Samen naar Rome

ontdekken, bewonderen en ontmoeten

Iedere 25 jaar viert de Katho­lie­ke Kerk een HEILIG JAAR.
Het ko­men­de Heilig Jaar, in 2025, heeft als thema: “Pelgrims van de Hoop”.
Als Immanuel- en Bernardus­paro­chie willen we tij­dens dit Heilig Jaar ook samen optrekken tij­dens een reis naar de eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop’! 
Tijdens de herfst­va­kan­tie van 2025 (12-18 ok­to­ber) or­ga­ni­se­ren we daarom een in­spi­ra­tiereis naar Rome. Al eeuwen­lang trekken chris­te­nen erop uit voor een pelgrimage naar heilige plaatsen. Rome is één van de oudste bede­vaart­plaatsen ter wereld. Zeker tij­dens een Heilig Jaar! Bij­zon­der tij­dens een Heilig jaar zijn de “Heilige Deuren” die geopend wor­den in de “grote” basilieken. Tijdens onze reis bezoeken we daarom zeker deze Basilica Majors.

Het wordt een reisaanbod voor ieder die altijd al eens naar Rome had willen gaan, maar ook voor mensen die uitzien naar een hernieuwde kennis­ma­king met de Eeuwige Stad. We gaan in de voetsporen van de eerste chris­te­nen en ont­dek­ken het culturele, reli­gi­euze, his­to­rische maar ook het gezellige Rome! Een bezoek aan de Sint-Pieter en Vati­caan­stad mag na­tuur­lijk niet ont­bre­ken, net als de moge­lijk­heid om deel te nemen aan een au­diën­tie bij Paus Fran­cis­cus.

We willen deze reis al op tijd onder uw aan­dacht brengen, van­daar deze vooraan­kon­di­ging. Aan het sa­men­stel­len van een schit­te­rend pro­gram­ma waarbij alle aspecten van deze in­druk­wek­kende stad aan bod komen wordt achter de schermen gewerkt. 
Het is na­tuur­lijk moei­lijk om de precieze prijs al te kunnen geven voor deze reis, omdat kosten voor vliegtickets en hotels nog niet bekend zijn voor 2025, we mikken op een richt­prijs van ongeveer € 1.250,= p.p.

Noteer het alvast ergens in uw agenda!
Mocht u in­te­res­se hebben om deel te nemen aan deze pa­ro­chiereis dan kan u dat al laten weten: project­me­de­werker@bernardus­paro­chie.nl we hou­den u dan ver­der op de hoogte van de ont­wik­ke­lingen van deze pa­ro­chiereis.

Sint Pieter

Forum Romana

Trevifontein

Colosseum