Groeiplaats voor Geloof

Het Missionair Projectplan Jonge Gezinnen, ‘het project van Bas’ gaat de verdieping in

Het diaconale gezicht van Kerk-zijn krijgt nu de aandacht, uiteraard naast de voorbereiding op de initiatiesacramenten (Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel), catechetische activiteiten en aandacht voor gezinnen.  Lees verder

(Zieken)Triduüm

14, 15 en 16 mei in Zevenbergschen Hoek

Denkt u nog wel eens terug aan het (zieken)triduüm van vorig jaar en kijkt u verlangend uit naar de eerstvolgende editie ervan? Of, had u er vorig jaar graag bij geweest, maar was u op de een of andere manier niet in de gelegenheid om eraan deel te nemen? Dan hebben we goed nieuws voor u: ook in 2024 zullen we een triduüm organiseren in de Immanuelparochie, niet alleen bestemd voor mensen die ziek zijn of beperkt, maar voor allen die om wat voor reden ook kwetsbaar zijn geworden. U bent van harte welkom!  Lees verder

Sluiting kopij Kijk op Immanuel

Uitgelicht

Rectificatie

In de laatst verschenen Kijk op Immanuel staan niet de juiste data voor het inleveren van kopij. De eerstvolgende editie van de Kijk op Immanuel wordt uiterlijk 12 juni bezorgd. Kopij voor deze editie moet vóór 24 mei ingeleverd zijn. De periode waarover gepubliceerd word is 13 juni tot 5 september.

Bedevaarten Banneux 2024

5-daagse van 31 mei t/m 4 juni

Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 91ste verjaardag van de verschijningen vieren, een meerdaagse naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen. De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf. Lees verder

Het Jaar rond

H. Jacobus de Meerderekerk Fijnaart

Twee jaar geleden is in Fijnaart een initiatief gestart om wat beter thuis te raken in de woorden die in de kerk worden gesproken: woorden in de liturgie, het woord van God in de Bijbel. Zo worden ze veel meer verstaanbaar, krijgen ze meer diepgang en betekenis, worden ze bron van hoop en houvast in het leven. Lees verder

Actie Kerkbalans 2024

Geef VANDAAG voor de Immanuelparochie van MORGEN

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan.
Dit jaar voor de 50stekeer! Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Ook onze parochie doet hieraan mee. Lees verder

Uitzending Relivisie vanuit Bartholomeuskerk Zevenbergen

12 januari 2024

Afgelopen zomer hebben de parochiebesturen van de Bernardusparochie en de Immanuelparochie groen licht gegeven om mee te werken aan de uitzendingen van Relivisie. In het programma ReliVisie dat uitgezonden wordt op het regionale televisiekanaal ZuidWest TV staat het geloof centraal. Er is telkens aandacht voor de liturgische tijd van het jaar en voor de kerkelijke agenda. Lees verder

Geloofsgesprek met bisschop Liesen

‘God is niet in je hoofd te vinden, maar in je hart’

Op 10 december 2023 om 9:45 uur, zond KRO-NCRV op NPO2 het Geloofsgesprek uit met onze bisschop Liesen. In gesprek met Leo Fijen gaat de bisschop onder meer in op hoe hij persoonlijk terugkijkt op de periode van ernstig ziek zijn en wat hij ervan geleerd en ontdekt heeft. Voor parochianen is het mijns inziens een mooi, leerzaam en inspirerend geloofsgesprek. Lees verder

Samen naar Rome

ontdekken, bewonderen en ontmoeten

Iedere 25 jaar viert de Katho­lie­ke Kerk een HEILIG JAAR.
Het ko­men­de Heilig Jaar, in 2025, heeft als thema: “Pelgrims van de Hoop”.
Als Immanuel- en Bernardus­paro­chie willen we tij­dens dit Heilig Jaar ook samen optrekken tij­dens een reis naar de eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop’! 
Tijdens de herfst­va­kan­tie van 2025 (12-18 ok­to­ber) or­ga­ni­se­ren we daarom een in­spi­ra­tiereis naar Rome. Lees verder

Bisdom Breda bouwt verder aan een missionaire kerk in 5 pastorale zones

Bisschop Liesen vraagt de parochies van zijn bisdom in vijf pastorale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Tijdens een studiedag voor de pastorale beroepskrachten van het bisdom, op woensdag 21 juni, zijn de pastorale zones gepresenteerd. De keuze voor de Missionaire Kerk door de bisschop is door vicaris-generaal Norbert Schnell toegelicht en met de deelnemers besproken. Lees verder

Nieuwe pop-up winkel Hartverwarmend Actief

Op 15 april jl. heeft Hartverwarmend Actief een nieuwe pop-up winkel geopend aan de Noordhaven 106 in Zevenbergen. Een winkel met allerhande gebruikte goederen zoals huishoudelijke spullen, gereedschap, elektrische apparaten, creatieve materialen, speelgoed en tassen. De opbrengst gaat naar goede doelen, zowel binnen als buiten de gemeente Moerdijk. De winkel is op donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend.