Omgaan met verlies en rouw

Manu Keirse nog eens beluisteren

In de Week tegen de Eenzaam­heid, op 3 ok­to­ber 2023, gaf professor emeritus Manu Keirse in Ouden­bosch een lezing over hoe je mensen kunt helpen bij het verlies van een dier­ba­re. Met aan­grij­pende voor­beel­den uit zijn per­soon­lijke leven en uit zijn praktijk als kli­nisch psy­cho­loog, gaat Keirse in op hoe mensen omgaan met rouwver­wer­king. “Verlies overleven vraagt om rouwarbeid”, ver­telt hij. Hij werkt zijn inlei­ding uit aan de hand van een ‘viertal taken van rouwarbeid’.

Kijk hier nog eens terug “Manu”