkaar te luis­te­ren. Lees verder

Hervatting vieringen vanaf 10 januari

Vanaf zondag 10 januari zullen de vieringen in Fijnaart en Zevenbergen weer voor kerkgangers toegankelijk zijn. Over de hervatting van de vieringen in Zevenbergschen Hoek wordt op een later moment een beslissing genomen. De maatregelen voor het bijwonen van een viering blijven onveranderd van kracht. Dat betekent dat maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn, dat vooraf aanmelden voor een viering verplicht is en dat het dragen van een mondkapje dringend wordt geadviseerd. Lees verder

Geen Kerk TV vanuit Fijnaart wel vanuit de Basiliek in Oudenbosch

Vanwege een technische storing was er afgelopen vrijdag 1 januari geen uitzending van de kerkdienst vanuit de H. Jacobus de Meerdere in Fijnaart.
Deze storing hebben we nog niet kunnen oplossen en daarom zal er ook morgen, 3 januari, geen uitzending zijn.
Vanuit de Basiliek in Oudenbosch kunt u wel de kerkdienst volgen om 11.00 uur via Kerkdienstgemist.nl.
Wij wensen u een Gezegend Nieuwjaar en een goede gezondheid.

Mededeling over de vieringen vanaf Kerstmis

Nadat afgelopen maandag door de regering een lockdown is ingesteld tot 19 januari volgend jaar en nadat de bisschoppen hun advies hadden gegeven is er overleg geweest over de voortgang van de vieringen in onze kerken. Pastoraal team, parochiebesturen en parochiekerncommissies waren zonder meer van mening dat we de lockdown moeten respecteren en de vieringen tijdens de Kerstdagen niet moeten laten doorgaan. Lees verder

Kerst gezins speurtocht “Onderweg naar het licht”

Alle kerken in Zevenbergen nodigen iedereen uit om mee te gaan met

“ONDERWEG NAAR HET LICHT!!”

Gaan jullie ook dit jaar weer mee?

In verband met de Corona heeft de werkgroep “Onderweg naar het Licht” besloten om 3 Kerst-speurtochten uit te zetten, die vanaf 24 tot 28 december kunnen worden gelopen. Iedereen kan de tochten op eigen gelegenheid doen. De speurtochten en de verhalen die erbij horen zijn vanaf 16 december te downloaden op de website van de eigen kerk, in ons geval is dat www.immanuel-parochie.eu

Lees verder

Campagnewebsite ‘Vier Kerstmis’

Met een speciale website Vierkerstmis.nl nodigen de Nederlandse bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in onze eigen kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de live stream of televisie (KRO-NCRV op NPO2) kan ook en wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. Lees verder

Eerste Heilige Communie 2021

In januari/februari 2021 gaan de werkgroepen weer van start met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In onze parochie werken we met het communieproject ‘Blijf dit doen’. Dit project wil ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven. Lees verder

Vormsel

Begin volgend jaar is er de mogelijkheid voor de jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de Vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Start online ALPHA-CURSUS

IS DE ONLINE ALPHA CURSUS IETS VOOR JOU?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor je is? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen, of met je kin­de­ren en klein­kin­de­ren die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woor­den te brengen? En wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen? Dan is de online Alpha-cursus echt iets voor jou! Je hebt een com­puter, laptop of tablet nodig met camera en een goede internetverbin­ding. Lees verder